Kalendář událostí

Události tohoto roku

leden


únor


březen


duben


květen


červen


červenec


srpen


září


říjen


listopad


prosinec


Události z let minulých

9.1.2016
Pedagogická rada

9.6.2016
Zahájení plaveckého výcviku

9.8.2016 - 9.10.2016
Republikové kolo OVOV

9.9.2016
Nábor kopaná 1. a 2. třída

17.9.2016
Exkurze – farma Krásná 2. A,2. B

19.9.2016
Badminton 2. – 3. tř.

20.9.2016
Exkurze do botanické zahrady v Bečově 2. A, B

20.9.2016
Třídní schůzky

26.9.2016
Přespolní běh

10.5.2016
Přespolní běh OK

10.6.2016
Dopravní výchova 5. B

10.6.2016
Ukázková hodina v prvních třídách

10.10.2016
Profi test v 9. tř.

10.11.2016
Exkurze Heunisch 9. tř.

10.11.2016
Přespolní běh KK

10.12.2016
Přírodovědný klokan – 8. a 9. tř.

14.10.2016
Dopravní výchova 5. A

17.10.2016
Badminton 2. – 3. tř.

20.10.2016
Odevzdání výrobků na soutěž - Hra s odpady

31.10.2016
Exkurze - Muzeum Cheb – 9. tř.

11.3.2016
Prezentační výstava Cheb – 9. tř.

11.4.2016 - 15.11.2016
Testování Scio – 9. tř.

11.7.2016 - 11.10.2016
Kuželky

11.10.2016
Exkurze – Školní statek Cheb – 6. tř.

11.10.2016 - 16.11.2016
Zdravá 5 1. – 5. tř. – projektové vyučování

18.11.2016 - 18.11.2016
Ředitelské volno

21.11.2016
Badminton 2. – 3. tř.

21.11.2016
Odevzdání výkresů k adventu

25.11.2016
Zdobení vánočního stromku 5. tř.

25.11.2016
Badminton 4. – 5. tř.

29.11.2016
Pasování na čtenáře- 2. tř.

29.11.2016
Sociální divadlo – 1. tř.

30.11.2016
Zdravá 5 - 8. – 9. tř. – projektové vyučování

12.5.2016
Exkurze do Astosu – 9. tř.

12.5.2016
Mikuláš

12.6.2016
Dopravní výchova – zdravověda 4. A, 4. B

12.6.2016
Ježíškova překážková dráha – 1. st.

12.7.2016
Dopravní výchova – zdravověda 5. A, 5. B

13.12.2016
Vánoční školní laťka – 2. st.

13.12.2016
Vánoční vyrábění v Chebu – 3. B

13.12.2016
Florbal ml. žáci

14.12.2016
Divadelní představení v Chebu – 1. A, 1. B

14.12.2016
Vánoční koncert Sašáků – aula

15.12.2016
Florbal st. žáci

16.12.2016
Badminton 4. – 5. tř.

19.12.2016
Divadelní představení v Chebu – 2. A., 2. B

19.12.2016
Badminton 3. tř.

19.12.2016
Návštěva úřadu práce - 9. tř.

20.12.2016
O nejlepšího šplhouna 2.st.

22.12.2016
Sportovní dopoledne pro 2.st.

23.9.2016
Badminton 4. – 5. tř.

1.9.2017
Beseda s PČR 2. A, 2. B

1.10.2017
Basketbalové dovednosti – přebor školy – 2. st.

1.10.2017
Divadelní představení – LaRitma -1. st.

17.1.2017
Přehazovaná - přebor školy - 4. – 5. třída

23.1.2017
Badminton 2. – 3. tř.

23.1.2017 - 27.1.2017
Lyžařský kurz 7. 8. tř.

24.1.2017
Hudební pořad 1. st.

26.1.2017
Pedagogická rada

27.1.2017
Prezentace projektu pAšáci – LaRitma 9. tř.

2.3.2017
Pololetní prázdniny

2.6.2017 - 2.10.2017
Jarní prázdniny

14.2.2017
Přehazovaná 4. a 5. třída

14.2.2017
O pohár starosty Fr. Lázní – halový pětiboj

15.2.2017
Zdravá 5 – 6. a 7. třída

16.2.2017
Okrskové kolo recitační soutěže

20.2.2017
Badminton 2. – 3. tř.

20.2.2017
Přebor školy – trojboj – běh do schodů 2. st.

22.2.2017
Karneval v Schönwaldu 2. třídy/Literární soutěž v Hranicích zástupci 4. – 9. tř./Přebor školy - pře

23.2.2017
Projekt - Veselé zoubky 1. třídy

24.2.2017
Badminton 4. – 5. tř.

28.2.2017
Halový pětiboj OVOV – 1. a 2. st.

3.9.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

14.3.2017
Trénink s olympionikem 1. a 2. stupeň/Volby do školské rady

16.3.2017
Basketbal v Hazlově – 2. st./Divadelní představení – Divadlo Letadlo 1. – 3. tř.

20.3.2017
Badminton 2. – 3. tř.

21.3.2017
Preventivní program – kyberprostor 7. tř.

23.3.2017
Okresní kolo recitační soutěže v Mar. Lázních

24.3.2017
Badminton 4. – 5. tř.

28.3.2017
Den otevřených dveří

28.3.2017
Školní projekt 1. st./Čtení v knihovně 1. st.

4.3.2017 - 4.3.2017
Divadlo Cheb 1. A, 1. B

4.3.2017
Exkurze – Školní statek Cheb 7. třída

4.4.2017
OK OVOV Františkovy Lázně

4.4.2017
MMO 6. třída

4.7.2017
Zápis do 1. tříd

4.7.2017 - 4.7.2017
Zápis do 1. tříd

4.11.2017
Divadlo Cheb – 2. stupeň

4.12.2017
Olympiáda v Aj 4. a 5. tř.

24.4.2017
Badminton 2. – 3. tř.

25.4.2017
Návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – HVĚZDIČKY

25.4.2017
Společné třídní schůzky

28.4.2017
Badminton 4. a 5. tř.

5.2.2017
O pohár ředitelky školy – Turnaj v piškvorkách 2. st.

5.2.2017
Fotbalový festival v Plzni - vybraní žáci 4. – 9. tř.

5.3.2017
Dopravní výchova 5. A

5.4.2017
Mc Donaldś cup 1. st.

5.9.2017
Pohár rozhlasu – 2. st.

5.10.2017
Exkurze do firem Heinz glasdecor a Grup antoln v Hranicích 8. tř.

5.11.2017
Jarní kiláček

16.5.2017
Den matek 16. 30 – aula 1. – 3. tř.

16.5.2017
Společný výlet 1. tříd se školou v Schönwaldu do Fr. Lázní

16.5.2017
Přebor školy – O nejlepšího šplhouna - 1. st.

16.5.2017
Dopravní výchova 5. B

17.5.2017
Ukončení výtvarné soutěže – Jak žili naši předkové

23.5.2017
Divadelní představení 2. třídy

26.5.2017
Atletický trojboj 1. st. – vybraní žáci

31.5.2017
Beseda – Šikana 6. tř. Moderní je nekouřit – 7.tř.

31.5.2017
Divadelní představení 3. třídy

6.1.2017
Projekt 2. St. Geocaching

6.2.2017
Sportovní den 1. st

6.6.2017
Dopravní výchova – Sluníčko 4.A

6.6.2017
Informativní schůzka pro rodiče bud. 1. tříd - 17.00 aula

6.7.2017
Dopravní výchova – Sluníčko 4.B

6.8.2017
Poldíkův den – Sluníčko 5. A, B

6.8.2017
Návštěva knihovny 9.tř.

14.6.2017
Červnový koncert Sašáků – pro 2. -5. tř. – aula

14.6.2017
Divadelní představení LaRitma - Uhlíř, Skoumal – 1. A,B

22.6.2017
Pedagogická rada

23.6.2017
Konec výuky podle rozvrhu

29.6.2017
Školní akademie 4. – 9. tř. 17. 00 aula

30.6.2017
Vysvědčení

30.6.2017
Závěrečná pedagogická rada

9.4.2017
Zahájení školního roku

9.7.2017
Exkurze – Školní statek Cheb 2. A, 2. B

9.12.2017
Fotografování tříd

9.12.2017
Třídní schůzky 16. 30 – 17. 30

13.9.2017
Exkurze – Bečov 3. A, 3. B

18.9.2017
Badminton - 2. A, 2. B, 4. A, 4. B

20.9.2017
Badminton - 1. A, 1. B

22.9.2017
Badminton - 3. A, 3. B, 5. A, 5. B

26.9.2017
Atletický OVOV – akce 1. st.

27.9.2017
Prezentační výstava ISŠ Cheb 9. třída

10.3.2017
Pasování na čtenáře – knihovna 2. A, 2. B

10.5.2017
Beseda se spisovatelkou p. Fišnarovou – knihovna 4. A, 4. B, 5. A, 5. B

10.9.2017
Ukázka domácích mazlíčků v aule – 1. – 3. třída

10.9.2017
Jednání školské rady

10.11.2017
Okresní kolo v přespolním běhu 1. st. – vítězové okrsku

13.10.2017
Dopravní výchova 5. A

16.10.2017
Badminton 2.A+ B, 4. A+B

17.10.2017
Ukázková hodina 1. tříd

17.10.2017
Halový OVOV pětiboj

18.10.2017
Dopravní výchova 5. B

18.10.2017
Badminton 1. A, 1. B

20.10.2017
Badminton 3. A + B, 4. A+B

20.10.2017
Západočeské divadlo Cheb – Podivný příběh se psem 6., 8.

24.10.2017
Západočeské divadlo Cheb – Podivný příběh se psem 7.,9.

24.10.2017
Exkurze – Školní statek Cheb 3. A,

26.10.2017
Podzimní prázdniny

27.10.2017
Podzimní prázdniny

12.3.2017
Adventní neděle - vystoupení pěveckého kroužku

12.5.2017
Mikulášská nadílka

12.5.2017
Ježíškova překážková dráha 2. – 5. třída

12.6.2017
Uzávěrka soutěže „ O nejhezčí vánoční ozdobu“

12.8.2017
Vánoční vyrábění – Ekostatek Cheb 1. B

12.11.2017
Vyhlášení nejhezčí vánoční ozdoby

12.12.2017
Návštěva Úřadu práce v Aši - 9. tř.

13.12.2017
Vánoční vyrábění – Ekostatek Cheb 2. A, 2. B

13.12.2017
Vánoční koncert Sašáků v aule – 10. 00 škola, 17. 00 veřejnost

18.12.2017
Badminton 2.A, 2. B,4. A, 4. B

18.12.2017
Vystoupení žáků 2. tříd v Domě s pečovatelskou službou

19.12.2017
Odpolední čtení s J. Ladou 3. – 5. třídy

20.12.2017
Badminton 1. A, 1. B

20.12.2017
Pěvecký jarmark - aula 16. 30 – 17. 30

17.1.2018
Beseda EVO - 8. A

19.1.2018
Turnaj v odbíjené – zaměstnanci

22.1.2018
Badminton 2. A, 4. A., B, 5. A

22.1.2018
Divadelní představení v LaRitmě – 1. A, 1. B, 2. A, 2. B

23.1.2018
Návštěva Bovýska v 1. – 3. třídách

23.1.2018
Přehazovaná 1. st.

24.1.2018
Badminton 1. A., 1. B

24.1.2018
Okresní kolo v matematické olympiádě – 5. roč.

26.1.2018
Badminton 2. B, 3. A, 3. B, 5. B

2.2.2018
Pololetní prázdniny

2.7.2018
Dopravní výchova 4. A, 4. B

2.8.2018
Dopravní výchova 5. A, 5. B

2.8.2018
Masopustní vyučování 1. – 3. třídy

2.9.2018
Návštěva ZPČ divadla v Chebu 3. A, 3. B

2.12.2018 - 16.2.2018
Jarní prázdniny

19.2.2018
Badminton 2. A, 2. B, 4. A, 4. B

20.2.2018
Školní kolo recitační soutěže

21.2.2018
Badminton 1. A, 1. B

22.2.2018
Projekt Zdravé zoubky – 1. A, 1. B

23.2.2018
Badminton 3. A, 3. B, 5. A, 5. B

26.2.2018
„Jóga“ – cvičení jógových assán pro předškoláky SLUNÍČKA

27.2.2018
Ašský halový pětiboj – hala G. Geipela

3.1.2018
Okrskové kolo recitační soutěže – vítězové školního kola

3.5.2018
Pohádka s překvapením – divadlo v aule pro 1. A, 1. B

3.8.2018
Školní kolo olympiády v AJ 4. a 5. třída

16.3.2018
Matematický klokan – 2. – 9. třída

19.3.2018
Badminton – 2. A, 2. B, 4. A, 4. B

20.3.2018
Projekt – Stop násilí na školách – prevence kriminality 2. A, 5. A, 5. B, 8. +9. dívky

21.3.2018
Projekt – Stop násilí na školách – prevence kriminality 2. B, 8. +9. Hoši

21.3.2018
OVOV Fr. Lázně

21.3.2018
Badminton - 1. A, 1. B

22.3.2018
Okresní kolo recitační soutěže v Mar. Lázních

23.3.2018
Badminton - 3. A, 3. B, 4. A, 4. B

23.3.2018
ZPČ divadlo Cheb - 8. , 9. třída

23.3.2018
LaRitma – Škola hrou – pantomima – 2. A, 2. B. 4. B

26.3.2018
Velikonoční vyrábění ve Fr. Lázních – 2. A, 2. B

27.3.2018
Den otevřených dveří

28.3.2018
Angličtina nás baví – soutěž v Marián. Lázních – pro 4. a 5. tř.

4.3.2018
„Stop“ násilí a školách – prevence – 8.,9. – H., 5. A, 5. B, 2. A

4.4.2018
„Stop“ násilí a školách – prevence – 8.,9. – D., 2. B

4.5.2018
Krajské kolo recitační soutěže – vítěz OK

4.6.2018
Filmový festival – LaRitma 2. – 4. třída

4.6.2018
ZPČ divadlo Cheb – Adéla ještě nevečeřela 5. – 7. tř.

17.4.2018
Pedagogická rada

17.4.2018
Pedagogická rada

20.4.2018
Zápis do 1. tříd

23.4.2018
Badminton – 2. A, 2. B, 4. A, 4. B

24.4.2018
Společné třídní schůzky

25.4.2018
Badminton – 1. A, 1. B

27.4.2018
Badminton – 3. A., 3. B, 5. A, 5. B

30.4.2018
Ředitelské volno

5.2.2018
Finanční gramotnost – beseda 8. a 9. třída

5.3.2018
Mc Donalds´Cup - Tyršův stadion 2. a 3. třída

5.4.2018
Fotografování tříd

5.7.2018
Ředitelské volno

5.9.2018
Pohár rozhlasu FOK Cheb vybraní žáci školy

5.10.2018
OČMU

5.11.2018
větrné elektrárny - Kytičky

15.5.2018
„Stop“ násilí a školách – prevence – 8.,9. – H., 5. A, 5. B, 2. A

15.5.2018
Den matek 16.00 1. – 3. třída

16.5.2018
„Stop“ násilí a školách – prevence – 8.,9. – D., 2. B

16.5.2018
Orientační běh – vybraní žáci

17.5.2018
Beseda s p. Pospíšilem: Vztahy mezi lidmi – 8. tř., Jak si nenechat ublížit – 5. tř., Sex, láska přá

18.5.2018
Závazná objednávka sešitů pro příští šk. rok

22.5.2018
Exkurze do Černošína – 4. A, 4. B

23.5.2018
Dopravní výchova - Sluníčko - 4. B

23.5.2018
OVOV KK Ostrov nad Ohří – vybraní žáci

24.5.2018
Exkurze – Školní statek Cheb - 3. A, 3. B

28.5.2018
Školní výlet do Bečova - 5. A, 5. B

29.5.2018
Dopravní výchova - Sluníčko - 4. A

30.5.2018
Den dětí - sportovní den - 1. stupeň

31.5.2018
Den dětí - sportovní den - 2. stupeň

6.1.2018
Sportovní den 1. – 2. třída

6.4.2018
Koncert bubeníků 1. A 2. Třída - LaRitma

6.5.2018
Školní výlet 4. A

6.6.2018
Poldíkův den -Mě DDM 5. A, 5. B

6.6.2018
Majáles – 8. 9. třída

6.6.2018
Návštěva knihovny 9. tř.

6.7.2018
Školní výlet 3.A, 3. B

6.7.2018
Školní výlet 6. tř.

6.8.2018
Školní výlet 1. A

6.11.2018
Školní výlet 8. tř.

6.12.2018
Schůzka rodičů budoucích 1. tříd

13.6.2018
Koncert Sašáků pro 1. stupeň

18.6.2018
Školní výlet 2. A, 2. B

19.6.2018
Školní výlet 4. B

20.6.2018
Školní výlet 7. tř.

20.6.2018
Školní výlet 9. tř.

21.6.2018
Letní slunovrat – akce 1. st.

22.6.2018
Exkurze – Bečov 3.A,3. B

26.6.2018
„Stop“ násilí a školách – prevence – 8.,9. – H., 5. A, 5. B, 2. A

27.6.2018
„Stop“ násilí a školách – prevence – 8.,9. – D., 2. B

28.6.2018
17.00 Školní akademie 4. – 9. třída

10.10.2018
Badmintonová akademie - 3.A, 3.B

10.11.2018
Okresní kolo orientačního běhu v Chebu - 1. stupeň

10.11.2018 - 10.10.2018
Drakiáda na školním hřišti

10.12.2018 - 10.12.2018
Dopravní výchova 5.B - MěDDM Sluníčko Aš

18.10.2018
Dopravní výchova 5.A - MěDDM Sluníčko Aš

22.10.2018
Badmintonová akademie - 2.B, 4.B, 5.A, 5.B

23.10.2018 - 23.10.2018
ODPOLEDNE V KNIHOVNĚ s bratry Josefem a Karlem Čapkem.

25.10.2018
Sto let ČSR - Společná oslava vzniku republiky

26.10.2018
Koncert Bedřich Smetana Má Vlast, Mariánské Lázně - 6.A, 8.A

26.10.2018
Badmintonová akademie - 1.A, 1.B, 2.A, 4.A

29.10.2018 - 30.10.2018
Podzimní prázdniny

21.1.2019
„Jóga hrátky“ – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA

4.4.2019
cvičení ve sportovní hale

21.5.2019
Besídka ke Dni matek - 21. května v 16.30, v aule školy