Kalendář událostí

Události tohoto roku

leden


17.1.
Beseda EVO - 8. A


19.1.
Turnaj v odbíjené – zaměstnanci


22.1.
Badminton 2. A, 4. A., B, 5. A


22.1.
Divadelní představení v LaRitmě – 1. A, 1. B, 2. A, 2. B


23.1.
Návštěva Bovýska v 1. – 3. třídách


23.1.
Přehazovaná 1. st.


24.1.
Badminton 1. A., 1. B


24.1.
Okresní kolo v matematické olympiádě – 5. roč.


26.1.
Badminton 2. B, 3. A, 3. B, 5. B


3.1.
Okrskové kolo recitační soutěže – vítězové školního kola


6.1.
Sportovní den 1. – 2. třída


únor


2.2.
Pololetní prázdniny


19.2.
Badminton 2. A, 2. B, 4. A, 4. B


20.2.
Školní kolo recitační soutěže


21.2.
Badminton 1. A, 1. B


22.2.
Projekt Zdravé zoubky – 1. A, 1. B


23.2.
Badminton 3. A, 3. B, 5. A, 5. B


26.2.
„Jóga“ – cvičení jógových assán pro předškoláky SLUNÍČKA


27.2.
Ašský halový pětiboj – hala G. Geipela


5.2.
Finanční gramotnost – beseda 8. a 9. třída


březen


16.3.
Matematický klokan – 2. – 9. třída


19.3.
Badminton – 2. A, 2. B, 4. A, 4. B


20.3.
Projekt – Stop násilí na školách – prevence kriminality 2. A, 5. A, 5. B, 8. +9. dívky


21.3.
Projekt – Stop násilí na školách – prevence kriminality 2. B, 8. +9. Hoši


21.3.
OVOV Fr. Lázně


21.3.
Badminton - 1. A, 1. B


22.3.
Okresní kolo recitační soutěže v Mar. Lázních


23.3.
Badminton - 3. A, 3. B, 4. A, 4. B


23.3.
ZPČ divadlo Cheb - 8. , 9. třída


23.3.
LaRitma – Škola hrou – pantomima – 2. A, 2. B. 4. B


26.3.
Velikonoční vyrábění ve Fr. Lázních – 2. A, 2. B


27.3.
Den otevřených dveří


28.3.
Angličtina nás baví – soutěž v Marián. Lázních – pro 4. a 5. tř.


4.3.
„Stop“ násilí a školách – prevence – 8.,9. – H., 5. A, 5. B, 2. A


5.3.
Mc Donalds´Cup - Tyršův stadion 2. a 3. třída


duben


4.4.
„Stop“ násilí a školách – prevence – 8.,9. – D., 2. B


17.4.
Pedagogická rada


17.4.
Pedagogická rada


20.4.
Zápis do 1. tříd


23.4.
Badminton – 2. A, 2. B, 4. A, 4. B


24.4.
Společné třídní schůzky


25.4.
Badminton – 1. A, 1. B


27.4.
Badminton – 3. A., 3. B, 5. A, 5. B


30.4.
Ředitelské volno


5.4.
Fotografování tříd


6.4.
Koncert bubeníků 1. A 2. Třída - LaRitma


květen


3.5.
Pohádka s překvapením – divadlo v aule pro 1. A, 1. B


4.5.
Krajské kolo recitační soutěže – vítěz OK


15.5.
„Stop“ násilí a školách – prevence – 8.,9. – H., 5. A, 5. B, 2. A


15.5.
Den matek 16.00 1. – 3. třída


16.5.
„Stop“ násilí a školách – prevence – 8.,9. – D., 2. B


16.5.
Orientační běh – vybraní žáci


17.5.
Beseda s p. Pospíšilem: Vztahy mezi lidmi – 8. tř., Jak si nenechat ublížit – 5. tř., Sex, láska přá


18.5.
Závazná objednávka sešitů pro příští šk. rok


22.5.
Exkurze do Černošína – 4. A, 4. B


23.5.
Dopravní výchova - Sluníčko - 4. B


23.5.
OVOV KK Ostrov nad Ohří – vybraní žáci


24.5.
Exkurze – Školní statek Cheb - 3. A, 3. B


28.5.
Školní výlet do Bečova - 5. A, 5. B


29.5.
Dopravní výchova - Sluníčko - 4. A


30.5.
Den dětí - sportovní den - 1. stupeň


31.5.
Den dětí - sportovní den - 2. stupeň


6.5.
Školní výlet 4. A


červen


4.6.
Filmový festival – LaRitma 2. – 4. třída


4.6.
ZPČ divadlo Cheb – Adéla ještě nevečeřela 5. – 7. tř.


6.6.
Poldíkův den -Mě DDM 5. A, 5. B


6.6.
Majáles – 8. 9. třída


6.6.
Návštěva knihovny 9. tř.


13.6.
Koncert Sašáků pro 1. stupeň


18.6.
Školní výlet 2. A, 2. B


19.6.
Školní výlet 4. B


20.6.
Školní výlet 7. tř.


20.6.
Školní výlet 9. tř.


21.6.
Letní slunovrat – akce 1. st.


22.6.
Exkurze – Bečov 3.A,3. B


26.6.
„Stop“ násilí a školách – prevence – 8.,9. – H., 5. A, 5. B, 2. A


27.6.
„Stop“ násilí a školách – prevence – 8.,9. – D., 2. B


28.6.
17.00 Školní akademie 4. – 9. třída


červenec


2.7.
Dopravní výchova 4. A, 4. B


5.7.
Ředitelské volno


6.7.
Školní výlet 3.A, 3. B


6.7.
Školní výlet 6. tř.


srpen


2.8.
Dopravní výchova 5. A, 5. B


2.8.
Masopustní vyučování 1. – 3. třídy


3.8.
Školní kolo olympiády v AJ 4. a 5. třída


6.8.
Školní výlet 1. A


září


2.9.
Návštěva ZPČ divadla v Chebu 3. A, 3. B


5.9.
Pohár rozhlasu FOK Cheb vybraní žáci školy


říjen


5.10.
OČMU


10.10.
Badmintonová akademie - 3.A, 3.B


18.10.
Dopravní výchova 5.A - MěDDM Sluníčko Aš


22.10.
Badmintonová akademie - 2.B, 4.B, 5.A, 5.B


23.10. - 23.10.
ODPOLEDNE V KNIHOVNĚ s bratry Josefem a Karlem Čapkem.


25.10.
Sto let ČSR - Společná oslava vzniku republiky


26.10.
Koncert Bedřich Smetana Má Vlast, Mariánské Lázně - 6.A, 8.A


26.10.
Badmintonová akademie - 1.A, 1.B, 2.A, 4.A


29.10. - 30.10.
Podzimní prázdniny


listopad


5.11.
větrné elektrárny - Kytičky


6.11.
Školní výlet 8. tř.


10.11.
Okresní kolo orientačního běhu v Chebu - 1. stupeň


10.11. - 10.10.
Drakiáda na školním hřišti


prosinec


2.12. - 16.2.
Jarní prázdniny


6.12.
Schůzka rodičů budoucích 1. tříd


10.12. - 10.12.
Dopravní výchova 5.B - MěDDM Sluníčko Aš


Události z let minulých

9.1.2016
Pedagogická rada

9.6.2016
Zahájení plaveckého výcviku

9.8.2016 - 9.10.2016
Republikové kolo OVOV

9.9.2016
Nábor kopaná 1. a 2. třída

17.9.2016
Exkurze – farma Krásná 2. A,2. B

19.9.2016
Badminton 2. – 3. tř.

20.9.2016
Exkurze do botanické zahrady v Bečově 2. A, B

20.9.2016
Třídní schůzky

26.9.2016
Přespolní běh

10.5.2016
Přespolní běh OK

10.6.2016
Dopravní výchova 5. B

10.6.2016
Ukázková hodina v prvních třídách

10.10.2016
Profi test v 9. tř.

10.11.2016
Exkurze Heunisch 9. tř.

10.11.2016
Přespolní běh KK

10.12.2016
Přírodovědný klokan – 8. a 9. tř.

14.10.2016
Dopravní výchova 5. A

17.10.2016
Badminton 2. – 3. tř.

20.10.2016
Odevzdání výrobků na soutěž - Hra s odpady

31.10.2016
Exkurze - Muzeum Cheb – 9. tř.

11.3.2016
Prezentační výstava Cheb – 9. tř.

11.4.2016 - 15.11.2016
Testování Scio – 9. tř.

11.7.2016 - 11.10.2016
Kuželky

11.10.2016
Exkurze – Školní statek Cheb – 6. tř.

11.10.2016 - 16.11.2016
Zdravá 5 1. – 5. tř. – projektové vyučování

18.11.2016 - 18.11.2016
Ředitelské volno

21.11.2016
Badminton 2. – 3. tř.

21.11.2016
Odevzdání výkresů k adventu

25.11.2016
Zdobení vánočního stromku 5. tř.

25.11.2016
Badminton 4. – 5. tř.

29.11.2016
Pasování na čtenáře- 2. tř.

29.11.2016
Sociální divadlo – 1. tř.

30.11.2016
Zdravá 5 - 8. – 9. tř. – projektové vyučování

12.5.2016
Exkurze do Astosu – 9. tř.

12.5.2016
Mikuláš

12.6.2016
Dopravní výchova – zdravověda 4. A, 4. B

12.6.2016
Ježíškova překážková dráha – 1. st.

12.7.2016
Dopravní výchova – zdravověda 5. A, 5. B

13.12.2016
Vánoční školní laťka – 2. st.

13.12.2016
Vánoční vyrábění v Chebu – 3. B

13.12.2016
Florbal ml. žáci

14.12.2016
Divadelní představení v Chebu – 1. A, 1. B

14.12.2016
Vánoční koncert Sašáků – aula

15.12.2016
Florbal st. žáci

16.12.2016
Badminton 4. – 5. tř.

19.12.2016
Divadelní představení v Chebu – 2. A., 2. B

19.12.2016
Badminton 3. tř.

19.12.2016
Návštěva úřadu práce - 9. tř.

20.12.2016
O nejlepšího šplhouna 2.st.

22.12.2016
Sportovní dopoledne pro 2.st.

23.9.2016
Badminton 4. – 5. tř.

1.9.2017
Beseda s PČR 2. A, 2. B

1.10.2017
Basketbalové dovednosti – přebor školy – 2. st.

1.10.2017
Divadelní představení – LaRitma -1. st.

17.1.2017
Přehazovaná - přebor školy - 4. – 5. třída

23.1.2017
Badminton 2. – 3. tř.

23.1.2017 - 27.1.2017
Lyžařský kurz 7. 8. tř.

24.1.2017
Hudební pořad 1. st.

26.1.2017
Pedagogická rada

27.1.2017
Prezentace projektu pAšáci – LaRitma 9. tř.

2.3.2017
Pololetní prázdniny

2.6.2017 - 2.10.2017
Jarní prázdniny

14.2.2017
Přehazovaná 4. a 5. třída

14.2.2017
O pohár starosty Fr. Lázní – halový pětiboj

15.2.2017
Zdravá 5 – 6. a 7. třída

16.2.2017
Okrskové kolo recitační soutěže

20.2.2017
Badminton 2. – 3. tř.

20.2.2017
Přebor školy – trojboj – běh do schodů 2. st.

22.2.2017
Karneval v Schönwaldu 2. třídy/Literární soutěž v Hranicích zástupci 4. – 9. tř./Přebor školy - pře

23.2.2017
Projekt - Veselé zoubky 1. třídy

24.2.2017
Badminton 4. – 5. tř.

28.2.2017
Halový pětiboj OVOV – 1. a 2. st.

3.9.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

14.3.2017
Trénink s olympionikem 1. a 2. stupeň/Volby do školské rady

16.3.2017
Basketbal v Hazlově – 2. st./Divadelní představení – Divadlo Letadlo 1. – 3. tř.

20.3.2017
Badminton 2. – 3. tř.

21.3.2017
Preventivní program – kyberprostor 7. tř.

23.3.2017
Okresní kolo recitační soutěže v Mar. Lázních

24.3.2017
Badminton 4. – 5. tř.

28.3.2017
Den otevřených dveří

28.3.2017
Školní projekt 1. st./Čtení v knihovně 1. st.

4.3.2017 - 4.3.2017
Divadlo Cheb 1. A, 1. B

4.3.2017
Exkurze – Školní statek Cheb 7. třída

4.4.2017
OK OVOV Františkovy Lázně

4.4.2017
MMO 6. třída

4.7.2017
Zápis do 1. tříd

4.7.2017 - 4.7.2017
Zápis do 1. tříd

4.11.2017
Divadlo Cheb – 2. stupeň

4.12.2017
Olympiáda v Aj 4. a 5. tř.

24.4.2017
Badminton 2. – 3. tř.

25.4.2017
Návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – HVĚZDIČKY

25.4.2017
Společné třídní schůzky

28.4.2017
Badminton 4. a 5. tř.

5.2.2017
O pohár ředitelky školy – Turnaj v piškvorkách 2. st.

5.2.2017
Fotbalový festival v Plzni - vybraní žáci 4. – 9. tř.

5.3.2017
Dopravní výchova 5. A

5.4.2017
Mc Donaldś cup 1. st.

5.9.2017
Pohár rozhlasu – 2. st.

5.10.2017
Exkurze do firem Heinz glasdecor a Grup antoln v Hranicích 8. tř.

5.11.2017
Jarní kiláček

16.5.2017
Den matek 16. 30 – aula 1. – 3. tř.

16.5.2017
Společný výlet 1. tříd se školou v Schönwaldu do Fr. Lázní

16.5.2017
Přebor školy – O nejlepšího šplhouna - 1. st.

16.5.2017
Dopravní výchova 5. B

17.5.2017
Ukončení výtvarné soutěže – Jak žili naši předkové

23.5.2017
Divadelní představení 2. třídy

26.5.2017
Atletický trojboj 1. st. – vybraní žáci

31.5.2017
Beseda – Šikana 6. tř. Moderní je nekouřit – 7.tř.

31.5.2017
Divadelní představení 3. třídy

6.1.2017
Projekt 2. St. Geocaching

6.2.2017
Sportovní den 1. st

6.6.2017
Dopravní výchova – Sluníčko 4.A

6.6.2017
Informativní schůzka pro rodiče bud. 1. tříd - 17.00 aula

6.7.2017
Dopravní výchova – Sluníčko 4.B

6.8.2017
Poldíkův den – Sluníčko 5. A, B

6.8.2017
Návštěva knihovny 9.tř.

14.6.2017
Červnový koncert Sašáků – pro 2. -5. tř. – aula

14.6.2017
Divadelní představení LaRitma - Uhlíř, Skoumal – 1. A,B

22.6.2017
Pedagogická rada

23.6.2017
Konec výuky podle rozvrhu

29.6.2017
Školní akademie 4. – 9. tř. 17. 00 aula

30.6.2017
Vysvědčení

30.6.2017
Závěrečná pedagogická rada

9.4.2017
Zahájení školního roku

9.7.2017
Exkurze – Školní statek Cheb 2. A, 2. B

9.12.2017
Fotografování tříd

9.12.2017
Třídní schůzky 16. 30 – 17. 30

13.9.2017
Exkurze – Bečov 3. A, 3. B

18.9.2017
Badminton - 2. A, 2. B, 4. A, 4. B

20.9.2017
Badminton - 1. A, 1. B

22.9.2017
Badminton - 3. A, 3. B, 5. A, 5. B

26.9.2017
Atletický OVOV – akce 1. st.

27.9.2017
Prezentační výstava ISŠ Cheb 9. třída

10.3.2017
Pasování na čtenáře – knihovna 2. A, 2. B

10.5.2017
Beseda se spisovatelkou p. Fišnarovou – knihovna 4. A, 4. B, 5. A, 5. B

10.9.2017
Ukázka domácích mazlíčků v aule – 1. – 3. třída

10.9.2017
Jednání školské rady

10.11.2017
Okresní kolo v přespolním běhu 1. st. – vítězové okrsku

13.10.2017
Dopravní výchova 5. A

16.10.2017
Badminton 2.A+ B, 4. A+B

17.10.2017
Ukázková hodina 1. tříd

17.10.2017
Halový OVOV pětiboj

18.10.2017
Dopravní výchova 5. B

18.10.2017
Badminton 1. A, 1. B

20.10.2017
Badminton 3. A + B, 4. A+B

20.10.2017
Západočeské divadlo Cheb – Podivný příběh se psem 6., 8.

24.10.2017
Západočeské divadlo Cheb – Podivný příběh se psem 7.,9.

24.10.2017
Exkurze – Školní statek Cheb 3. A,

26.10.2017
Podzimní prázdniny

27.10.2017
Podzimní prázdniny

12.3.2017
Adventní neděle - vystoupení pěveckého kroužku

12.5.2017
Mikulášská nadílka

12.5.2017
Ježíškova překážková dráha 2. – 5. třída

12.6.2017
Uzávěrka soutěže „ O nejhezčí vánoční ozdobu“

12.8.2017
Vánoční vyrábění – Ekostatek Cheb 1. B

12.11.2017
Vyhlášení nejhezčí vánoční ozdoby

12.12.2017
Návštěva Úřadu práce v Aši - 9. tř.

13.12.2017
Vánoční vyrábění – Ekostatek Cheb 2. A, 2. B

13.12.2017
Vánoční koncert Sašáků v aule – 10. 00 škola, 17. 00 veřejnost

18.12.2017
Badminton 2.A, 2. B,4. A, 4. B

18.12.2017
Vystoupení žáků 2. tříd v Domě s pečovatelskou službou

19.12.2017
Odpolední čtení s J. Ladou 3. – 5. třídy

20.12.2017
Badminton 1. A, 1. B

20.12.2017
Pěvecký jarmark - aula 16. 30 – 17. 30