Informace a dokumenty

Stravné

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci týkající se nástupu žáků zpět do školy
nebudou obědy strávníkům přihlašovány automaticky.

Prosíme rodiče, aby si obědy přihlašovali sami přes www.strava.cz (pokud mají vytvořený účet), telefonicky v kanceláři školy (354 525 610 a 731 454 401), nebo na e-mail rezova@zsmsok.eu, a to každý všední den do 13:45 hod.

Toto opatření bude platné do 30.6.2020.

 

Přihláška ke stravování ZŠS

Přihláška ke stravování

 

INFORMACE K PLATBÁM STRAVNÉHO ŽÁKŮ ZŠ

V souvislosti s mimořádnou situací kvůli zamezení šíření nemoci COVID-19
a s tím souvisejícími hygienickými opatřeními žádáme rodiče, kteří platí stravné dětí hotově, aby platby posílali pouze převodem na účet školy.

Hotovost bude přijata jen v odůvodněných případech a po předchozí domluvě.

Pro číslo účtu, variabilní symbol a částku, volejte do kanceláře školy (731 454 401 nebo 354 525 610), a to v pracovních dnech od 8:00 do 13:00 hod., nebo pište na e-mail rezova@zsmsok.eu, popř. okruzni@zsmsok.eu.

 

Navýšení záloh na stravné

S platností od 1.9.2019 byly upraveny výše záloh na stravné (viz tabulka) z důvodu zvýšení cen stravného dodavatelem Zařízení školního stravování Aš. Navýšení cen obědů bylo schváleno Usnesením RM č. 06/257/19.

Platnost od 1.9.2019

 

Věk strávníka

Výše zálohy

Cena za 1 oběd

7 – 10 let

550,00 Kč

27,- Kč

11 – 14 let

600,00 Kč

29,- Kč

15 let a více

650,00 Kč

31,- Kč


Upravte si, prosím, Váš trvalý příkaz v bance.

Děkuji E. Režová, kancelář školy.


OZNÁMENÍ O DISTANČNÍ VÝUCE A O ZMĚNĚ V ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče a žáci, 

na základě krizových opatření vlády a nařízení MŠMT přecházejí všechny třídy druhého stupně základních škol od pondělí 12.října 2020 na dělenou prezenční (denní) a distanční (z domova) výuku.

V naší škole bude výuka organizována následovně:

Třídy 6.A, 6.B a 9.A začínají v týdnu od pondělí 12.10.2020 běžnou denní výukou dle stávajícího rozvrhu pouze s úpravou hodin tělesné výchovy (informace předá třídní učitel). V týdnu od 19.10.2020 budou mít výuku distanční.

Třídy 7.A, 7.B a 8.A začínají v týdnu od pondělí 12.10.2020 výukou distanční, v týdnu od 19.10.2020 budou mít běžnou denní výuku dle stávajícího rozvrhu pouze s úpravou hodin tělesné výchovy (informace předá třídní učitel).

Upozorňujeme žáky a jejich zákonné zástupce, že dle novely školského zákona a školního řádu je povinností učitelů zadávat žákům učivo distanční formou a jejich práci hodnotit, a zároveň je povinností žáků zadané úkoly plnit a účastnit se distanční výuky. 

Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti (omlouvání nepřítomnosti, resp. neplnění distanční výuky) žáka v distanční formě vyučování stejným způsobem jako v běžné denní výuce.

Žáci budou pracovat ve schválené a zavedené platformě v Google učebně, kterou budou každý pracovní den sledovat a dle platného rozvrhu plnit zadané úkoly. Podrobnější informace předá třídní učitel.     

Žákům, kteří se stravují ve školní jídelně, budou obědy po dobu jejich distanční výuky automaticky odhlášeny školou. 

Celý týden od 26.10. – 30.10. 2020 bude pro žáky školy bez výuky.

Důvodem je vydání opatření MŠMT, kdy dny 26. října a 27. října 2020 byly pro žáky základních škol stanoveny jako volné dny (nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání) a na tyto dny naváže státní svátek (28.10.2020) a podzimní prázdniny (29.- 30.10.2020).

V tomto týdnu bude uzavřena školní jídelna i školní družina.

 


Družina - školní řád


Pravidla distanční výuky


Oznámení o uzavření mateřské školy (Okružní, G. Geipela, Mokřiny)

Z důvodu vysoké nemocnosti dětí a personálu budou po dohodě se zřizovatelem a KHS Karlovy Vary v období od pondělí 22. 2. 2021 do 7. 3. 2021 uzavřena všechna pracoviště mateřské školy. Rodiče dětí z MŠ si mohou vyzvednout potrvzení o uzavření MŠ a mohou čerpat OČR.

Potvzení o uzavření školky bude vydáváno osobně nebo na základě telefonní domluvy elektronicky od pondělí do pátku od 9.00 hod do 12.00 hod v kanceláři zástupkyně ředitelky MŠ na adrese Aš, G. Geipela 15, tel. 731 454 404.

Děkujeme za pochopení.

 


Oznámení o udělení ředitelského volna

Oznamuji, že dne 25.9.2020 jsem na Základní škole a mateřské škole Aš, Okružní 57, okres Cheb, využila možnosti vyplývající z § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlásila na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR z důvodu zhoršené epidemiologické situace ředitelské volno pro všechny žáky naší školy. Školní jídelna - výdejna bude uzavřena, obědy budou odhlášeny školou, školní družina bude v provozu dle zájmu.

 V Aši 22.9.2020, Mgr. Jiřina Červenková, ředitelka školy

 

Od 18. 9. platí povinnost nošení roušek ve všech třídách a prostorách školy pro žáky 2. stupně.


Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019.

Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny takto: 18. 2. - 24. 2. 2019

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.


Výběr školného a stravného

 

Školní družina:

Školné 170,- Kč na měsíc.

Školné se vybírá od 1. do 20. dne aktuálního měsíce. 

 

Přihláška ke stravování ZŠS

Přihláška ke stravování


Prvňáčci


Zápis dětí

Z důvodu mimořádných opatření proběhne zápis do prvních tříd bez osobní přítomnosti dítěte. Je možné využít i formu bez přítomnosti zákonného zástupce ve škole.

 

Dokumenty pro zápis

Zápis dětí do 1. třídy - informace

Zápisní list

Žádost o přijetí

Jak můžete pomoci dítěti v rozvoji

Pomůcky

 

Dokumenty pro odklad

Odklad školní docházky

Žádost o odklad

Dotazník školní zralosti

Školní zralost

 


Konzultační hodiny učitelů

třída

jméno

termín

třída

jméno

termín

I. A

J. Balko

Po 11.50 – 12.35

VI. A

R. Přibyl

Út 12.45 – 13.45

I. B

L. Drofová Šourková

Po 11.50 – 12.35

VI. B

K. Rusiniková

Út 12.45 – 13.45

II. A

M. Glave Flašková

Po 12.40 – 13.40

VII. A

J. Podhajský

St 12.45 – 13.45

II. B

H. Pokorná

St 12.00 – 12.45

VII. B

J. Kotal

Út 12.45 – 13.45

III. A

M. Horáková

Út 13.00 – 14.00

VIII.

H. Pisáriková

St 12.45 – 13.45

III. B

H. Dantlingerová

Čt 13.00 – 14.00

IX.

L. Kratochvílová

Út 8.00 – 8.45

IV. A

V. Ouřadová

Út 13.00 – 14.00

TV, Ch

J. Králová

Čt 11.30 – 12.30

IV. B

I. Váňová

Út 13.00 – 14.00

AJ

B. Novotná

St 13.00 – 14.00

V. A

A. Wimmerová

Po 14.00 – 15.00

NJ, VO

A. Ulbrich

St 12.45 – 13.45

V. B

I. Živčáková

Út 13.00 – 14.00

ČJ

J. Rusiniková

Čt 13.00 – 14.00

AJ

L. Šulcová

Út 12.00 – 13.00

 

 

 


Projekty


Školní řád


Pravidla hodnocení žáků


Tiskopisy