Informace a dokumenty

Vážení rodiče,

s platností od 1.9.2019 budou upraveny výše záloh na stravné (viz tabulka) z důvodu zvýšení cen stravného dodavatelem Zařízení školního stravování Aš. Navýšení cen obědů bylo schváleno Usnesením RM č. 06/257/19.

Platnost od 1.9.2019

 

Věk strávníka

Výše zálohy

Cena za 1 oběd

7 – 10 let

550,00 Kč

27,- Kč

11 – 14 let

600,00 Kč

29,- Kč

15 let a více

650,00 Kč

31,- Kč


Upravte si, prosím, Váš trvalý příkaz v bance.

Děkuji E. Režová, kancelář školy.


Oznámení o udělení ředitelského volna

Oznamuji, že ve dnech 9. 5. 2019 a 10. 5. 2019  (čtvrtek a pátek) jsem na Základní škole a mateřské škole Aš, Okružní 57, okres Cheb, příspěvková organizace, využila možnosti vyplývající  z § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb.,
a z organizačních a technických důvodů vyhlásila ředitelské volno pro všechny žáky naší školy.

Školní družina bude otevřena dle zájmu, školní jídelna - výdejna bude uzavřena, obědy budou odhlášeny školou.

V Aši 5. 4. 2019, Mgr. Jiřina Červenková, ředitelka školy


Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019.

Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny takto: 18. 2. - 24. 2. 2019

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.


Výběr školného a stravného

Stravné ZŠ:

mladší děti – 31,- Kč/den

starší děti - 32,- Kč/den

Stravné se vybírá do 20. dne v předcházejícím měsíci.

 

Školní družina:

Školné 170,- Kč na měsíc.

Školné se vybírá od 1. do 20. dne aktuálního měsíce. 

 


Sportovní komise školy

ZŠ a MŠ Aš, Okružní 57 - sportovní komise

Školní rok: 2018/2019 

 

AŠSK

8

OVOV

6

Přebory školy

14 (8/6)

Ostatní

6

 

Září (9)

      Říjen (10)

Přespolní běh

2. – 9. třída

Pořadatel

Atletický OVOV čtyřboj

3. – 5. třída

Přebor školy

                 Šplh na tyči

 2. – 5. třída

 

Florbal – H III, H IV

O pohár starosty

města Aš

přehazovaná

5. – 9. třída

 

Listopad (11)

  Prosinec (12)

Florbal – H III, H IV

Halový fotbal – H III, H IV

 

 

Halový OVOV pětiboj

3. – 5. třída

Přebor školy

Mikulášská překážková dráha

2. – 5. třída

 

Halový fotbal H III, H IV

 

 

Leden (1)

      Únor (2)

Přehazovaná

D I, D II, H I, H II

O pohár starosty

Františkovy Lázně

Ašský halový pětiboj

Pořadatel

Vybíjená 4. – 5. třída

Přehazovaná 4. – 5. třída

Přehazovaná D III, D IV

 

Lyžařský výcvikový

kurz

třída 7. A

 

Březen (3)

     Duben (4)

Vybíjená

D I, D II, H I, H II

Okresní kolo

Františkovy Lázně

Běh do schodů 2. – 5. třída

Atletický trojboj 4. – 5. třída

Atletický víceboj

H III, H IV, D III, D IV

!! Červen 2019!!

Putovní pohár v míčových hrách

přehazovaná (5. – 9. třída)

 

Květen (5)

    Červen (6)

Pohár rozhlasu – 2. stupeň

 

Mc Donald cup – H I, H II

 

Atletický trojboj – 1. stupeň

Krajské kolo

Ostrov nad Ohří

Štafetové soutěže 3. – 5. třída

Hod míčkem H II, H III, D II, D III

Běh 60 m H III, H IV, D III, D IV

Skok daleký H III, H IV, D III, D IV

 

 Den dětí – den sportu

·        1. – 2. třída

·        3. – 5. třída

·         2. stupeň


Prvňáčci


Zápis dětí

Zápis dětí do 1. tříd základních škol pro školní rok 2019/2020 do Základní školy a mateřská školy Aš, Okružní 57, okres Cheb, příspěvková organizace se koná v pátek 12. dubna 2019 od 13 do 18 hodin. Zákonný zástupce dítěte předloží občanský průkaz, nebo jiný průkaz totožnosti, rodný list dítěte a doklady o bydlišti.

Dokumenty ke stažení:

Zápis dětí - informace

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Zápisní list

Spádový obvod ZŠ a MŠ Okružní Aš

Dotazník školní zralosti

 


Konzultační hodiny učitelů

Konzultační hodiny učitelů školy jsou ve školním roce 2018/2019 každé úterý od 14:00 do 15:00 hodin.

 


Projekty


Školní řád


Pravidla hodnocení žáků


Tiskopisy