Všechny články

ŠKOLNÍ AKADEMIE

Školní akademie patří k tradičním akcím naší školy. 28. června 2018 se v odpoledních hodinách zcela naplnila aula školy do posledního místa.

zveřejněno: 10. 7. 2018

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, těšíme se na vaše děti, jsme rádi, že nám je svěřujete a dáváte důvěru naší škole. Pro Vaši představu o průběhu následujících deseti měsíců vám zde poskytneme několik základních informací.

zveřejněno: 4. 7. 2018

Barevný den dětí

Žákovský parlament nám navrhl, abychom na MDD / 1.6. přišli ve žlutém a zeleném oblečení. Tričko prý postačí.

zveřejněno: 11. 6. 2018

Sportovní život školy

Sportovní činnost v tomto školním roce můžeme rozdělit do několika úseků

zveřejněno: 9. 6. 2018

OVOV – odznak všestrannosti olympijských vítězů

V průběhu tohoto školního roku se naši žáci a žákyně opět aktivně a pilně zapojili do desetiboje OVOV.

zveřejněno: 5. 6. 2018

ŇAM BOVYS

Celý školní rok nám zpestřovala svačinky firma BOVYS.

zveřejněno: 4. 6. 2018

Den matek

V úterý 15.5.2018 se zcela zaplnila aula naší školy rodiči – především maminkami – a dalšími diváky, kteří si nechtěli nechat ujít již tradičně milá vystoupení žáků a žákyň prvních, druhých a třetích tříd ke Dni matek.

zveřejněno: 20. 5. 2018

POHÁR ROZHLASU 2018

Ve středu 9. května proběhla atletická soutěž mezi školami ašského okrsku.

zveřejněno: 20. 5. 2018

Školní projekt OČMU

Člověk se v životě dostává do situací, které by měl umět řešit. Proto se naše škola rozhodla uspořádat 10. května den nesoucí název OČMU (Ochrana člověka za mimořádných událostí).

zveřejněno: 13. 5. 2018

„Ašsko ve tmě“ aneb 15. akce mladých turistů

Pátek 4. května 21.30 hodin, čas, kdy se členové turistického oddílu Okružák sešli před ašským bazénem.

zveřejněno: 13. 5. 2018