Všechny články

Sportovní den 2021

Letošní školní rok příliš nepřál sportovním aktivitám kvůli omezením spojeným s koronavirem. Naše škola je zapojena do programu všestranného pohybového rozvoje dětí nazvaného OVOV, kde se děti zlepšují v rozličných sportovních disciplínách a své výsledky si mohou porovnávat s dalšími školáky po celé ČR. Každoročně jsme také pořádali Ašský OVOV halový pětiboj. Jeho osmý ročník jsme však v tomto školním roce neuskutečnili. Když jsme nemohli sportovat v zimě, pustili jsme se do tělocviku hned v květnu. Třídní učitelky z prvního stupně dostaly výkonnostní tabulky a začaly s dětmi trénovat skok do dálky, sprint, vytrvalostní běh, hod medicinbalem i kriketovým míčkem, leh sedy a skákání přes švihadlo. Stejná náplň byla i v hodinách tělesné výchovy 2. stupně. Sportovní den, který se konal ve čtvrtek 24. a pátek 25. června, byl tedy velikým finále a jedinou větší sportovní akcí tohoto školního roku.

zveřejněno: 2. 7. 2021

Nadace rozvoje nám pomohla získat mikroskopy

Loni na podzim se ZŠ Okružní přihlásila se svým projektem Příroda pod mikroskopem do grantového programu VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME Nadace rozvoje občanské společnosti a nadačního fondu TESCO. Měli jsme velikou radost, že jsme se se svým projektem Příroda pod mikroskopem dostali mezi první tři vybrané projekty v našem regionu.

zveřejněno: 7. 6. 2021

Zdravá výživa

Díky grantu města Aše se podařilo na Základní škole Okružní zrealizovat projekt Zdravá výživa. Při jeho plánování jsme si jako cíl vytkli připravit si společně s našimi žáky a pro naše žáky zdravou a chutnou svačinu včetně dobrého zdravého pití. Chtěli jsme využít naši novou krásnou žákovskou kuchyňku a zapojit děti nejen do přípravy pokrmů, ale i do běžných kuchyňských prací. To, o čem se mluví v prvouce a přírodovědě, to znamená o zdravém životním stylu, jsme chtěli svým žákům předvést v praxi.

zveřejněno: 7. 6. 2021

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Ve čtvrtek 17. 6. 2021 v 16.30 hodin proběhne schůzka rodičů budoucích prvňáčků nastupujících ve školním roce 2021/2022 do ZŠ a MŠ Aš, Okružní 57, okres Cheb. Schůzka proběhne ve druhém poschodí v aule školy. Všichni jste srdečně zváni. Pokud s sebou vezmete svého budoucího prvňáčka, ukážeme mu školu.

zveřejněno: 7. 6. 2021

Solidárek ZOO Chomutov

Jelikož covid zasáhl do života nám všem a nemohli jsme vykonávat spoustu činností, na které jsme byli zvyklí a dokonce ani ve volném čase navštívit například ZOO, kde bychom se potěšili z přítomnosti zvířátek, a tím pomohli, napadlo naše děti z 5. B, podpořit zvířátka ze ZOO Chomutov, a to pomocí akce SOLIDÁREK.

zveřejněno: 30. 5. 2021

Fyzika nemusí být jen nudná!

Žáci 7. třídy si v praxi vyzkoušeli, jak tělesa působí na zemi v rámci zemské přitažlivosti, jakou může mít hmotnost sílu a hlavně jak je síla na hmotnosti závislá. Více informací fotografie v článku.

zveřejněno: 26. 5. 2021

Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání 2021/2022

Seznam přijatých žáků naleznete v článku.

zveřejněno: 18. 5. 2021

Okružník - časopis školního klubu NJ

V článku naleznete první vydání ojedinělého nepravidelníku školního klubu německého jazyka.

zveřejněno: 7. 5. 2021

Návrat žáků 2. stupně ZŠ do škol od 3.5. 2021

Více informací v článku.

zveřejněno: 30. 4. 2021

Tak nám dovolili vrátit se do školy

Tak nám zlepšující se pandemická situace dovolila vrátit se do školy. 12. duben se tak stal už třetím prvním školním dnem ve školním roce 2020/2021. Po půl osmé začaly hlavním vchodem proudit zástupy žáků 5 tříd 1. stupně.

zveřejněno: 15. 4. 2021