Všechny články

Hurá prázdniny

Školní rok 2019/2020 byl v mnoha ohledech mimořádný, přesto bychom ho mohli označit jako úspěšný. Žáci se zapojili do mimoškolních činností, zúčastnili se mnoha soutěží, uměleckých vystoupení, sportovních závodů a získali ocenění v rámci okresu. Za reprezentaci školy a celoroční výbornou školní práci, i v distanční výuce, předala ředitelka školy a třídní učitelé vybraným žákům pochvaly a ocenění. Poděkování patří také učitelům a všem zaměstnancům školy za jejich obětavou práci. Žákům 9. třídy přejeme hodně úspěchů na středních školách a všem ostatním hezké prázdniny plné nových zážitků.

zveřejněno: 14. 7. 2020

Informace pro rodiče prvňáků 2020

V článku naleznete informace důležité pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče.

zveřejněno: 30. 6. 2020

INFORMACE K UKONČENÍ A HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení zákonní zástupci, rodiče, žáci školy, vzhledem k tomu, že vzdělávání žáků ve druhém pololetí proběhlo za zcela mimořádných podmínek, nelze proto vzdělávání hodnotit podle běžných měřítek. Více informací v článku.

zveřejněno: 26. 6. 2020

ŠKOLA JE OTEVŘENA I PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ

Vzhledem k velkému zájmu zákonných zástupců (a věříme, že i našich žáků ) bude od 8. 6. 2020 škola za přísného dodržování mimořádných hygienických opatření otevřena i pro žáky 2. stupně. Více informací v článku.

zveřejněno: 5. 6. 2020

Schůzka rodičů budoucích prvňáků 2020

V úterý 16. 6. 2020 v 16.00 hodin proběhne schůzka rodičů budoucích prvňáků nastupujících ve školním roce 2020/2021 do ZŠ a MŠ Aš, Okružní 57, okres Cheb. Schůzka proběhne ve druhém poschodí v aule školy. Všichni jste srdečně zváni.

zveřejněno: 2. 6. 2020

Nástup 2. stupně do školy

Vážení rodiče, od pondělí 8. června mají možnost chodit do školy i žáci 2. stupně. Připravili jsme pro ně konzultační hodiny v čase 9.00 – 10.30 hod, protože si uvědomujeme, že výuka „na dálku“ není vůbec jednoduchá. Vaše děti budou moci konzultovat zadávané úkoly, některé případně ve škole i plnit. Podmínkou je vyplněná přihláška, kterou si můžete stáhnout z webových stránek školy nebo přímo ve škole vyzvednout, a potvrzení o bezinfekčnosti, které si Vaše dítě přinese s sebou do školy v den nástupu (stejně jako přihláška je dostupné na webu i ve škole). Přihláška je závazná. Jakákoli absence musí být standardním způsobem omluvena! Věříme, že naši nabídku využijete a pomůžete tak svým dětem zvládnout nelehké období. Potřebné dokumenty v článku.

zveřejněno: 28. 5. 2020

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání na šk. rok 2020/2021

V článku najdete tabulku přijatých žáků na školní rok 2020/2021.

zveřejněno: 25. 5. 2020

Informace a dokumenty k nástupu žáků 1. stupně

Vážení rodiče, od 25. května mají Vaše děti možnost opět chodit do školy. Víme, že domácí vyučování pro Vás bylo jistě náročné, a věřte nám, že ani pro nás to nebylo jednoduché. Proto se těšíme, že své žáky opět uvidíme ve třídách, i když za přísných hygienických opatření a s poněkud upraveným obsahem vzdělávání – třeba výuka tělesné výchovy zatím není možná. Ale máme možnost využívat celý areál školy, skupiny dětí budou maximálně patnáctičlenné – takže se tedy učitelům nabízí větší možnost pracovat s dětmi individuálně. Pokud jste se rozhodli z nějakých vážných důvodů nechat si své děti doma, bude zadávání úkolů probíhat stejným způsobem jako dosud. Všechny potřebné dokumenty a informace uvnitř článku.

zveřejněno: 12. 5. 2020

Volby do školské rady - výsledky

Mimořádné opatření Vlády České republiky – uzavření škol 11. března – ovlivnilo i průběh voleb do školské rady. Před uzavřením škol jsme stihli oslovit zákonné zástupce s nabídkou podílet se na chodu školy členstvím ve školské radě. Pak přišlo uzavření škol. Kandidátní lístky byly natištěné, ale s jejich distribucí do schránek zákonných zástupců musel pomoci Městský úřad v Aši. Bez nich bychom volby zvládli jen s velkými obtížemi. Zaměstnanci technických služeb MÚ roznesli 312 obálek. Děkujeme! Výsledky voleb a složení Školské rady ZŠ MŠ Okružní, Aš v článku.

zveřejněno: 8. 5. 2020

INFORMACE K PREZENČNÍ VÝUCE ŽÁKŮ 9. TŘÍDY OD 11.5.2020

Vážení rodiče a žáci 9. třídy, v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11.5.2020 umožněna žákům 9. třídy osobní přítomnost na výuce ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Více informací v článku.

zveřejněno: 6. 5. 2020