Všechny články

Lyžařský výcvikový kurz 2019

Základní a mateřská škola Aš, Okružní 57, příspěvková organizace v souladu s ŠVP opět uspořádá ve školním roce 2018/2019 lyžařský výcvikový kurz. Konat se bude 4.–8. února 2018 ve sportovním areálu na vrchu Háj. Určen je pro žáky a žákyně 7. A.

zveřejněno: 8. 1. 2019

Vánoční besídka ve školní družině

Předvánoční čas jsme si ve školní družině opět zpestřili vánoční besídkou a soutěží ve tvorbě vánočního kapra.

zveřejněno: 8. 1. 2019

Úžasný úspěch našich plavců

V posledních dvou týdnech měli někteří žáci naší školy opravdu napilno. 5.12. se v ašském bazénu výběr ze 4. a 5. tříd účastnil závodů v plavání. Družstvo bylo složeno z 6 dívek a 6 chlapců, přičemž každý jednotlivě podle svého výběru závodil na 25 metrů, následovala polohová štafeta na 3x25 metrů a konečně štafeta celého družstva (6x25 m.). Všichni předvedli výborné výkony a zajistili si postup do okresního kola, které se konalo 12.12. taktéž v ašském bazénu. Zde tým Okružní školy nestačil pouze na družstvo z Mariánských lázní. První místo uteklo našim závodníkům jen o pár bodů, ale i přesto se kvalifikovali do krajského kola.

zveřejněno: 21. 12. 2018

Vánoční jarmark 2018

V úterý odpoledne 18. prosince se chodba v 1. patře naší školy proměnila ve vánoční jarmark. Žáci 1. stupně a děti ze školní družiny spolu se svými učitelkami a vychovatelkami vyrobili krásné vánoční dekorace, aby je nabídli ke koupi rodičům i ostatním návštěvníkům.

zveřejněno: 21. 12. 2018

Vánoční vyrábění

Ve čtvrtek 13. prosince měly obě první třídy projektové vyučování - „Vánoční dílny“. Ráno se všichni žáci sešli před školou a pak společně odjeli vlakem do Františkových Lázní. V muzeu bylo pro ně připraveno vánoční překvapení. Pod vedením odborníka paní Petry Polívkové, Dis. si žáci připomněli vánoční zvyky a tradice, které se dříve dodržovaly a mnohé se udržují i v dnešní době.

zveřejněno: 21. 12. 2018

Mikulášská nadílka

Vánoční zvyky a tradice se na naší škole stále dodržují. Ve středu 5. prosince se ve škole nadělovalo. Přišel za dětmi Mikuláš a jeho družina. Za Mikuláše ,čerty a anděly se převlekli žáci 9. třídy. To bylo něco!

zveřejněno: 21. 12. 2018

První třídy navštívily „peklo“

4. prosince se šly první třídy podívat do pekla. Na Základní škole a Praktické škole v Aši se konal projektový týden PEKLO. Po milém uvítání hodným čertem, scházeli žáci do bývalé kotelny, která byla přeměněna na peklo.

zveřejněno: 21. 12. 2018

Vánoční dílny ve františkolázeňském muzeu

Projektový den s vánoční tematikou, vyráběním svíček, cestou vlakem, procházkou vánočně oděným lázeňským městem a návštěvou Městského muzea ve Fr. Lázních to vše zvládli nejmladší žáci naší školy na svátek Sv. Lucie 13. 12.

zveřejněno: 21. 12. 2018

Ježíškova překážková dráha 2018

V úterý 11. prosince uspořádali učitelé tělesné výchovy další přebor. Stejně jako v loňském roce se účastníci v čase předvánočním sešli v tělocvičně na akci plné odvahy a pohybu. Vstup byl povolen pouze odvážným, statečným, šikovným hbitým a mrštným. Děvčatům i hochům.

zveřejněno: 6. 12. 2018

Přebor školy o nejlepšího šplhouna a šplhnu

V úterý 4. prosince odpoledne učitelé pan K. Sláma a pan J. Podhajský uspořádali další z přeborů školy, tentokrát v disciplíně šplh na tyči s přírazem. Milým překvapením byl počet 22 startujících (12 dívek a 10 chlapců).

zveřejněno: 29. 11. 2018