Zápis dětí do 1. tříd základních škol pro školní rok 2018/2019

Zápis dětí do 1. tříd základních škol pro školní rok 2018/2019 se bude konat v pátek 20. dubna 2018 od 13.00 do 18.00 hodin.
11. 4. 2018

Zápis dětí

do 1. tříd  základních škol pro školní rok 2018/2019

se bude konat v pátek 20. dubna  2018  od 13.00 do 18.00 hodin

 

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti po odkladu školní docházky.

Kapacita tříd 1. ročníku:  50 žáků

Rodiče, zákonní zástupci či jiné osoby oprávněné jednat si přinesou s sebou rodný list dítěte a doklady o bydlišti. Oba tyto doklady mohou být nahrazeny občanským průkazem rodičů nebo zákonných zástupců . Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO 1. TŘÍDY

OBECNÉ INFORMACE K ZÁPISU

ŠKOLSKÉ OBVODY

ŽÁDOST O ODKLAD