Turistický kroužek Okružák zahájil 2. rok činnosti

V sobotu 6. října proběhla zahajovací akce v tomto školním roce. Členky turistického kroužku za krásného slunečného počasí vyrazily na túru po ose: Aš – Žďár - vrch Kozina – Kančí údolí – Žďár – Mokřiny – Aš.
8. 10. 2018

Délka trasy byla 16 kilometrů, které jsme bez problémů našlapali. Zahajovací výpravy se zúčastnilo 8 dívek. Byly to: Jaroslava Březinová (7. A), Anežka Steffenová (7. A), Pavlína Strohová (7. A), Nela Atanasovová (8. A), Veronika Jeníčková (8. A), Sára Harcsa (8. A), Adéla Motyčková (8. A) a Nela Motyčková (2. A). Do činnosti našeho kroužku se ještě zapojí – Laura Gross (8. A) a bývalé žákyně Linda Walchetsederová, Heidi, Nina Veselá a Daniela Hnitková. Všechny 4 měly zájem po přestupu či odchodu ze školy nadále pokračovat.

Do kroužku Okružák se letos přihlásilo dohromady 13 dívek, Sára Harcsa je nováčkem. K mé radosti pokračuje i nejmladší Nela Motyčková z 2. A, která se již vloni ukázala ve velmi dobrém světle. Ve školním roce 2017/2018 jsme při 20 akcích našlapali 388 kilometrů, průměrná délka 1 akce činila 19,4 kilometru. Naším cílem je dosáhnout v četnosti i délce podobných či lepších výsledků.  

Budeme pokračovat v udělování výkonnostních turistických osvědčení za nachozené kilometry. Už bylo předáno 15 bronzových osvědčení (za minimálně 100 nachozených km) a 2 stříbrná osvědčení (za minimálně 250 nachozených km). Dvě turistky jsou těsně před metou 400 km (zlaté osvědčení).  Krásné je, že hned při zahajovací akci překonala metu 250 kilometrů Nela Atanasovová a osvědčení v pondělí obdrží.

Mgr. Karel Sláma