Stop násilí na školách

Naše škola se zapojila do velmi zajímavého a potřebného projektu „STOP“ násilí na školách – prevence kriminality.
5. 4. 2018

Naše škola se zapojila do velmi zajímavého a potřebného projektu „STOP“ násilí na školách – prevence kriminality. Jedná se o preventivní program, který seznamuje žáky se správnými reakcemi a zvládáním případných nežádoucích situací, přispívá k zvýšení vnímání okolního světa, ke správnému vyhodnocení potenciálního nebezpečí a k zvýšení šance mu předejít, popř. odolat. Program a osvojené techniky  napomáhají také vytvářet týmového ducha u žáků, posilují jejich psychickou odolnost nebo integrují „slabší“ jedince do kolektivu, v neposlední řadě zvyšují fyzickou a psychickou odolnost a celkově rozvíjí koordinaci pohybu.

V našem kraji se tento projekt realizuje již třetím rokem na vybraných základních i středních školách. Zástupci České asociace okinawského karate a kobuda zavítali s nabídkou projektu i do našeho města a my ji přijali. Do projektu jsme zatím zapojili jen žáky 2., 5., 8. a 9. tříd. Každý měsíc do června, vždy po jedné hodině, se žáci budou v hodinách tělesné výchovy seznamovat pod vedením zkušených lektorů s teoretickými a praktickými základy sebeobrany.  Výuka bude přizpůsobena potřebám a schopnostem žáků daného ročníku.

První lekce, která proběhla dne 20. a 21. března, měla mezi žáky i učiteli veliký ohlas. Po teoretickém úvodu byli žáci nejprve seznámeni s prvky bezpečného chování, se správným vyhodnocením krizových situací a s nejúčinnějšími metodami a prvky sebeobrany. Poté došlo k očekávaným praktickým ukázkám s instruktorem včetně vysvětlení hlavních chyb. Nácvik žáci prováděli ve dvojicích a nacvičovali tři základní obranné techniky sebeobrany při napadení.

Vzhledem k celkovému dění ve světě, k praktičnosti a užitečnosti pro naše žáky, bychom chtěli v tomto projektu pokračovat i v příštím školním roce a hlavně zapojit postupně všechny třídy naší školy.

                                                        Mgr. H. Dantlingerová, Mgr. K. Sláma

Souvisejicí galerie