Rudá věž smrti, Jáchymovské peklo - výlet 6.A a 6.B

Za krásného podzimního počasí se v pátek 25. října podařilo uskutečnit společnou školní exkursi tříd 6. A a 6. B. Cílem, v souvislosti s 30 lety od Sametové revoluce, byla návštěva pozůstatků pracovního tábora a Rudé věže smrti v těsné blízkosti města Ostrova a naučná stezka příznačně nazvaná Jáchymovské peklo, jež mapuje pracovní tábory a doly v těsné blízkosti lázeňského města Jáchymov.
11. 11. 2019

Autobus s žáky 6. tříd doplněný o vybrané žáky 8. a 9. třídy vyrazil přesně na čas a po hodině dorazil k prvnímu cíli cesty. Žáci byli nejdříve informování o pracovním táboře, který stál okolo dnes jedině stojící budovy bývalého tábora, okolo Rudé věže smrti. Prvním průvodcem byl pan Modrovič z Konfederace politických vězňů, který nás uvedl do celého areálu. Po té k účastníkům exkurse promluvil pan Cibulka, bývalý politický vězeň, který byl v tomto táboře umístěn. Pan Cibulka dětem vylíčil, jaké to bylo zažít pobyt v pracovním táboře 50. let na vlastní kůži. Následovala prohlídka samotné věže smrti. Po té jsme se přesunuli do centra Jáchymova a chvíli jsme se pozastavili u krásné radnice, muzea a jáchymovského kostela na hlavní ulici. V tu chvíli před námi bylo cca 9 kilometrů pochodu s asi 10 zastávkami. Při prvním kilometru, který celý vedl do prudkého kopce, bylo slyšet mnohé hořekování, funění a lamentování žáků. Všichni však tento první výstup zvládli i díky několika zastávkám u rekonstrukcí strážních věží. Celý pochod byl při zastávkách komentován pedagogickým doprovodem, tyto informativní zastávky zároveň byly i časem oddechu a svačin. Cesta byla korunována sestupem do Jáchymova směrem od Mariánské, jež nabízela nádherné výhledy na toto původně důlní město. Zbývala jen cesta zpět domů a návrat přesně na 3. hodinu před budovu naší školy.