Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání na šk. rok 2020/2021

V článku najdete tabulku přijatých žáků na školní rok 2020/2021.
25. 5. 2020

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Aš, Okružní 57 od školního roku 2020/2021 u dětí s těmito registračními čísly:

Registr.
číslo

Rozhodnutí

Registr.
číslo

Rozhodnutí

1

Přijat/a

25

Přijat/a

2

Přijat/a

26

Přijat/a

4

Přijat/a

27

Přijat/a

6

Přijat/a

28

Přijat/a

7

Přijat/a

29

Přijat/a

8

Přijat/a

31

Přijat/a

10

Přijat/a

32

Přijat/a

11

Přijat/a

33

Přijat/a

12

Přijat/a

34

Přijat/a

13

Přijat/a

35

Přijat/a

14

Přijat/a

37

Přijat/a

15

Přijat/a

38

Přijat/a

16

Přijat/a

40

Přijat/a

17

Přijat/a

41

Přijat/a

18

Přijat/a

42

Přijat/a

19

Přijat/a

43

Přijat/a

20

Přijat/a

45

Přijat/a

21

Přijat/a

46

Přijat/a

22

Přijat/a

48

Přijat/a

23

Přijat/a

44

Přijat/a

36

Přijat/a

47

Přijat/a

39

Přijat/a

 

 

V Aši dne 25. 05. 2020, Mgr. Jiřina Červenková, ředitelka školy