Oslavy 100. výročí založení Československé republiky na ZŠ a MŠ Okružní

Tak významné výročí jsme nemohli nechat bez povšimnutí. Už na konci srpna, kdy se plánuje organizace následujícího školního roku, se prioritou staly oslavy založení republiky. Učitelé se v úterních odpoledních několikrát sešli, aby se ze skutečné bouře mozků zrodil projekt, který dětem přiblíží 100 let trvání naší republiky.
4. 11. 2018

Základem byla výzdoba oken školy, která byla připravena v loňském školním roce. Pak jsme se pustili i do vnitřní výzdoby. Vzali jsme si za cíl, že výročí musí být vidět všude. Naši nejmenší lepili modro-červeno-bílé řetězy a malovali vlaječky. Učitelé přicházeli s dalšími nápady, jak výročí spolu s dětmi oslavit. Přihlásili jsme se do projektu Strom svobody, a v úterý 23. října jsme na pozemku školy vysadili lípu, kterou škole věnovaly Ašské lesy. Naši žáci v rámci pracovního vyučování s pomocí pana školníka vykopali jámu, školní žákovský parlament si připravil důstojný malý program, který narušovalo jen špatné počasí a silný vítr. Lípa, protože už nemá listí, je ozdobena mašlemi z trikolóry s označením jednotlivých tříd a podpisy jejich žáků. Pod kořeny je schránka se vzkazy a pamětním listem. Na úterní odpoledne byla připravena ve školní knihovně čtenářská dílna motivovaná  knihou Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce. Ve středu dopoledne si děti mohly prohlédnout a vyzkoušet repliku Božkova parního automobilu, kterou do školy přivezl a škole zapůjčil pan Boháč. I to pomohlo poznat historii. Mezitím se v hodinách připravovalo a cizelovalo páteční vystoupení všech tříd v aule naší školy. Protože byl projekt celý měsíc připravován a dětem snad ve všech hodinách připomínán, probraly rodiny půdy a sklepy a komory a našly prastaré hračky a předměty denní potřeby, z nichž paní Dantlingerová a Kuzmová vytvořily v knihovně výstavku. Co výstavku! Hotové muzeum! Učitelky prvního stupně v týdnu oslav chodily do školy v nádherných šatech a hlavně kloboucích, které připomínaly slávu První republiky. Nadšení zasáhlo všechny. Takže ve čtvrtek při společné dvouhodinovce v aule byla i spousta našich žáků v dobovém oblečení. Zazpívali společně písně Ach, synku, synku, Ta naše písnička česká a na závěr československou hymnu, kterými byla proložena jejich vystoupení. Kromě toho nám pánové Rejsek a Dušek předvedli uniformy a výbavu legionářů a českého četnictva. Pro 2. stupeň si paní Kočišová z ašského muzea připravila přednášku o minulosti Ašského výběžku. Nedá se v jedné zprávě popsat celý průběh našeho projektu, ale bez falešné skromnosti si musíme všichni poklepat rameno, protože tohle se opravdu povedlo. Nakonec si můžete všechny části projektu prohlédnout na webu školy. V pátek jeli žáci druhého stupně na symfonický koncert Má vlast do Mariánských Lázní a první stupeň podle rozpisu navštěvoval naše školní muzeum. Zmínila jsem paní učitelky Kuzmovou a Dantlingerovou, ale garanty projektu a moderátory čtvrtečního dopoledne, kteří si taky zaslouží ocenění, byly paní učitelky Balko, Živčáková, Kratochvílová a pan učitel Podhajský; a to taky není úplně fér, protože všichni další učitelé se zapojili a přispěli ke zdaru celé akce. Děkuji všem! Učitelům i žákům a rodičům! Bylo to krásné!

Jaromíra Rusiniková

Reportáž MVTV

 

Náklady spojené s realizací projektu byly hrazeny z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.