Okružka oslavila Den Země s Ašskými lesy

Protože letošní Den Země připadl na Velikonoční pondělí, slavili jsme ho u nás ve škole až ve středu odpoledne 24. dubna. Rozhodli jsme se uklidit „kousek“ lesa.
6. 5. 2019

Vybrali jsme žlutou turistickou trasu z vrchu Háj do Doubravy, kde sídlí Ašské lesy. Děti vybavené pytli na odpadky, chutí do práce a s tím spojenou dobrou náladou statečně vyběhly k ašské rozhledně. Tam dostaly rukavice a nadšeně se pustily do práce. Neúnavným prolézáním houštin a mlází posbíraly, než jsme došli k přehradě, čtyři veliké pytle různých PET láhví a nápojových plechovek a spoustu dalších plastových výrobků, které podivní návštěvníci lesů za sebou trousí. Plné pytle odvezl pan Radek Švarc a my jsme s dalšími prázdnými mohli pokračovat dál. Do Doubravy jsme dorazili unavení, hladoví a žízniví.

Vedení Ašských lesů pro nás připravilo chutné špekáčky, které jsme si opekli na úctyhodném táboráku, a taky bylo dost vody se šťávou. Unavení sběrači si odpočinuli a autobusem jsme se všichni vrátili do Aše.

Ašské lesy pečují nejen o svěřené majetky, ale nemálo času věnují i ochraně přírody, do níž patří kromě jiného i environmentální výchova dětí v mateřských a základních školách. Proto jsme se na ně obrátili, když jsme Den Země plánovali.

Ale ani na nejbližší okolí školy jsme nezapomněli. To jsme uklidili při hodinách pracovních činností.

Naše škola se snaží, aby děti považovaly třídění komunálního odpadu za samozřejmé. Proto všichni žáci během školního roku připravují na základě pravidelných služeb vytříděný odpad ke svozu. Probírám s dětmi bezohledné chování lidí vůči přírodě a snažíme se vymýšlet optimistické scénáře své budoucnosti.

J. Šulcová a J. Rusiniková

Souvisejicí galerie