Školní projekt OČMU

Člověk se v životě dostává do situací, které by měl umět řešit. Proto se naše škola rozhodla uspořádat 10. května den nesoucí název OČMU (Ochrana člověka za mimořádných událostí).
13. 5. 2018

Člověk se v životě dostává do situací, které by měl umět řešit. Proto se naše škola rozhodla uspořádat 10. května den nesoucí název OČMU (Ochrana člověka za mimořádných událostí).

Vše začalo o jeden den dříve nácvikem evakuace školy a skvělým představením ašských hasičů, kteří svým téměř kouzelnickým vystoupením předvedli žákům naší školy způsob a použití hasicích přístrojů při likvidaci ohně.

Hned druhý den se pokračovalo. Žáci zpracovávali různé tematické okruhy. Kromě tradiční zdravovědy, tísňových linek, nebezpečí v přírodě jsme nově zařadili POKOS (Příprava občanů k obraně státu), bezpečnostní politiku EU, parkur a jiná nebezpečí na hřišti či v přírodě, neboť prázdniny jsou přede dveřmi a naším cílem je, aby je každý prožil v klidu a bezpečí.

V průběhu projektu se nám také dostalo odborné pomoci. Žáci byli rozděleni do tří skupin. První skupinu, kterou tvořily 1. – 3. třídy, seznámili se svojí technikou profesionální hasiči, druhou skupinu - žáky 4. a 5. tříd učili studenti SZŠ v Chebu poskytovat první pomoc a o krizovém řízení žákům vyprávěl Bc. Vladimír Víša z Městského úřadu v Aši. Třetí skupinu tvořili žáci druhého stupně. Ti se vydali na exkurzi do stanoviště IZS v Okružní ulici, aby poznali nejen techniku, ale i vybavení záchranných vozů a práci záchranářů.

Každá skupina zpracovala vlastní prezentaci, která bude součástí výzdoby školy.

                                           Mgr. H. Dantlingerová, Mgr. J. Rusiniková

Souvisejicí galerie