Naši žáci oslavili svůj svátek sportovním dnem plným pohybu

V úterý 4. června a ve středu 5. června jsme uspořádali další 2 velké sportovní akce pro žáky a žákyně školy. První den se účastnily třídy 5. A, 5. B a z 2. stupně třídy 6. A, 7. A, 8. A. Středeční program byl připraven pro naše nejmenší z 1. až 4. tříd.
7. 6. 2019

Sportovní klání proběhlo po oba dva dny v domácím areálu za slunečného až téměř tropického počasí. Program byl rozdělen na dva resp. tři soutěžní bloky. Skládal se z  individuálních disciplín – atletických, OVOV i jiných (např. test MŠMT v člunkovém běhu). Doba činnosti na jednotlivých stanovištích byla cca. 15 minut, v průměru měl každý 2 – 3 pokusy. Přechod mezi stanovišti byl přesně stanoven vypsaným časovým harmonogramem. Postupně všichni sportovci předvedli své nejlepší výkony a výsledky porovnali s ostatními spolužáky. Třídní učitelé nebo učitelé TV výkony ještě zapíší do hodnotících tabulek. Je velmi pravděpodobné, že bodové zisky navýší počet získaných OVOV odznaků u našich nejlepších sportovců v tomto školním roce. Soutěžilo se v těchto sektorech:

1) Běh vytrvalostní 1000 m

2) Hod kriketovým míčkem

3) Trojskok

4) Skok daleký

5) Běh na 60 m

6) Hod míčkem

7) OVOV -  švihadla

7) OVOV - leh – sedy

8) Dribling

9) Hod medicinbalem

10) Člunkový běh 

Je třeba smeknout před všemi, kdo podstoupili náročný sportovní program. Náročný nejen svou náplní, ale i již výše jmenovaným obrovským vedrem. Třídní kolektivy obdržely ceny, které jsme získali od SRPZŠ školy. Po celou dobu sportovního dne byla činnost v každém sektoru zajištěna žáky 9. A třídy. Ti zodpovídali za hladký průběh, plnili role rozhodčích, sběračů, pomocníků. Svou roli beze zbytku splnili. Velkou měrou se podíleli na celkovém výsledku další zdařilé akce tohoto školního roku.

 V Aši, 5. 6. 2019,  Mgr. Karel Sláma