Letní slunovrat na Okružce

Tři zprávičky o tom, jak prožily letní slunovrat tři třídy naší školy.
26. 6. 2019

1. B

Letní slunovrat přivítala 1. B v rámci prvouky. Nejprve si žáci povídali o tom, co dříve tento den znamenal, v co lidé věřili a jaké zvyky se dodržovaly. Prohlédli si devatero kvítí a vysvětlili si, proč se květiny sbíraly a jakou měly moc. Na závěr oslavy si žáci vystřihli různé geometrické tvary a vytvořili obraz sluníčka.

2.B

Díky krásnému pátečnímu počasí jsme si o slunovratu povídali venku. Nejprve jsme díky žákům čtvrtého ročníku nahlédli do sluneční soustavy. Někteří možná pochopili otázku střídání ročních dob. Dále jsme si povídali o zvycích, které se váží ke Svatojánské noci. Nakonec děti sbíraly devatero kvítí a na hřišti si vytvořily velké sluníčko.

4. A

Dnes si žáci 4. A vytvořili myšlenkovou mapu „ Letní slunovrat“  – co o něm víme. Své znalosti sdílely s žáky druhého ročníku (spolupráce s p. uč. Šourkovou Drofovou): předvedli jim pohyb Země okolo Slunce, přiblížili jim pojem oběžné dráhy a sluneční soustavy. (žáci hráli planety i Slunce). V blízkém okolí školy sbírali léčivé byliny i jiné květy a pokoušeli se o vití věnečků. V neposlední řadě si zazpívali písničky, ve kterých se objevuje slovo slunce a vytvořili si otiskem rukou  SLUNCE - dekoraci potřebnou na školní akademii.