Křesťanské tradice - Vánoce

Tento projekt byl připraven ve spolupráci s Římsko-katolickou církví v Aši. Již v době adventu jsme si s dětmi začaly vyhledávat informace o tom, co to jsou vánoční tradice a obyčeje. Děti zjišťovaly i ve svých rodinách, jak prožívali tyto svátky jejich rodiče i prarodiče.
25. 1. 2019

V hodinách prvouky jsme společně vedli diskuze i debaty na téma Vánoce a vyzkoušeli si některé zvyky v praxi, např. pouštění skořápkových lodiček, rozkrojení jablíček, barborka, V hodinách literatury si děti četly biblické příběhy. Při hudební výchově nechyběl zpěv koled.
Odborníka jsme našli v katolickém kostele. Byl jím pan farář, který projevil velikou ochotu sdělovat i trpělivost. Ukázal dětem hlavní části kostela a vysvětlil jejich význam. Největší zájem sklidily jesličky. Pan farář velmi poutavým vyprávěním přiblížil celý biblický příběh o narození Ježíše Krista, o Josefovi, panně Marii, betlémské hvězdě, o třech králích....děti naslouchaly a dlouze se vyptávaly na věci, kterým úplně neporozuměly. Využili jsme i kostelní varhany k zpěvu i poslechu vánočních písní. A tak si každý odnesl nejen věcný výrobek, ale i kousek vánočního ducha.

BaŽi