Ježíškova překážková dráha 2018

V úterý 11. prosince se uskuteční přebor školy v Ježíškově překážkové dráze.Vstup povolen všem odvážným, statečným, šikovným, hbitým a mrštným.
6. 12. 2018

Kdy: Úterý 11. prosince, 14.15 – 15.30 hodin

Kde: Tělocvična školy

Kdo: Žáci 1. stupně (Ročníky 2006 – 2010)

Kategorie/přihlášky: Děvčata resp. hoši/do pondělí 10. prosince.

Vyhlášení výsledků: Následující den ve středu v aule o velké přestávce.

K organizaci: Žáci se shromáždí v úterý v 14.15 hodin u vchodu do šaten do školy, kde si je organizátor převezme. Nábor a soupisku třídy zajistí vyučující TV. Třídní učitelky zapíší informaci o akci rodičům. Po skončení akce žáci opustí školu vchodem z tělocvičny na hřiště, zajistí organizátor. Vstup povolen všem odvážným, statečným, šikovným, hbitým a mrštným. Vstup nedoporučen všem povalečům pro maximální náročnost a obtížnost. Nejlepší obdrží diplomy, medaile a drobné ceny při vyhlášení výsledků. 

V Aši, 5. 12. 2018, Mgr. Karel Sláma