INFORMACE K UKONČENÍ A HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení zákonní zástupci, rodiče, žáci školy, vzhledem k tomu, že vzdělávání žáků ve druhém pololetí proběhlo za zcela mimořádných podmínek, nelze proto vzdělávání hodnotit podle běžných měřítek. Více informací v článku.
26. 6. 2020

K hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vydalo MŠMT vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví pravidla hodnocení na konci tohoto školního roku a kterou se budeme řídit.

Kritéria pro hodnocení jsou následující:

 

Učitelé budou vycházet z hodnocení, získaného v druhém pololetí do 10. 3. 2020.

Dále se podpůrně přihlédne k hodnocení vzdělávání žáka za první pololetí.

Přihlížet se bude také podpůrně i k průběhu vzdělávání na dálku – zohledníme zejména snahu o pravidelnou práci a pravidelné odevzdávání úkolů, zájem o online výuku, aktivitu žáka a komunikace s vyučujícím (vše dle možností žáka).

Podpůrně se budou hodnotit i podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci dobrovolně účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin (1. stupeň) nebo konzultačních hodin (2. stupeň), které škola poskytovala.

 

Pokud žák i při využití všech výše uvedených postupů bude hodnocen z některého předmětu nedostatečně, potom se uplatňují pravidla o opravných zkouškách /§52 a 53 školského zákona/, popř. opakování ročníku.

Vysvědčení nebude uváděno na přihlášku na SŠ.

 

Školní rok bude ukončen v úterý 30. 6. 2020. Vysvědčení bude žákům předáno dle rozpisu v čase, ve kterém zahajovaly výuku školní skupiny nebo konzultační hodiny.

Předání vysvědčení vycházejícím žákům 9. ročníku a ukončení jejich povinné školní docházky se uskuteční v aule v pondělí 29.6.2020 ve 13 hodin.