Hurá prázdniny

Školní rok 2019/2020 byl v mnoha ohledech mimořádný, přesto bychom ho mohli označit jako úspěšný. Žáci se zapojili do mimoškolních činností, zúčastnili se mnoha soutěží, uměleckých vystoupení, sportovních závodů a získali ocenění v rámci okresu. Za reprezentaci školy a celoroční výbornou školní práci, i v distanční výuce, předala ředitelka školy a třídní učitelé vybraným žákům pochvaly a ocenění. Poděkování patří také učitelům a všem zaměstnancům školy za jejich obětavou práci. Žákům 9. třídy přejeme hodně úspěchů na středních školách a všem ostatním hezké prázdniny plné nových zážitků.
14. 7. 2020