Dopravní výchova 2019

Nedílnou součástí výuky žáků je možnost výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v areálu DDM v Aši Sluníčko.
26. 6. 2019

Pod vedením odborné lektorky se zde žáci naučí správně nasazovat helmu, řešit dopravní situace -  křižovatky teoreticky i prakticky. Získávají cenné dovednosti jízdou zručnosti.  Žáci 4. A toto dopravní hřiště navštívili během května a června. Poslední výuku zde si protáhli vyjížďkou na vrch Háj. Wimm

Souvisejicí galerie