Úžasný úspěch našich plavců

V posledních dvou týdnech měli někteří žáci naší školy opravdu napilno. 5.12. se v ašském bazénu výběr ze 4. a 5. tříd účastnil závodů v plavání. Družstvo bylo složeno z 6 dívek a 6 chlapců, přičemž každý jednotlivě podle svého výběru závodil na 25 metrů, následovala polohová štafeta na 3x25 metrů a konečně štafeta celého družstva (6x25 m.). Všichni předvedli výborné výkony a zajistili si postup do okresního kola, které se konalo 12.12. taktéž v ašském bazénu. Zde tým Okružní školy nestačil pouze na družstvo z Mariánských lázní. První místo uteklo našim závodníkům jen o pár bodů, ale i přesto se kvalifikovali do krajského kola.
21. 12. 2018

Toto kolo bylo kvůli tomu, že se jednalo o závody žáků prvního stupně, také nejvyšším možným stupněm poměření sil, kterého se mohli žáci účastnit. A i v krajském kole konaném v pátek 14.12. v Sokolově byli naši žáci vidět a to i přesto, že se do hornického města vyráželo již v smrtelně nehezkých 5:45 z hlavního nádraží v Aši. V konkurenci dalších 5 týmů skončilo naše družstvo i přes některé jednotlivé úspěchy celkově 6., nicméně první dva týmy byly složené z výborných plavců, kterým se nedalo skoro nijak rovnat. Navíc rozdíl mezi 4.,5. a 6. místem byl skutečně minimální – činil pouhých 8 bodů (pro představu rozdíl mezi 3. a 4. týmem byl 14 bodů, mezi 2. a 3. týmem dokonce 31 bodů a mezi 1. a 2. 24 bodů)!

Všichni reprezentanti zaslouží za účast na krajské úrovni velikou pochvalu a doufáme v další skvělé výsledky našich žáků.

Naši reprezentanti
Anežka Ch. Štěpán J.
Žaneta H. Daniel J.
Daniela B. Matěj J.
Anna Ž. Antonín Ž.
Nikola V. Jaroslav H.
Angelina R. Ivo K.