Novinky

Dny boje proti covidu

Na 21. a 22. prosince 2020 jsou vyhlášeny pro všechny žáky a studenty ZŠ, SŠ, konzervatoří, VOŠ a ZUŠ dny boje proti covidu. Prezenční ani distanční výuka neprobíhá.

PF2021

Ať už říkají cokoli, ve skutečnosti mají žáci i učitelé školu rádi: jsou tam přestávky. Eduard Bass