Novinky

Den s třídním učitelem na prvním stupni

Na začátku školního roku si děti užily akci Den s třídním učitelem. Jak den probíhal v jednotlivých třídách se můžete podívat v článku.

Informace k zahájení školního roku 2020/21

Vážení rodiče, milí žáci, školní rok bude na naší škole zahájen pro všechny dne 1.9.2020 v 8 hodin obvyklým způsobem, ke vstupu do budovy je určen hlavní vchod. Více informací v článku.

Hurá prázdniny

Školní rok 2019/2020 byl v mnoha ohledech mimořádný, přesto bychom ho mohli označit jako úspěšný. Žáci se zapojili do mimoškolních činností, zúčastnili se mnoha soutěží, uměleckých vystoupení, sportovních závodů a získali ocenění v rámci okresu. Za reprezentaci školy a celoroční výbornou školní práci, i v distanční výuce, předala ředitelka školy a třídní učitelé vybraným žákům pochvaly a ocenění. Poděkování patří také učitelům a všem zaměstnancům školy za jejich obětavou práci. Žákům 9. třídy přejeme hodně úspěchů na středních školách a všem ostatním hezké prázdniny plné nových zážitků.