Novinky

Pasování na čtenáře 2019

Ve středu 23. 10. se žáci našich druhých tříd zúčastnili akce Pasování na čtenáře v Městské knihovně v Aši. Tento slavnostní akt byl tradičně zahájen vystoupením žáků ZUŠ pod vedením pana učitele Milana Jelínka. Děti si poslechly nejen lidové písně, ale poznaly i hudební nástroje (např. vozembouch, dudy), které dosud neznaly.

Rudá věž smrti, Jáchymovské peklo - výlet 6.A a 6.B

Za krásného podzimního počasí se v pátek 25. října podařilo uskutečnit společnou školní exkursi tříd 6. A a 6. B. Cílem, v souvislosti s 30 lety od Sametové revoluce, byla návštěva pozůstatků pracovního tábora a Rudé věže smrti v těsné blízkosti města Ostrova a naučná stezka příznačně nazvaná Jáchymovské peklo, jež mapuje pracovní tábory a doly v těsné blízkosti lázeňského města Jáchymov.

Halloweenské vyučování

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 proběhlo na 1. stupni naší školy již tradiční halloweenské vyučování. Děti přišly v maskách pro tento svátek typických a hned 1. vyučovací hodinu jsme se všichni sešli v aule školy. Tam jsme si pověděli, proč a jakým způsobem se tato dlouhověká tradice udržuje, a dozvěděli jsme se, že nás v aule čeká plnění úkolů, které se k této tradici vážou.

výběr z galerie: