Úřední deska

Rozpočty


Základní informace

 
Název školy

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb, příspěvková organizace

Adresa školy

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní  1580/57, 352 01 Aš

 IC školy  70976490 
 Bankovní spojení  782733339/0800
Datová schránka 7bfmbaf
Telefon/fax 354 52 56 10, 731 454 400
 E-mail  reditelka@zsmsok.eu; okruzní@zsmsok.eu
 Adresa inter.stránky  www.zsmsok.cz
Právní forma Příspěvková organizace
Zařazení do rejstříku škol S účinností od 1. 1. 2005, datum zahájení činnosti 16. 10. 1947
Název zřizovatele

Město Aš se sídlem Aš, Kamenná 52, PSČ 352 01,

IČO 00253901, okres Cheb, kraj Karlovarský
Součásti školy Základní škola (IZO 102 040 958), Školní družina (IZO 115 100 091),   Školní jídelna a výdejna, MŠ Okružní, MŠ G. Geipela, MŠ Mokřiny

Vedoucí a

hospodářští

pracovníci

Mgr. Jiřina Červenková, ředitelka školy

Mgr. Hana Dantlingerová, zástupce ředitelky pro ZŠ

Alena Soprová, zástupce ředitelky pro MŠ

Lidie Svitáková, ekonomka školy

Eva Režová, hospodářka školy

Přehled hlavní činnosti školy

(podle zřizovací listiny)

Základní škola poskytuje základní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 sb.,

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.

Mateřská škola podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.

Školní jídelna a školní jídelna - výdejna  poskytuje školní stravování a její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb

 

 


Výroční zprávy