Školní hřiště

Oznámení o provozní době hřiště

Hřiště je opět otevřeno od 3. června 2021 dle normální provozní doby. viz provozní doba


Hřiště - projekt EU

PARTNERSTVÍ U PROJEKTU MĚSTA AŠ


Jsme partnerem projektů AKTIVNÍ ŽIVOT PRO AŠ Sportoviště Okružní ulice - 1. etapa s registračním číslem CZ.1.09/1.2.00/63.01010


  Město Aš se snaží co nejlépe a co nejkvalitněji zajistit široké spektrum veřejných služeb a
kvalitních objektů občanské vybavenosti, zajistit tak revitalizaci města a přispět k růstu
životní úrovně obyvatel města a jeho atraktivity.
  Město Aš realizovalo, popř. připravuje celou řadu projektů, které na sebe navazují a vzájemně
se doplňují za účelem dosažení vytyčeného cíle, a to nejen v oblasti volnočasových zařízení a
areálů, ale i v otázce celkového zkvalitňování veřejného prostranství s cílem zvýšit jeho
fyzickou atraktivitu a kvalitu života ve městě. Výsledkem těchto opatření není pouze soubor
jednotlivých revitalizovaných prostranství. Vzájemnou provázaností a společným cílem těchto
aktivit vzniká určitá přidaná hodnota spočívající v pozitivním vnímání města jako celku jeho
vlastními obyvateli a návštěvníky jako vlídného, moderního, atraktivního a bezpečného
prostředí, ve spokojenosti obyvatel s úrovní života ve městě a v neposlední řadě také ve
spokojenosti s prací radnice, které není lhostejná kvalita života v komunitě.

Jako partneři projektu se těšíme na další spolupráci s realizátorem projektu – městem Aš.

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

 

 


Provozní doba hřiště

 

ZÁŘÍ–ŘÍJEN

LISTOPAD–BŘEZEN

DUBEN–ČERVEN

ČERVENEC-SRPEN

Organizované skupiny – Fotbalové hřiště a plážový volejbal

Út, Čt

1600 – 1800

1500 - 1700

1600 – 2000

1000 - 2000

So

900 – 1500

900 – 1400

900 – 1700

1000 – 1700

 

Veřejnost - Fotbalové hřiště a plážový volejbal

Po, St, Pá

1600 – 1800

1500 - 1700

1600 – 2000

1000 - 2000

So

1500 - 1800

1400 - 1700

1700 – 2000

1700 – 2000

Ne

1000 – 1800

1000 – 1700

1000 - 2000

1000 - 2000

 

Veřejnost – Multifunkční hřiště

Po – Pá

1600 – 1800

1500 - 1700

1600 – 2000

1000 - 2000

So

900 – 1800

900 – 1700

900 - 2000

1000 - 2000

Ne

1000 – 1800

1000 – 1700

1000 - 2000

1000 - 2000

 

Pro potřeby školy – všechna hřiště

Po – Pá

800 – 1600

800 – 1500

800 – 1600

 

 


Provozní řád


Akce