Kalendář událostí

Události tohoto roku

leden


14.1.
„Jóga hrátky“ – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA


18.1.
předplavecká výchova – bazén – 8:30h – 11:00h


21.1.
„Jóga hrátky“ – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA


21.1.
divadelní představení v La Ritma – „ Jak náš žebříček o šprušle přišel“ – od 9:00h, vstupné 50,-Kč –


25.1.
předplavecká výchova – bazén – 8:30h – 11:00h


28.1.
„Jóga hrátky“ – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA


3.1.
„Masopust“ – průvod městem v maskách BERUŠKY a SLUNÍČKA


4.1.
„Jóga hrátky“ – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA


4.1.
návštěva bazénu v Aši – BERUŠKY – vstupné 10,-Kč, Odjezd od MŠ v 8:20h


únor


13.2.
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – v 9:00h, vstupné 60,-Kč – SLUNÍČKA


25.2.
„Jóga hrátky“ – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA


27.2.
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – v 9:00h, vstupné 60,-Kč – SLUNÍČKA


27.2.
„Táto, mámo, pojď si hrát“ – odpolední workshop s rodiči od 14:00h – ŽABIČKY


28.2.
„Dětský karneval“ – hravé dopoledne v karnevalových maskách – ŽABIČKY, BERUŠKY a SLUNÍČKA


březen


13.3.
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – v 9:00h, vstupné 60,-Kč – BERUŠKY


18.3.
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – v 9:00h, vstupné 60,-Kč - SLUNÍČKA


18.3. - 22.3.
„Čtení s babičkou“ – před poledním spánkem – ŽABIČKY


19.3.
„Jóga hrátky“ – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA


20.3.
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – v 9:00h, vstupné 60,-Kč – BERUŠKY


21.3.
„Chceme čistou Zemi“ – exkurze do firmy Ašské služby, s.r.o. – v 10:00h - SLUNÍČKA


25.3.
„Jóga hrátky“ – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA


26.3.
návštěva knihovny – BERUŠKY


27.3.
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – v 9:00h, vstupné 60,-Kč – BERUŠKY


27.3.
návštěva knihovny - SLUNÍČKA


28.3.
divadelní představení v aule ZŠ – „Vodnická pohádka“ od 9:00h, vstupné 40,-Kč – ŽABIČKY, BERUŠKY, SL


4.3.
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních v 9:00h, vstupné 60,-Kč - BERUŠKY


5.3.
workshop – „Včelky“ – 8:30h, Projektový den ve škole, ŽABIČKY a BERUŠKY


5.3.
besídka ke Dni matek -15:00h - BERUŠKY


6.3.
Jóga hrátky – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA


duben


2.4.
„Jóga hrátky“ – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA


3.4.
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – v 9:00h, vstupné 60,-Kč - SLUNÍČKA


15.4.
návštěva bazénu v Aši – BERUŠKY – vstupné 10,-Kč, Odjezd od MŠ v 8:20h


15.4.
„Jóga hrátky“ – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA


17.4.
Exkurze do solné jeskyně ve F. Lázních – ŽABIČKY, Odjezd od MŠ v 8:30h


17.4.
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních v 9:00h, vstupné 60,-Kč - BERUŠKY


24.4.
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních v 9:00h, vstupné 60,-Kč - BERUŠKY


25.4.
cvičení ve sportovní hale


26.4.
Oční screening – ŽABIČKY, BERUŠKY a SLUNÍČKA, v 9:15h


29.4.
návštěva bazénu v Aši – BERUŠKY – vstupné 10,-Kč, Odjezd od MŠ v 8:20h


29.4.
„Jóga hrátky“ – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA


6.4.
výšlap na rozhlednu – BERUŠKY


květen


3.5.
„Jóga hrátky“ – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA


4.5.
Exkurze do firmy Playmobil Cheb – BERUŠKY, Odjezd od MŠ v 8:30h


13.5.
návštěva bazénu v Aši – BERUŠKY – vstupné 10,-, Odjezd od MŠ v 8:20h


13.5.
„Jóga hrátky“ – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA


14.5.
besídka ke Dni matek – 15:00h – SLUNÍČKA


15.5.
návštěva solné jeskyně ve Františkových, v 9:00h, vstupné 60,-Kč – BERUŠKY


20.5.
návštěva bazénu v Aši – BERUŠKY – vstupné 10,-, Odjezd od MŠ v 8:20h


20.5.
„Jóga hrátky“ – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA


21.5.
besídka ke Dni matek – 15:00h – ŽABIČKY


22.5.
návštěva solné jeskyně ve Františkových, v 9:00h, vstupné 60,-Kč – BERUŠKY


23.5.
Festiválek MŠ 2019 – „Country western“ - BERUŠKY a SLUNÍČKA – 15:00h


24.5.
projekt Šablony – „Playmobil Cheb“ – 8:30h – SLUNÍČKA, Projektový den mimo školu


27.5.
návštěva bazénu v Aši – BERUŠKY – vstupné 10,-, Odjezd od MŠ v 8:20h


27.5.
„Jóga hrátky“ – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA


28.5.
projekt Šablony – workshop –„Bylinky“ – 8:30h, Projektový den ve škole, BERUŠKY a SLUNÍČKA


29.5.
projekt Šabolny – „Za pokladem na hrad Libou“ –8:30h – ŽABIČKY, Projektový den mimo školu + školní v


6.5.
návštěva Lanového centra v Krásné - BERUŠKY


červen


2.6.
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – v 9:00h, vstupné 60,-Kč – SLUNÍČKA


3.6.
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – v 9:00h, vstupné 60,-Kč – BERUŠKY


5.6.
návštěva bazénu v Aši – BERUŠKY – vstupné 10,-, Odjezd od MŠ v 8:20h


5.6.
„Jóga hrátky“ – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA


17.6.
Jóga hrátky – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA


24.6.
Jóga hrátky – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA


24.6.
eko výlet do parku pod ZŠ Hlávkova – ŽABIČKY


26.6.
rozloučení s předškoláky – SLUNÍČKA


červenec


1.7.
„Jóga hrátky“ – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA


3.7.
workshop –„Bacílek“ – od 8:30h – BERUŠKY od 9:30h – SLUNÍČKA, vstupné 70,-Kč


srpen


4.8.
návštěva bazénu v Aši – BERUŠKY – vstupné 10,-Kč, Odjezd od MŠ v 8:20h


4.8.
„Jóga hrátky“ – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA


září


4.9.
Exkurze do Školního statku v Dolních Dvorech, BERUŠKY a SLUNÍČKA, odjezd od MŠ v 8:30h


říjen


4.10.
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních v 9:00h, vstupné 60,-Kč - BERUŠKY


6.10.
Jóga hrátky – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA


listopad


1.11.
předplavecká výchova – bazén – 8:30h – 11:00h


2.11.
„Jóga hrátky“ – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA


3.11.
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – v 9:00h, vstupné 60,-Kč - SLUNÍČKA


3.11. - 15.3.
„Táto, mámo pojď si hrát“ – od 14:00h - ŽABIČKY - logopedický projekt


4.11.
fotografování dětí od 8:00h


6.11.
exkurze hasičů – v 9:00h – ŽABIČKY, BERUŠKY, SLUNÍČKA


prosinec


3.12.
„Jóga hrátky“ – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA


3.12.
návštěva rybí líhně v 9:00h – SLUNÍČKA


4.12.
návštěva knihovny v Aši – BERUŠKY – v 9:00h


Události z let minulých

1.3.2017
DÍLNY – vyhlášení zimní výtvarné soutěže - ,, Sněhulák “

1.4.2017
,, S jazýčkem za slovíčkem“ – hudebně pohybová a logopedická činnost – od 9:00h - vybrané děti s log

1.9.2017 - 13.1.2017
,,Jdeme bobovat“ – dle sněhových podmínek - ŽABIČKY, SLUNÍČKA, HVĚZDIČKY

1.11.2017
,, S jazýčkem za slovíčkem“ – hudebně pohybová a logopedická činnost – od 9:00h - vybrané děti s log

25.1.2017
,, S jazýčkem za slovíčkem“ – hudebně pohybová a logopedická činnost – od 9:00h - vybrané děti s log

2.1.2017
,,S jazýčkem za slovíčkem“ – hudebně pohybová a logopedická činnost – od 9:00h - vybrané děti s logo

2.3.2017
pololetní prázdniny v ZŠ – provoz v MŠ neomezen

2.6.2017 - 2.10.2017
jarní prázdniny v ZŠ – provoz MŠ bude uzpůsoben požadavkům rodičů

2.8.2017
,,S jazýčkem za slovíčkem“ – hudebně pohybová a logopedická činnost – od 9:00h - vybrané děti s logo

15.2.2017
,,S jazýčkem za slovíčkem“ – hudebně pohybová a logopedická činnost – od 9:00h - vybrané děti s logo

15.2.2017
výběr stravného a školného

17.2.2017
,,Hrátky s vodou“ – od 9:30h – 10:15h - návštěva plaveckého bazénu - HVĚZDIČKY

21.2.2017
,,Dětský maškarní karneval“ – od 9:00h - ŽABIČKY, SLUNÍČKA, HVĚZDIČKY

22.2.2017
,,S jazýčkem za slovíčkem“ – hudebně pohybová a logopedická činnost – od 9:00h - vybrané děti s logo

24.2.2017
,,Hrátky s vodou“ – od 9:30h – 10:15h - návštěva plaveckého bazénu - HVĚZDIČKY

28.2.2017
ukončení zimní rodinné soutěže – DÍLNY – ,,O veselého sněhuláka“

3.1.2017
,,S jazýčkem za slovíčkem“ – hudebně pohybová a logopedická činnost – od 9:00h - vybrané děti s logo

3.3.2017
,,Hrátky s vodou“ – od 9:30h – 10:15h - návštěva plaveckého bazénu – HVĚZDIČKY

3.8.2017
,,S jazýčkem za slovíčkem“ – hudebně pohybová a logopedická činnost – od 9:00h - vybrané děti s logo

3.10.2017
,,Hrátky s vodou“ – od 9:30h – 10:15h - návštěva plaveckého bazénu – HVĚZDIČKY

16.3.2017
divadelní představení – DIVADLO LETADLO – od 9:00h v aule ZŠ – ŽABIČKY, SLUNÍČKA, HVĚZDIČKY – vstupn

16.3.2017
oční screening pro přihlášené děti – od 10:00h

17.3.2017
,,Hrátky s vodou“ – od 9:30h – 10:15h - návštěva plaveckého bazénu – HVĚZDIČKY

21.3.2017
DÍLNY – jarní rodinná výtvarně pracovní soutěž - ,, Ptáček zpěváček“ – ŽABIČKY, SLUNÍČKA, HVĚZDIČKY

22.3.2017
,,S jazýčkem za slovíčkem“ – hudebně pohybová a logopedická činnost – od 9:00h - vybrané děti s logo

24.3.2017
,,Hrátky s vodou“ – od 9:30h – 10:15h - návštěva plaveckého bazénu – HVĚZDIČKY

29.3.2017
,,S jazýčkem za slovíčkem“ – hudebně pohybová a logopedická činnost – od 9:00h - vybrané děti s logo

31.3.2017
,,Hrátky s vodou“ – od 9:30h – 10:15h - návštěva plaveckého bazénu – HVĚZDIČKY

4.4.2017
Návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – HVĚZDIČKY

4.5.2017
,,S jazýčkem za slovíčkem“ – hudebně pohybová a logopedická činnost – od 9:00h - vybrané děti s logo

4.7.2017
,,Hrátky s vodou“ – od 9:30h – 10:15h - návštěva plaveckého bazénu – HVĚZDIČKY

4.11.2017
návštěva partnerské MŠ v Bad Elsteru – 8:30h – 11:00h – HVĚZDIČKY

4.12.2017
,,S jazýčkem za slovíčkem“ – hudebně pohybová a logopedická činnost – od 9:00h - vybrané děti s logo

18.4.2017
Návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – HVĚZDIČKY

19.4.2017
,,S jazýčkem za slovíčkem“ – hudebně pohybová a logopedická činnost – od 9:00h - vybrané děti s logo

21.4.2017
,,Hrátky s vodou“ – od 9:30h – 10:15h - návštěva plaveckého bazénu – HVĚZDIČKY

26.4.2017
,,S jazýčkem za slovíčkem“ – hudebně pohybová a logopedická činnost – od 9:00h - vybrané děti s logo

28.4.2017
,,Hrátky s vodou“ – od 9:30h – 10:15h - návštěva plaveckého bazénu – HVĚZDIČKY

5.2.2017
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – HVĚZDIČKY

5.10.2017
- ,,S jazýčkem za slovíčkem“ – hudebně pohybová a logopedická činnost – od 9:00h - vybrané děti s l

5.11.2017
besídka ke Dni matek – ŽABIČKY – 15.00h

5.12.2017
,,Hrátky s vodou“ – od 9:30h – 10:15h - návštěva plaveckého bazénu – HVĚZDIČKY

16.5.2017
- ,,S jazýčkem za slovíčkem“ – hudebně pohybová a logopedická činnost – od 9:00h - vybrané děti s l

16.5.2017
návštěva dětí z partnerské MŠ v Bad Elsteru - ,,Sportovní den“ – HVĚZDIČKY – od 9.00h

19.5.2017
,,Hrátky s vodou“ – od 9:30h – 10:15h - návštěva plaveckého bazénu – HVĚZDIČKY

22.5.2017
besídka ke Dni matek – SLUNÍČKA, HVĚZDIČKY – od 15.00h

23.5.2017
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – HVĚZDIČKY

24.5.2017
FESTIVÁLEK MŠ 2017 – dopoledne generálka, hlavní program od 15.00h – ŽABIČKY, SLUNÍČKA a HVĚZDIČKY

25.5.2017
- ,,S jazýčkem za slovíčkem“ – hudebně pohybová a logopedická činnost – od 9:00h - vybrané děti s l

26.5.2017
,,Hrátky s vodou“ – od 9:30h – 10:15h - návštěva plaveckého bazénu – HVĚZDIČKY

5.3.2017
eko vycházka parkem u Hlávkové ZŠ – 8:45h – 10.00h – ŽABIČKY

5.3.2017
- ,,S jazýčkem za slovíčkem“ – hudebně pohybová a logopedická činnost – od 9:00h - vybrané děti s l

30.5.2017
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – HVĚZDIČKY

31.5.2017
- ,,S jazýčkem za slovíčkem“ – hudebně pohybová a logopedická činnost – od 9:00h - vybrané děti s l

5.5.2017
,,Hrátky s vodou“ – od 9:30h – 10:15h - návštěva plaveckého bazénu – HVĚZDIČKY

5.9.2017
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – HVĚZDIČKY

6.1.2017
,, Den dětí“ – hravé a soutěživé dopoledne – ŽABIČKY, SLUNÍČKA, HVĚZDIČKY

6.2.2017
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – 9:00h - HVĚZDIČKY

6.2.2017
,,Hrátky s vodou“ – od 9:30h – 10:15h - návštěva plaveckého bazénu – HVĚZDIČ

6.5.2017
společný výlet na hrad Seeberg – ŽABIČKY, SLUNÍČKA, HVĚZDIČKY

6.6.2017
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – 9:00h - HVĚZDIČKY

6.8.2017
návštěva hasičů – 9:00h – ŽABIČKY, SLUNÍČKA, HVĚZDIČKY

15.6.2017
eko výlet do Školního statku v Dolních Dvorech u Chebu - ,, Týdny mláďat“ SLUNÍ

22.6.2017
,,Těšíme se do školy“ – návštěva 1.B – od 9:00h – HVĚZDIČKY ( spolupráce se ZŠ )

28.6.2017
,, Rozloučení s předškoláky“ – akce HVĚZDIČEK – 8:30h

9.1.2017
DÍLNY – výtvarná soutěž rodičů s dětmi ,, Podzimní vlaštovka“

9.4.2017
návštěva Lanového centra v Krásné – BERUŠKY

26.9.2017
návštěva partnerské MŠ v Bad Elsteru – SLUNÍČKA ( zatím v jednání )

27.9.2017
sportovní Olympiáda ašských MŠ ( II. Ročník ) - SLUNÍČKA

30.9.2017
Připravujeme: • Návštěva bazénu v Aši – 1. pololetí - SLUNÍČKA

10.9.2017
,,Dožínky“ – celotýdenní akce – BERUŠKY 9.-13.10.

10.12.2017
návštěva Lanového centra v Krásné – BERUŠKY

16.10.2017
,,Pouštíme draka “ – celotýdenní akce – ŽABIČKY 16.-20.10.

20.10.2017
návštěva plaveckého bazénu v Aši – SLUNÍČKA

24.10.2017
,,Halloween“ – rej masek a strašidelného dovádění – v 8:30h ŽABIČKY, BERUŠKY a SLU

31.10.2017
DÍLNY – výtvarná soutěž rodičů s dětmi ,, Podzimní vlaštovka“ ( uko

11.2.2017
návštěva ašského hřbitova ,, Dušičky “ a hřbitova zvířat -

11.3.2017
návštěva plaveckého bazénu v Aši – SLUNÍČKA

11.3.2017
,,Zamykání lesa“ – ŽABIČKY

11.6.2017
čokoládový workshop – BERUŠKY, SLUNÍČKA – vstupné 70,-Kč

11.10.2017
návštěva plaveckého bazénu v Aši – SLUNÍČKA

24.11.2017
návštěva plaveckého bazénu v Aši – SLUNÍČKA

30.11.2017
Divadlo kouzel – aula ZŠ – vstupné 45,-Kč – ŽABIČKY, BERUŠKY,

12.1.2017
návštěva plaveckého bazénu v Aši – SLUNÍČKA

12.3.2017
Advent 2017 – vystoupení dětí na Poštovním náměstí – v 16:10h BERUŠKY a SLUNÍČKA

12.5.2017
Mikulášská nadílka a návštěva dětí z partnerské MŠ v Bad Elsteru

12.6.2017
fotografování všech dětí a dětí ze třídy SLUNÍČKA na tablo

12.7.2017
divadelní představení v aule ZŠ - ,,Popletená pohádka“ - od 9:00h – vstupné 40,-Kč

12.8.2017
ortopedické vyšetření od 8:30h – přihlášené děti - zdarma

13.12.2017
adventní koncert v aule ZŠ - ,,SAŠÁCI“– od 10:00h – SLUNÍČKA

15.12.2017
návštěva plaveckého bazénu v Aši – SLUNÍČKA

21.12.2017
vánoční besídka v kostele sv. Mikuláše – společný zpěv koled od 17:00h

1.2.2018
– zimní projekt - ,,Staráme se o zvířátka“ – SLUNÍČKA (donáška suchého pečiva pro lesní zvířata do

1.5.2018
– návštěva plaveckého bazénu v Aši – SLUNÍČKA

1.8.2018
– DÍLNY - ,,Kouzelný rampouch“- zimní výtvarná soutěž pro děti a jejich rodiče – ŽABIČKY, BERUŠKY,

1.12.2018
– návštěva plaveckého bazénu v Aši – SLUNÍČKA

15.1.2018
- ,,Čtení s babičkou “ – akce třídy ŽABIČKY

19.1.2018
– návštěva plaveckého bazénu v Aši – SLUNÍČKA

19.1.2018
- ,,Čtení s babičkou “ – akce třídy ŽABIČKY

22.1.2018
- ,, Zimní olympiáda“ – dle sněhových podmínek – ŽABIČKY, BERUŠKY, SLUNÍČKA

26.1.2018
– návštěva plaveckého bazénu v Aši – SLUNÍČKA

26.1.2018
- ,, Zimní olympiáda“ – dle sněhových podmínek – ŽABIČKY, BERUŠKY, SLUNÍČKA

29.1.2018
,, Bobování “ – dle sněhových podmínek ŽABIČKY, BERUŠKY, SLUNÍČKA

30.1.2018
,, Bobování “ – dle sněhových podmínek ŽABIČKY, BERUŠKY, SLUNÍČKA

2.5.2018
„Jóga“ – cvičení jógových assán pro předškoláky SLUNÍČKA

2.5.2018
„Zimní olympiáda“ – sportovní týden – ŽABIČKY

2.7.2018
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních SLUNÍČKA

2.9.2018
„Zimní olympiáda“ – sportovní týden – ŽABIČKY

2.9.2018
průvod v maskách – „Masopustní míchanice“ – SLUNÍČKA

19.2.2018
„Jóga“ – cvičení jógových assán pro předškoláky SLUNÍČKA

21.2.2018
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních SLUNÍČKA

23.2.2018
návštěva plaveckého bazénu v Aši – SLUNÍČKA

26.2.2018
„Jóga“ – cvičení jógových assán pro předškoláky SLUNÍČKA

27.2.2018
„Dětský karneval“ – ŽABIČKY, BERUŠKY, SLUNÍČKA

28.2.2018
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních SLUNÍČKA

3.2.2018 - 16.3.2018
návštěva bazénu – vstupné 10,-Kč – SLUNÍČKA

3.2.2018 - 3.9.2018
návštěva plaveckého bazénu v Aši – SLUNÍČKA

3.5.2018
divadelní představení v aule ZŠ - „Divadlo s překvapením“ Vstupné 40,-Kč – ŽABIČKA, BERUŠKY, SLUNÍČ

3.5.2018 - 3.9.2018
„Táto, mámo, pojď si hrát“ – odpolední hraní s rodiči – SLUNÍČKA

3.7.2018
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – Vstupné 60,-Kč – SLUNÍČKA

3.8.2018
exkurze do firmy Ašské služby s.r.o. – SLUNÍČKA

3.12.2018 - 26.3.2018
„Jóga“ – cvičení jógových assán pro předškoláky SLUNÍČKA

14.3.2018 - 28.3.2018
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – Vstupné 60,-Kč – BERUŠKY

16.3.2018
návštěva plaveckého bazénu v Aši – SLUNÍČKA

23.3.2018
návštěva německé MŠ KITA v Bad Elsteru – SLUNÍČKA

4.3.2018
„Jóga“ – cvičení jógových assán pro předškoláky SLUNÍČKA

4.4.2018
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – Vstupné 60,-Kč – BERUŠKY

4.6.2018
návštěva bazénu – vstupné 10,-Kč – SLUNÍČKA

4.9.2018
„Jóga“ – cvičení jógových assán pro předškoláky SLUNÍČKA

4.10.2018
„Den s autisty“ – návštěva Speciálního pedagogického centra v Aši - BERUŠKY

4.11.2018
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – Vstupné 60,-Kč – BERUŠKY

13.4.2018
návštěva bazénu – vstupné 10,-Kč – SLUNÍČKA

16.4.2018
„Jóga“ – cvičení jógových assán pro předškoláky SLUNÍČKA

18.4.2018
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – Vstupné 60,-Kč – BERUŠKY

20.4.2018
návštěva bazénu – vstupné 10,-Kč – SLUNÍČKA

23.4.2018
„Jóga“ – cvičení jógových assán pro předškoláky SLUNÍČKA

24.4.2018
„Mravenci“ – workshop – vstupné 70,-Kč – ŽABIČKY, BERUŠKY, SLUNÍČKA

25.4.2018
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – Vstupné 60,-Kč – BERUŠKY

27.4.2018
návštěva bazénu – vstupné 10,-Kč – SLUNÍČKA

30.4.2018
„Jóga“ – cvičení jógových assán pro předškoláky SLUNÍČKA

5.2.2018
besídka ke Dni matek – od 15:00h - BERUŠKY

5.2.2018
„Jóga“ – cvičení jógových assán pro předškoláky SLUNÍČKA

5.2.2018
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – vstupné 60,-Kč – BERUŠKY

5.9.2018
„Jóga“ – cvičení jógových assán pro předškoláky SLUNÍČKA

5.9.2018
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – vstupné 60,-Kč – BERUŠKY

5.10.2018
výlet do lesoparku pod ZŠ Hlávková – 8:45h busem - ŽABIČKY

5.11.2018
návštěva bazénu – vstupné 10,-Kč – SLUNÍČKA

14.5.2018
„Jóga“ – cvičení jógových assán pro předškoláky SLUNÍČKA

15.5.2018
besídka ke Dni matek – od 15:00h – SLUNÍČK

16.5.2018
návštěva solné jeskyně ve Františkových Lázních – vstupné 60,-Kč – BERUŠKY

17.5.2018
besídka ke Dni matek – od 15:00h - ŽABIČKY

18.5.2018
návštěva bazénu – vstupné 10,-Kč – SLUNÍČKA

21.5.2018
„Jóga“ – cvičení jógových assán pro předškoláky SLUNÍČKA

24.5.2018
„ Festiválek MŠ 2018“ – dopoledne generálka, hlavní program od 15:00h – BERUŠKY, SLUNÍČKA

25.5.2018
návštěva bazénu – vstupné 10,-Kč – SLUNÍČKA

28.5.2018
„Jóga“ – cvičení jógových assán pro předškoláky SLUNÍČKA

6.1.2018
DEN DĚTÍ – Dětská diskotéka – DJ F. A. – ŽABIČKY a SLUNÍČKA

6.4.2018
návštěva hasičů – v 9:15h – ŽABIČKY a SLUNÍČKA

6.5.2018
výlet na Školní statek Dolní Dvory u Chebu – BERUŠKY a SLUNÍČKA „Za zvířátky na farmu“ – vstupné 20

6.6.2018
výlet do Skalné na hrad Vildštejn – ŽABIČKY, BERUŠKY, SLUNÍČKA - vstupné – 30,-Kč

6.11.2018
„Jóga“ – cvičení jógových assán pro předškoláky SLUNÍČKA

6.12.2018
výlet na SOOS s německými dětmi – SLUNÍČKA

6.12.2018
skákací hrad v MŠ G. Geipela – ŽABIČKY a BERUŠKY

18.6.2018
„Jóga“ – cvičení jógových assán pro předškoláky SLUNÍČKA

25.6.2018
„Jóga“ – cvičení jógových assán pro předškoláky SLUNÍČKA

26.6.2018
rozloučení s předškoláky – SLUNÍČKA – v 8:30h

10.1.2018
„Jóga hrátky“ – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA

10.4.2018
Hudebně divadelní představení v LaRitmě – „Včelí medvídci“ – V 9:30h, vstupné 70,-Kč. BERUŠKY a SLU

10.5.2018
Předplavecká výchova – bazén – 8:30 – 11:00 SLUNÍČKA

10.8.2018
„Jóga hrátky“ – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA

10.10.2018
Návštěva Lanového centra v Krásné – BERUŠKY

10.12.2018
Předplavecká výchova – bazén – 8:30 – 11:00 SLUNÍČKA

15.10.2018
„Jóga hrátky“ – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA

19.10.2018
Předplavecká výchova – bazén – 8:30 – 11:00 SLUNÍČKA

22.10.2018
„Jóga hrátky“ – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA

24.10.2018
„Halloween“ – rej masek a strašidel - BERUŠKY

26.10.2018
Předplavecká výchova – bazén – 8:30 – 11:00 SLUNÍČKA

29.10.2018
„Jóga hrátky“ – cvičení s prvky jógy – SLUNÍČKA