Všechny články

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO DĚTI PŘIHLÁŠENÉ NA PRÁZDNINY DO NAŠICH MATEŘSKÝCH ŠKOL-Návrat dětí do mateřské školy po zahraniční dovolené

Vážení rodiče, zákonní zástupci, MŠMT vydalo dne 8.7.2021 ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 9.7.2021. Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také dětí, žáků a studentů ze zahraničí. Ochranné opatření obsahuje i další obecné povinnosti všech osob, které se navrací ze zahraničí, a pro mateřské školy platí zvláštní pravidla. Pro návrat dětí do mateřské školy platí povinnost informovat mateřskou školu o cestách dětí do zahraničí. Prosíme proto všechny rodiče, aby o těchto skutečnostech informovali učitelky v jednotlivých třídách při příchodu do mateřské školy. Děti do 6 let věku nepodléhají po návratu ze zahraničí povinnosti testování, ale pokud se vracejí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, musí po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy, jít do samoizolace (mateřská škola jim nesmí umožnit osobní přítomnost, i kdyby se podrobily testu a výsledek byl negativní). Na děti, které dovršily 6 let věku, se vztahují stejná pravidla jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí (musí vždy dokládat test). Více na https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-13-cervence-2021.pdf?highlightWords=re%C5%BEim+n%C3%A1vratu+zahrani%C4%8D%C3%AD Více na https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8CR-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-9.-7.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf Seznam zemí podle míry rizika nákazy: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/ Děkujeme všem za pochopení. Květoslava Střesková zástupkyně ředitelky Základní školy a mateřské školy Aš, Okružní 57, okres Cheb, příspěvková organizace

zveřejněno: 27. 7. 2021

Informace pro rodiče přijatých dětí

Souhrnné informace naleznete v článku.

zveřejněno: 1. 7. 2021

Seznam přijatých dětí do MŠ

Seznam přijatých dětí do MŠ naleznete uvnitř článku

zveřejněno: 27. 5. 2021

Videoupoutávka z mateřinek

Na přání rodičů jsme vytvořily krátkou upoutávku na naše MŠ v Aši: MŠ Okružní, MŠ Geipelova, MŠ Mokřiny. Budeme se na Vás od nového školního roku těšit. S pozdravem učitelky MŠ. Video v článku

zveřejněno: 7. 5. 2021

Návrat dětí do MŠ od 26. 4. 2021

Vážení rodiče, milé děti, od 26.4.2021 bude opět zahájen provoz v našich mateřských školách pro všechny děti všech věkových skupin v normálním běžném denním režimu bez omezení počtu dětí ve třídách. Čtěte dále pro více informací.

zveřejněno: 23. 4. 2021

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci, z důvodu mimořádných opatření proběhne zápis do mateřské školy bez osobní přítomnosti dětí i zákonného zástupce ve škole. Více informací a potřebné dokumenty naleznete v článku.

zveřejněno: 13. 4. 2021

Návrat dětí do mateřských škol 12.4.2021

Více informací v článku.

zveřejněno: 9. 4. 2021

OPĚTOVNÉ PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ MŠ

Na základě usnesení vlády ČR č. 315 ze dne 26. března 2021, vláda ČR s účinností od 27. března 2021 od 00:00 hod. mění dobu účinnosti omezení provozu škol a školských zařízení tak, že se účinnost prodlužuje do dne 11. dubna 2021 do 23:59 hod. Více na: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/vlada-prodlouzila-nouzovy-stav-i-vsechna-dosud-platna-krizova-opatreni/#utm_content=freshnews&utm_term=prodlou%C5%BEen%C3%AD%20nouzov%C3%A9ho%20stavu%202021&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

zveřejněno: 28. 3. 2021

OZNÁMENÍ RODIČŮM, ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ MŠ - PRODLOUŽENÍ

Na základě usnesení vlády č. 300 ze dne 18. března 2021 vláda ČR s účinností od 22. března 2021 od 00:00 hod. mění dobu účinnosti omezení provozu škol a školských zařízení tak, že se účinnost prodlužuje do dne 28. března 2021 do 23:59 hod. Více na: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#skoly

zveřejněno: 19. 3. 2021

Oznámení o uzavření mateřské školy (Okružní, G. Geipela, Mokřiny) - doplnění informací

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE! Na základě rozhodnutí MŠMT, kdy vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, se uzavírají všechny MŠ na dobu tří týdnů, tzn. do 21. 3. 2021. Po dobu uzavření MŠ mohou rodiče čerpat ošetřovné, podle nových pravidel škola již nevystavuje žádné potvrzení. (https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu), (https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna) Výše školného v měsíci březnu 2021 bude úměrně snížena na částku 118 Kč. Hotovostní platby v měsíci březnu 2021 se uskuteční v týdnu od 22. 3. – 26. 3. 2021. Pokud platbu provádíte bezhotovostně, informujte se o výši platby v týdnu od 8. 3. – 12. 3. 2021 na telefonním čísle MŠ. (731 454 402). Z technických důvodů (nemoci provozního personálu) nelze zajistit odběr dotovaných obědů pro předškoláky. Jakmile to bude možné, budeme Vás o tom neprodleně informovat prostřednictvím webových stránek. Přejeme Vám klidné dny.

zveřejněno: 16. 3. 2021