ROZHODNUTÍ o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Více informací v článku.
28. 5. 2020

ROZHODNUTÍ o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Aš, Okružní 57 od školního roku 2020/2021 u dětí s těmito registračními čísly:

Registr.
číslo

Rozhodnutí

Registr.
číslo

Rozhodnutí

2/2020

přijat/přijata – GG

26/2020

přijat/přijata – OK

3/2020

přijat/přijata – OK

27/2020

přijat/přijata – GG

4/2020

přijat/přijata – GG

28/2020

přijat/přijata – GG

5/2020

přijat/přijata – OK

30/2020

přijat/přijata – GG

6/2020

přijat/přijata – GG

32/2020

přijat/přijata – GG

7/2020

přijat/přijata – OK

33/2020

přijat/přijata – OK

8/2020

přijat/přijata – GG

34/2020

přijat/přijata – GG

10/2020

přijat/přijata – GG

36/2020

přijat/přijata – MO

11/2020

přijat/přijata – MO

37/2020

přijat/přijata – GG

13/2020

přijat/přijata – GG

38/2020

přijat/přijata – OK

15/2020

přijat/přijata – GG

39/2020

přijat/přijata – OK

16/2020

přijat/přijata – GG

40/2020

přijat/přijata – GG

17/2020

přijat/přijata – GG

41/2020

přijat/přijata – GG

18/2020

přijat/přijata – GG

43/2020

přijat/přijata – MO

19/2020

přijat/přijata – GG

45/2020

přijat/přijata – OK

20/2020

přijat/přijata – OK

46/2020

přijat/přijata – MO

21/2020

přijat/přijata – OK

47/2020

přijat/přijata – OK

22/2020

přijat/přijata – GG

48/2020

přijat/přijata – OK

23/2020

přijat/přijata – OK

49/2020

přijat/přijata – OK

24/2020

přijat/přijata – OK

50/2020

přijat/přijata – OK

25/2020

přijat/přijata – OK

 

 

                                                       
Pracoviště: MŠ Okružní –    MŠ OK, MŠ G.Geipela – MŠ GG, MŠ Mokřiny   – MŠ MO

V Aši dne 28.5.2020, Mgr. Jiřina Červenková, ředitelka školy

 

Informace pro rodiče dětí, které nebyly přijaté do mateřské školy

V pátek 29. května 2020 se z provozních důvodů  ruší vydávání Rozhodnutí o nepřijetí.

Prosíme, dostavte se osobně pro Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání do kanceláře ředitelky školy (v budově Základní školy a mateřské školy, Okružní 57) v pondělí 1. června 2020 od 9 do 16 hodin nebo další dny po telefonické domluvě. Děkujeme za pochopení.