Informace pro rodiče dětí, které byly přijaty do MŠ od 2. 9. 2019

Vaše dítě bylo přijato do naší mateřské školy. V týdnu od 17. 6. do 21. 6. navštivte pracoviště MŠ, na kterou bylo přijato (tzn. MŠ Okružní, MŠ G. Geipela, MŠ Mokřiny). Zde dostanete evidenční list, přihlášku ke stravování a dotazníky. Tyto vyplněné dokumenty přinesete od 26.8 do 30. 8. do MŠ.
4. 6. 2019

Příchod dětí je v rozmezí 6.00 -8.00 hodin, dodržujte, prosím, tuto dobu z bezpečnostních i provozních důvodů. Při příchodu použijte zvonek, vyčkejte na přihlášení učitelky před videotelefonem, nahlaste jméno dítěte, přejděte ke dveřím, učitelka Vám elektronickým zámkem dveře otevře. Dítě předávejte vždy osobně učitelce.

Vyzvedávání dětí: polední 11,30 -12,30 hodin, odpolední 14,00 – 16,00 hodin.

Při odchodu, prosíme, zavírejte za sebou dveře.

Omluvy nahlaste předem, v případě náhlého onemocnění dítěte nejpozději do 7,00hodin toho dne telefonem nebo sms.

První den nástupu dítěte do MŠ zaplatíte: zálohy na stravné 800,- Kč, zálohy na školné  300,- Kč

Adaptace dětí: je doporučená postupná adaptace docházky do 12.00 hodin. V případě problematického začleňování do kolektivu pouze do 10.00 hodin po dohodě s učitelkou. Každé dítě, které nastoupí do mateřské školy, vyžaduje zvláštní pozornost. Proto se snažíme reagovat citlivě a hledat každému vlastní cestičku. Vás rodiče prosíme o velkou trpělivost, s kterou nezbývá než toto období překlenout.

Co by dítě mělo umět, aby byl nástup do školky co nejjednodušší:

a) vydržet bez rodičů v cizím prostředí, postupně trénujte,

b) obléknout se a svléknout, obout a zout- alespoň částečně, učitelky pomohou,

c) poznat svoji značku – místo na ukládání jeho věcí,

d) samostatně jíst lžičkou, pít z běžného hrnečku, základní princip stravování v MŠ: děti do jídla nenutíme, ale motivujeme, aby ochutnalo.

e) umýt si ruce, utřít se do ručníku,

f) používat záchod,

g) vysmrkat se,

h) bezpečně chodit po schodech,

i) uklidit si po sobě hračky,

j) chodit na procházku – za ruku.

Co děti do mateřské školy potřebují:

a) bačkory - ne pantofle,

b) pohodlné oblečení do třídy,

c) oblečení na zahradu, případně i obuv,

d) pláštěnku, holínky,

e) na spaní pyžamko – ne overaly,

f) plyšovou hračku, která zůstane na lehátku po celý rok.

Veškeré oblečení dětem pečlivě podepisujte nebo označte značkou!!