Novinky

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci, z důvodu mimořádných opatření proběhne zápis do mateřské školy bez osobní přítomnosti dětí i zákonného zástupce ve škole. Více informací a potřebné dokumenty naleznete v článku.

OPĚTOVNÉ PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ MŠ

Na základě usnesení vlády ČR č. 315 ze dne 26. března 2021, vláda ČR s účinností od 27. března 2021 od 00:00 hod. mění dobu účinnosti omezení provozu škol a školských zařízení tak, že se účinnost prodlužuje do dne 11. dubna 2021 do 23:59 hod. Více na: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/vlada-prodlouzila-nouzovy-stav-i-vsechna-dosud-platna-krizova-opatreni/#utm_content=freshnews&utm_term=prodlou%C5%BEen%C3%AD%20nouzov%C3%A9ho%20stavu%202021&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz