Kalendář událostí

Události tohoto roku

leden


19.1.
výstava chovatelů domácího zvířectva


22.1.
Zimní sportovní hry


23.1.
Zahradní sochání – stavby ze sněhu


24.1.
Krmení lesní zvěře – výprava ke krmelci


únor


19.2.
exkurze do firmy Nostra – ,,Na oblečky, na kabátky je potřeba kousek látky“


20.2.
spolupráce s muzeem - ,,Čarování s jehlou, nití“ - pohádka, povídání o strojovém i ručním šití, ukáz


21.2.
,,Bílá stopa“ - zimní výprava do přírody spojená s krmením zvěře - pokud bude sníh, když ne, tak var


březen


14.3.
Za zvířátky do ohrádky (výprava na ekofarmu ve Vernéřově


23.3.
Divadelní představení Kufr - LARITMA


27.3.
Pozor, svítí červená – beseda s dopravní policií v MŠ


duben


4.4.
exkurze REXAM


17.4.
ZŠ Hlávkova Divadlo marionet – Narcis


20.4.
Fotografování dětí v MŠ


30.4.
Vynášení Morany – spolupráce s osadním výborem Mokřiny


květen


2.5.
spolupráce s Gymnáziem – ,,Kouzlení v hrnku“ - návštěva chemické laboratoře, ukázka pokusů + praktic


16.5.
Besídka nejen pro maminky


21.5.
Budulínek – ZUŠ vystoupení pro MŠ Laritma


22.5.
putování za poznáním O papírně v Doubravě – spolupráce s muzeem


24.5.
Festiválek MŠ


červen


2.6.
exkurze do firmy VEDAP s.r.o - zdobení porcelánu - ,,Malovaný hrneček“


červenec


srpen


září


2.9.
Maškarní průvod městem – ZŠ Hlávkova (pokud to bude pro nás technicky možné)


říjen


5.10.
společné focení


listopad


prosinec


2.12. - 16.2.
Masopust - ,,Karnevalové veselí“


Události z let minulých

13.9.2017
Třídní schůzky

27.9.2017
předškolní děti Olympiáda mateřských škol

27.9.2017
střední, malé děti Výprava za barvami podzimu (MHD + delší vycházka do Vernéřova)

10.5.2017
projekt ve spolupráci s Osadním výborem Babičky čtou dětem

10.10.2017
Mokřiny – sociální divadlo Beruška Miluška

18.10.2017
projekt ve spolupráci s Osadním výborem Babičky čtou dětem

19.10.2017
Laritma – divadlo ZUŠ Kosprd a Telecí

11.10.2017
Divadlo z Bedny - Princezna na hrášku

14.11.2017
Projekt – Babička čte dětem (Legenda o Martinovi)

15.11.2017
Návštěva galerie – textilní tvorba – tapisérie L. Šloufová

16.11.2017
SvatoMartinské povídání – v klubovně Osadního výboru

22.11.2017
Učíme se hrou – odpolední zábavné učení s rodiči a předškoláky

29.11.2017
Projekt – Babička čte dětem – (Jak hledali čerti díru do pekla)

29.11.2017
Tvořivá dílna s rodiči a dětmi

12.5.2017
Mikulášská nadílka

13.12.2017
Vánoční posezení (besídka)

19.12.2017
Návštěva muzea – Vánoce na Ašsku

20.12.2017
Návštěva v knihovně – Voňavé vánoční čtení

21.12.2017
Zdobení stromečku pro zvířátka