Škola

Charakteristika Mš

Mateřská škola v Mokřinách byla od ledna 2003 připojena k MŠ G. Geipela jako odloučené pracoviště. Od 2. 1. 2007 byla mateřská škola sloučena se Základní školou, Okružní 57, čímž vzniklo společné zařízení Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb, příspěvková organizace.

V mateřské škole v Mokřinách je jedna třída pro děti od 2,5 do 7 let s názvem Rybičky a kapacitou 28 dětí. Je umístěna v dvoupodlažním domě ve staré zástavbě na okraji vesnice s krásnou velkou zahradou. Zahrada je oplocena, vybavena novým zahradním náčiním, je zde také relaxační část, vybudovaná ve spolupráci s rodiči, s místními firmami a Osadním výborem Mokřiny. Budova prošla celkovou rekonstrukcí.

V mateřské škole pracují dvě učitelky, jedna školnice, která zároveň uklízí a vydává jídlo, které se dováží z MŠ G. Geipela. Dovoz jídla zajišťuje ZŠ.


Aktuální informace

Měsíc říjen – 5. 10. a 18. 10. - projekt ve spolupráci s Osadním výborem Babičky čtou dětem

10. 10. MŠ Mokřiny – sociální divadlo Beruška Miluška

19. 10. Laritma – divadlo ZUŠ Kosprd a Telecí


Třídy - zaměření

 

MŠ Mokřiny je jednotřídní mateřská škola s názvem „Rybičky“ s počtem dětí 28 ve věku od 2,5 do 7 let. Třída je zaměřena na přírodovědné aktivity, turistiku spojenou s bližším poznáváním zajímavých a významných míst regionu, na estetické a polytechnické činnosti. Děti společně s učitelkami pomáhají zdobit svými výrobky MŠ, některé se používají jako dárky pro zvláštní příležitosti. Protože se MŠ nachází uprostřed louky, v blízkosti rybníka a lesa, získávají děti bohaté poznatky o přírodě.


Spolupráce

Naše MŠ Mokřiny spolupracuje s Městským muzeem v Aši (přednášky, exkurze, řemeslné dílny pro děti), s Osadním výborem v Mokřinách (Jarní a Letní slavnosti, společné projekty), s ekologickou farmou Vernéřov.

Dopravní hřiště 

 

Nabídka kroužků