Informace a dokumenty

Zaměstnanci

Zaměstnanci školy

Mgr. Jiřina Červenková, ředitelka školy

Květoslava Střesková – zástupkyně ředitele pro MŠ 

Dana Walchetsederová, učitelka MŠ Mokřiny

Jitka Špinarová, učitelka MŠ Mokřiny

Bc. Jolana Zacharová, učitelka MŠ Mokřiny

Anna Jandová, vedoucí školní jídelny

Dagmar Melicharová, kuchařka

Šárka Šimnová, kuchařka

Eva Kuthanová, školnice MŠ Mokřiny

Josef Janatka, údržbář


Školní vzdělávací program školky


Školní řád


Provozní řád MŠ Mokřiny


Výběr školného a stravného

Milí rodiče,

od letošního školního roku je nutné děti omlouvat při náhlém onemocnění ráno do 7 hodin. Pokud dítě nestihnete omluvit, máte možnost si stravu první den nemoci vyzvednout v mateřské škole v době od 11 do 11,30 hodin do vlastních nádob. Bude potřeba, abyste nahlásili den předem, kdy dítě po nemoci přijde do MŠ. Děkujeme za pochopení.

 

Výběr školného a stravného

 

TERMÍNY K VÝBĚRU – ŠKOLNÉ A STRAVNÉ školní rok 2020/2021

Školné 9/2020   + stravné 8/2020 - 22.  9. 2020

Školné 10/2020 + stravné 9/2020 - 27. 10. 2020

Školné 11/2020 + stravné 10/2020 - 24. 11. 2020

Školné 12/2020 + stravné 11 a 12/2020 - 15. 12. 2020

Školné 1/2021 - 19. 1. 2021

Školné 2/2021 + stravné 1/2021 - 23. 2. 2021

Školné 3/2021 + stravné 2/2021 - 23. 3. 2021

Školné 4/2021 + stravné 3/2021 - 20. 4. 2021

Školné 5/2021 + stravné 4/2021 - 18. 5. 2021

Školné 6/2021 + stravné 5 a 6/2021 - 22. 6. 2021

 

Změny v cenách stravného: z 35,- Kč na 40,- Kč – ve všech školkách

Z 36,-- Kč na 48,-- Kč – ve všech školkách

Zálohy z 800,- Kč na 900,- Kč a z 300,- Kč na 340,- Kč – ve všech školkách        

 

Výběrní doba: 6 – 8 hodin, 11.30 -12.30 hodin, 14 -15.30 hodin

 

Rodiče mají možnost platit poplatky za MŠ převodem. Pokud tak chtějí učinit, vyžádají si

u pokladní číslo účtu a variabilní symbol.


Zapojení MŠ MO do projektů

Název projektu: Babiččina zahrádka

Realizátor: Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb

Předmět podpory: Mateřská škola Mokřiny, Mokřiny 116, 352 01 Aš

Finanční zdroj: Státní fond životního prostředí ČR

Celkové náklady projektu: 360 001 Kč  

Výše dotace: 306 001 Kč

Rozpočet ZŠ a MŠ Okružní Aš: 54 000 Kč

Termín realizace projektu: březen 2019 – březen 2020        

Základní charakteristika a cíle projektu:

Předmětem projektu je úprava školní zahrady MŠ Mokřiny, instalace 8 kusů

herních prvků a uspořádání 8 participačních aktivit.

Projekt „Babiččina zahrádka“ je financován Státním fondem životního prostředí České

republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz www.mzp.cz