Olympiáda mateřských škol 2017

V září se naše třída rybiček zúčastnila na hřišti ZŠ OKRUŽNÍ sportovního dopoledne.
12. 10. 2017

V září se naše třída rybiček zúčastnila na hřišti ZŠ OKRUŽNÍ sportovního dopoledne - Olympiády mateřských škol 2017, pořádané MŠ Neumannova. V zajímavých disciplínách se naše děti držely stejně statečně, jako všechny děti ostatních týmů. Za sportovní výkony byly odměněni diplomem, sladkostmi a s úsměvem na tváři se vrátily do Mokřin, kde vyprávěly mladším kamarádům o svých sportovních zážitcích ☺.

Souvisejicí galerie