Šel zajíček brázdou 12. 03. 2020

Společné setkání rodičů s dětmi na školní zahradě při výtvarném tvoření z přírodnin. Rodiče s dětmi vyráběli děkorativní sochy - zajíce, které nám zdobí školní zahradu.
12. 6. 2020