Kalendář událostí

Události tohoto roku

leden


15.1.
- bazén Kytičky


17.1.
- tělocvična Kytičky


18.1.
- tělocvična Ježci


22.1.
- bazén Kytičky


24.1.
- tělocvična Kytičky


25.1.
- tělocvična Ježci


25.1.
- návštěva knihovny Kytičky


29.1.
- bazén Kytičky


31.1.
- tělocvična Kytičky


2.1.
tělocvična Ježci


3.1.
Karneval v maskách – tělocvična G.Geipela


6.1.
oslava MDD - diskotéka


11.1.
Dušičkový rej ve sportovní hale


únor


14.2.
tělocvična Kytičky


15.2.
tělocvična Ježci


19.2. - 23.2.
Lyžařská školička


3.2.
návštěva MŠ Gattendorf v Německu


5.2.
tělocvična Kytičky


10.2.
Návštěva bazénu - předškoláci


11.2.
Divadlo Budulínek v La Ritmě. Vybíráme 10,-kč.


březen


14.3.
tělocvična Kytičky


21.3.
tělocvična Kytičky


22.3.
tělocvična Ježci


22.3.
velikonoční tvoření – akce pro rodiče a děti


26.3.
divadlo kouzel


28.3.
tělocvična Kytičky


5.3.
tělocvična Ježci


5.3.
návštěva MŠ Mokřiny - Kytičky


duben


4.4.
tělocvična Kytičky


16.4.
bazén Kytičky


18.4.
tkaní Kytičky


19.4.
tělocvična Ježci


20.4.
fotografování dětí


20.4.
návštěva Ašských služeb - Kytičky


23.4.
bazén Kytičky


25.4.
tělocvična Kytičky


26.4.
tělocvična Ježci


27.4.
návštěva z MŠ Gattendorf, společná akce na vrchu Háj


30.4.
bazén Kytičky


10.4.
Ježci, Kytičky návštěva sportovní haly


12.4.
Divadelní představení s Mikulášskou nadílkou


květen


2.5.
bazén Kytičky


3.5.
bazén Kytičky


4.5.
Kytičky – Diskotéka porozumění v Sadech míru


4.5.
tělocvična Ježci


15.5.
Den pro rodinu


16.5.
tělocvična Kytičky


17.5.
tělocvična Ježci


22.5.
školní výlet – Krajinka Che


22.5.
školní výlet – Krajinka Cheb


24.5.
Festiválek


25.5.
park pod Hlávkovou ZŠ - Kytičky


29.5.
ekostatek Cheb - Kytičky


30.5.
tělocvična – Kytičky


31.5.
tělocvična Ježci


31.5.
pramen Halštrova - Kytičky


11.5.
Divadelní představení O Koblížkovi, vybíráme 40,-kč


červen


3.6.
návštěva knihovny Kytičky


13.6.
dopravní hřiště MěDDM Sluníčko - Kytičky


22.6.
rozloučení se školáky pod vrchem Háj, spaní v MŠ


11.6.
Předškoláci předplavecký výcvik


12.6.
Ježci, Kytičky cvičení ve sportovní hale


červenec


3.7.
tělocvična Kytičky


3.7.
tělocvična Kytičky


6.7.
výlet do Podhradí Kytičky


srpen


1.8.
- bazén Kytičky


3.8.
tělocvična Ježci


3.8.
tělocvična Ježci


6.8.
návštěva MŠ Gattendorf – jezero u Hofu


11.8.
Ježci, Kytičky cvičení ve sportovní hale


září


3.9.
knihovna Ježci


3.9.
Masopustní míchanice – průvod masek


4.9.
bazén Kytičky


5.9.
tělocvična Kytičky


15.9.
Setkání s mateřskou školou v Gattendorfu předškoláci


10.9.
Předškoláci předplavecký výcvik


11.9.
Výukový program pro předškoláky Jak vzniká papír. Vybíráme 50,-kč


říjen


1.10.
- tělocvična Kytičky


4.10.
knihovna Kytičky


5.10.
tělocvična Ježci


16.10.
Předškoláci předplavecký výcvik


18.10.
Ježci, Kytičky cvičení ve sportovní hale


25.10.
Divadelní představení Žerty s čerty, vybíráme 40,-kč, Kytičky cvičení ve sportovní hale


30.10.
Předškoláci předplavecký výcvik


listopad


1.11.
- tělocvična Ježci


4.11.
tělocvična Kytičky


5.11.
větrné elektrárny - Kytičky


6.11.
dopravní hřiště MěDDM Sluníčko - Kytičky


10.11.
Ježci, Kytičky cvičení ve sportovní hale


13.11.
Předškoláci předplavecký výcvik


15.11.
Ježci, Kytičky cvičení ve sportovní hale


20.11.
Předškoláci předplavecký výcvik


22.11.
Ježci, Kytičky cvičení ve sportovní hale


22.11.
Předškoláci předplavecký výcvik


22.11.
Ježci, Kytičky cvičení ve sportovní hale


27.11.
Vánoční tvoření s rodiči


29.11.
Ježci, Kytičky cvičení ve sportovní hale


12.11.
Předškoláci předplavecký výcvik


prosinec


3.12.
bazén Kytičky


4.12.
tělocvična Ježci


6.12.
Den otevřených dveří spojený se skákacím hradem


13.12.
Ježci, Kytičky cvičení ve sportovní hale


18.12.
Zpívání u vánočního stromu


Události z let minulých

1.5.2017
tělocvična – Ježci, Kytičky

1.9.2017
bazén – Kytičky

1.12.2017
tělocvična – Ježci, Kytičky

16.1.2017
bazén – Kytičky

19.1.2017
tělocvična – Ježci, Kytičky

23.1.2017
bazén – Kytičky

26.1.2017
tělocvična – Ježci, Kytičky

30.1.2017
bazén – Kytičky

2.2.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

13.2.2017
bazén Kytičky

15.2.2017 - 20.2.2017
Lyžařská školička

16.2.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

21.2.2017
Masopustní průvod

23.2.2017
Maškarní karneval

27.2.2017
bazén Kytičky

3.3.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

3.6.2017
bazén Kytičky

13.3.2017
bazén Kytičky

16.3.2017
tělocvična Ježci a Kytičky/preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí

20.3.2017
bazén Kytičky

22.3.2017
návštěva knihovny Kytičky

23.3.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

27.3.2017
bazén Kytičky

30.3.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

4.6.2017 - 4.6.2017
tvoření s rodiči

4.6.2017 - 4.6.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

13.4.2017 - 13.4.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

17.4.2017 - 17.4.2017
knihovna Kytičky

20.4.2017 - 20.4.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

21.4.2017 - 21.4.2017
oslava Dne země

27.4.2017 - 27.4.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

28.4.2017 - 28.4.2017
Čarodějnický rej

5.4.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

5.11.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

16.5.2017
oslava Dne matek

17.5.2017
knihovna - Kytičky

18.5.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

22.5.2017
výlet do Pohradí - Kytičky

23.5.2017
školní výlet – ZOO Hof

24.5.2017
Festiválek

25.5.2017
tělocvična Ježci

25.5.2017
ekostatek Cheb - Kytičky

29.5.2017
Kopaniny – Kytičky – psí škola

6.1.2017
oslava Dne dětí

6.2.2017
návštěva dopravního hřiště - Kytičky

6.5.2017
návštěva lanového centra v Krásné – Kytičky

6.6.2017
koncert a pohádka ZUŠ (La Ritma)

6.12.2017
návštěva MŠ Mokřiny - Kytičky

13.6.2017
Den otevřených dveří a skákací hrad

15.6.2017
Ašlerky La Ritma - Kytičky

16.6.2017
návštěva dopravního hřiště – Ježečci

19.6.2017
výlet na Kamennou osadu – Kytičky

23.6.2017
loučení se školáky

9.4.2017
fotografování – „Můj první den ve školce“

9.8.2017
schůzky rodičů

25.9.2017
divadelní představení – „Čtvero ročních období“

27.9.2017
olympiáda MŠ – předškolní děti

10.2.2017
bazén Kytičky

10.5.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

10.9.2017
bazén Kytičky

10.10.2017
sociální divadlo Beruška Miluška

10.12.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

16.10.2017
bazén Kytičky

18.10.2017
knihovna – Kytičky

19.10.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

23.10.2017
bazén Kytičky

24.10.2017
divadelní představení – „Popletená pohádka“

26.10.2017
Dušičkový karneval

30.10.2017
bazén Kytičky

11.2.2017
Dušičkový karneval

11.6.2017
bazén Kytičky

11.9.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

13.11.2017
bazén Kytičky

15.11.2017
knihovna – Kytičky

16.11.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

20.11.2017
bazén Kytičky

23.11.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

27.11.2017
bazén Kytičky

30.11.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

12.3.2017
adventní vystoupení – Poštovní náměstí - Kytičky

12.4.2017
Mikulášská nadílka s divadlem

12.7.2017
návštěva tělocvičny – Ježci

12.12.2017
vánoční zpívání – Měú Aš - Kytičky

12.12.2017
vánoční zpívání u stromu – akce pro rodiče s dětmi

14.12.2017
vánoční zpívání – Carvac - Kytičky

18.12.2017
bazén – Kytičky