Kalendář událostí

Události tohoto roku

leden


3.1.
Maškarní průvod městem – spolupráce se ZUŠ


4.1.
divadlo Perníková chaloupka


10.1.
Putování za zvířátky - akce pro rodiče a děti – ve spolupráci s Ašskými lesy


10.1.
Předplavecká výchova - Kytičky


únor


14.2.
cvičení ve sportovní hale


18.2. - 22.2.
jarní prázdniny


26.2.
divadlo Sněhurka


27.2.
maškarní průvod městem


28.2.
karneval ve sportovní hale


4.2.
pečení perníčků, Modrý pochod- kytičky


5.2.
zápisy do mateřských škol


5.2.
cvičení ve sportovní hale


březen


13.3.
Divadelní představení – Vodnická pohádka


21.3.
Cvičení ve sportovní hale


28.3.
Cvičení ve sportovní hale


4.3.
návštěva depa Cheb – kytičky


10.3.
cvičení ve sportovní hale – Kytičky a Ježci


duben


16.4.
výběr školné a stravné


18.4.
prázdniny


25.4.
Vyšetření očí


11.4.
Pohádka s překvapením


11.4.
Budu v bezpečí


květen


14.5.
Den na hradě Libá – třída Sluníčka


15.5.
Den v muzeu Aš - třída Ježci


15.5.
Rodinné odpoledne – akce pro rodiče s dětmi


16.5.
cvičení ve sportovní hale


17.5.
návštěva Psí školy v Kopaninách – třída Kytičky


23.5.
Festiválek mateřských škol


29.5.
sportovní den s MŠ Gattendorf


31.5.
oslava MDD


6.5.
Sluníčka – projektový den - zahradnictví Hrdlička


6.5.
Kytičky - projektový den – MěDDM Cheb


11.5.
předplavecký výcvik – kytičky


11.5.
tvoření z přírodnin – akce pro rodiče a děti


červen


2.6.
divadlo Zlatá rybka


14.6.
rozloučení s předškoláky, spaní ve školce


24.6.
Ježci- projektový den – školní statek Cheb


25.6.
spolupráce s MŠ Gattendorf – návštěva statku


červenec


2.7.
cvičení ve sportovní hale


3.7.
Maškarní karneval ve sportovní hale


10.7.
kurz Budu v bezpečí – Kytičky


11.7.
cvičení ve sportovní hale- ježci , kytičky


srpen


3.8.
Fotografování dětí


10.8.
Den s pejsky – akce pro rodiče a děti – ve spolupráci se Psí školkou Kopaniny


10.8.
předplavecká výchova - Kytičky


září


4.9.
tvoření s rodiči


5.9.
cvičení ve sportovní hale


říjen


4.10.
ZOO Hof - kytičky


5.10.
vyrábění přání – třída Sluníčka


10.10.
cvičení ve sportovní hale – Kytičky a Ježci


15.10.
pohádka - Divadlo z bedny


16.10.
Akční den v MŠ Gattendorf – Kytičky


17.10.
cvičení ve sportovní hale – Kytičky a Ježci


21.10.
kurz Budu v bezpečí – Kytičky


22.10.
předplavecká výchova - Kytičky


24.10.
cvičení ve sportovní hale – Kytičky a Ježci


listopad


2.11. - 15.2.
lyžařská školička


4.11.
ukázková hodina –cvičení ve sportovní hale


11.11.
oslava svatého Martina v Gattendorfu – kytičky


13.11.
Bacílek – ježci (šablony)


14.11.
cvičení ve sportovní hale- ježci , kytičky


18.11.
Budu v bezpečí


19.11.
předplavecký výcvik – kytičky


21.11.
cvičení ve sportovní hale- ježci , kytičky


26.11.
předplavecký výcvik – kytičky


28.11.
cvičení ve sportovní hale- ježci , kytičky


prosinec


11.12.
předplavecký výcvik – kytičky


11.12.
zavírání zahrady – akce pro rodiče a děti


Události z let minulých

1.5.2017
tělocvična – Ježci, Kytičky

1.9.2017
bazén – Kytičky

1.12.2017
tělocvična – Ježci, Kytičky

16.1.2017
bazén – Kytičky

19.1.2017
tělocvična – Ježci, Kytičky

23.1.2017
bazén – Kytičky

26.1.2017
tělocvična – Ježci, Kytičky

30.1.2017
bazén – Kytičky

2.2.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

13.2.2017
bazén Kytičky

15.2.2017 - 20.2.2017
Lyžařská školička

16.2.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

21.2.2017
Masopustní průvod

23.2.2017
Maškarní karneval

27.2.2017
bazén Kytičky

3.3.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

3.6.2017
bazén Kytičky

13.3.2017
bazén Kytičky

16.3.2017
tělocvična Ježci a Kytičky/preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí

20.3.2017
bazén Kytičky

22.3.2017
návštěva knihovny Kytičky

23.3.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

27.3.2017
bazén Kytičky

30.3.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

4.6.2017 - 4.6.2017
tvoření s rodiči

4.6.2017 - 4.6.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

13.4.2017 - 13.4.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

17.4.2017 - 17.4.2017
knihovna Kytičky

20.4.2017 - 20.4.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

21.4.2017 - 21.4.2017
oslava Dne země

27.4.2017 - 27.4.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

28.4.2017 - 28.4.2017
Čarodějnický rej

5.4.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

5.11.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

16.5.2017
oslava Dne matek

17.5.2017
knihovna - Kytičky

18.5.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

22.5.2017
výlet do Pohradí - Kytičky

23.5.2017
školní výlet – ZOO Hof

24.5.2017
Festiválek

25.5.2017
tělocvična Ježci

25.5.2017
ekostatek Cheb - Kytičky

29.5.2017
Kopaniny – Kytičky – psí škola

6.1.2017
oslava Dne dětí

6.2.2017
návštěva dopravního hřiště - Kytičky

6.5.2017
návštěva lanového centra v Krásné – Kytičky

6.6.2017
koncert a pohádka ZUŠ (La Ritma)

6.12.2017
návštěva MŠ Mokřiny - Kytičky

13.6.2017
Den otevřených dveří a skákací hrad

15.6.2017
Ašlerky La Ritma - Kytičky

16.6.2017
návštěva dopravního hřiště – Ježečci

19.6.2017
výlet na Kamennou osadu – Kytičky

23.6.2017
loučení se školáky

9.4.2017
fotografování – „Můj první den ve školce“

9.8.2017
schůzky rodičů

25.9.2017
divadelní představení – „Čtvero ročních období“

27.9.2017
olympiáda MŠ – předškolní děti

10.2.2017
bazén Kytičky

10.5.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

10.9.2017
bazén Kytičky

10.10.2017
sociální divadlo Beruška Miluška

10.12.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

16.10.2017
bazén Kytičky

18.10.2017
knihovna – Kytičky

19.10.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

23.10.2017
bazén Kytičky

24.10.2017
divadelní představení – „Popletená pohádka“

26.10.2017
Dušičkový karneval

30.10.2017
bazén Kytičky

11.2.2017
Dušičkový karneval

11.6.2017
bazén Kytičky

11.9.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

13.11.2017
bazén Kytičky

15.11.2017
knihovna – Kytičky

16.11.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

20.11.2017
bazén Kytičky

23.11.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

27.11.2017
bazén Kytičky

30.11.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

12.3.2017
adventní vystoupení – Poštovní náměstí - Kytičky

12.4.2017
Mikulášská nadílka s divadlem

12.7.2017
návštěva tělocvičny – Ježci

12.12.2017
vánoční zpívání – Měú Aš - Kytičky

12.12.2017
vánoční zpívání u stromu – akce pro rodiče s dětmi

14.12.2017
vánoční zpívání – Carvac - Kytičky

18.12.2017
bazén – Kytičky

1.8.2018
- bazén Kytičky

1.10.2018
- tělocvična Kytičky

1.11.2018
- tělocvična Ježci

15.1.2018
- bazén Kytičky

17.1.2018
- tělocvična Kytičky

18.1.2018
- tělocvična Ježci

22.1.2018
- bazén Kytičky

24.1.2018
- tělocvična Kytičky

25.1.2018
- tělocvična Ježci

25.1.2018
- návštěva knihovny Kytičky

29.1.2018
- bazén Kytičky

31.1.2018
- tělocvična Kytičky

2.1.2018
tělocvična Ježci

2.5.2018
bazén Kytičky

14.2.2018
tělocvična Kytičky

15.2.2018
tělocvična Ježci

19.2.2018 - 23.2.2018
Lyžařská školička

3.1.2018
Karneval v maskách – tělocvična G.Geipela

3.2.2018
návštěva MŠ Gattendorf v Německu

3.5.2018
bazén Kytičky

3.6.2018
návštěva knihovny Kytičky

3.7.2018
tělocvična Kytičky

3.7.2018
tělocvična Kytičky

3.8.2018
tělocvična Ježci

3.8.2018
tělocvična Ježci

3.9.2018
knihovna Ježci

3.9.2018
Masopustní míchanice – průvod masek

3.12.2018
bazén Kytičky

14.3.2018
tělocvična Kytičky

21.3.2018
tělocvična Kytičky

22.3.2018
tělocvična Ježci

22.3.2018
velikonoční tvoření – akce pro rodiče a děti

26.3.2018
divadlo kouzel

28.3.2018
tělocvična Kytičky

4.4.2018
tělocvična Kytičky

4.5.2018
Kytičky – Diskotéka porozumění v Sadech míru

4.5.2018
tělocvična Ježci

4.9.2018
bazén Kytičky

4.10.2018
knihovna Kytičky

4.11.2018
tělocvična Kytičky

4.12.2018
tělocvična Ježci

16.4.2018
bazén Kytičky

18.4.2018
tkaní Kytičky

19.4.2018
tělocvična Ježci

20.4.2018
fotografování dětí

20.4.2018
návštěva Ašských služeb - Kytičky

23.4.2018
bazén Kytičky

25.4.2018
tělocvična Kytičky

26.4.2018
tělocvična Ježci

27.4.2018
návštěva z MŠ Gattendorf, společná akce na vrchu Háj

30.4.2018
bazén Kytičky

5.2.2018
tělocvična Kytičky

5.3.2018
tělocvična Ježci

5.3.2018
návštěva MŠ Mokřiny - Kytičky

5.9.2018
tělocvična Kytičky

5.10.2018
tělocvična Ježci

5.11.2018
větrné elektrárny - Kytičky

15.5.2018
Den pro rodinu

16.5.2018
tělocvična Kytičky

17.5.2018
tělocvična Ježci

22.5.2018
školní výlet – Krajinka Che

22.5.2018
školní výlet – Krajinka Cheb

24.5.2018
Festiválek

25.5.2018
park pod Hlávkovou ZŠ - Kytičky

29.5.2018
ekostatek Cheb - Kytičky

30.5.2018
tělocvična – Kytičky

31.5.2018
tělocvična Ježci

31.5.2018
pramen Halštrova - Kytičky

6.1.2018
oslava MDD - diskotéka

6.7.2018
výlet do Podhradí Kytičky

6.8.2018
návštěva MŠ Gattendorf – jezero u Hofu

6.11.2018
dopravní hřiště MěDDM Sluníčko - Kytičky

6.12.2018
Den otevřených dveří spojený se skákacím hradem

13.6.2018
dopravní hřiště MěDDM Sluníčko - Kytičky

22.6.2018
rozloučení se školáky pod vrchem Háj, spaní v MŠ

15.9.2018
Setkání s mateřskou školou v Gattendorfu předškoláci

10.2.2018
Návštěva bazénu - předškoláci

10.4.2018
Ježci, Kytičky návštěva sportovní haly

10.9.2018
Předškoláci předplavecký výcvik

10.11.2018
Ježci, Kytičky cvičení ve sportovní hale

16.10.2018
Předškoláci předplavecký výcvik

18.10.2018
Ježci, Kytičky cvičení ve sportovní hale

25.10.2018
Divadelní představení Žerty s čerty, vybíráme 40,-kč, Kytičky cvičení ve sportovní hale

30.10.2018
Předškoláci předplavecký výcvik

11.1.2018
Dušičkový rej ve sportovní hale

11.2.2018
Divadlo Budulínek v La Ritmě. Vybíráme 10,-kč.

11.5.2018
Divadelní představení O Koblížkovi, vybíráme 40,-kč

11.6.2018
Předškoláci předplavecký výcvik

11.8.2018
Ježci, Kytičky cvičení ve sportovní hale

11.9.2018
Výukový program pro předškoláky Jak vzniká papír. Vybíráme 50,-kč

13.11.2018
Předškoláci předplavecký výcvik

15.11.2018
Ježci, Kytičky cvičení ve sportovní hale

20.11.2018
Předškoláci předplavecký výcvik

22.11.2018
Ježci, Kytičky cvičení ve sportovní hale

22.11.2018
Předškoláci předplavecký výcvik

22.11.2018
Ježci, Kytičky cvičení ve sportovní hale

27.11.2018
Vánoční tvoření s rodiči

29.11.2018
Ježci, Kytičky cvičení ve sportovní hale

12.4.2018
Divadelní představení s Mikulášskou nadílkou

12.6.2018
Ježci, Kytičky cvičení ve sportovní hale

12.11.2018
Předškoláci předplavecký výcvik

13.12.2018
Ježci, Kytičky cvičení ve sportovní hale

18.12.2018
Zpívání u vánočního stromu