Kalendář událostí

Události tohoto roku

leden


15.1.
- bazén Kytičky


17.1.
- tělocvična Kytičky


18.1.
- tělocvična Ježci


22.1.
- bazén Kytičky


24.1.
- tělocvična Kytičky


25.1.
- tělocvična Ježci


25.1.
- návštěva knihovny Kytičky


29.1.
- bazén Kytičky


31.1.
- tělocvična Kytičky


2.1.
tělocvična Ježci


3.1.
Karneval v maskách – tělocvična G.Geipela


6.1.
oslava MDD - diskotéka


únor


14.2.
tělocvična Kytičky


15.2.
tělocvična Ježci


19.2. - 23.2.
Lyžařská školička


3.2.
návštěva MŠ Gattendorf v Německu


5.2.
tělocvična Kytičky


březen


14.3.
tělocvična Kytičky


21.3.
tělocvična Kytičky


22.3.
tělocvična Ježci


22.3.
velikonoční tvoření – akce pro rodiče a děti


26.3.
divadlo kouzel


28.3.
tělocvična Kytičky


5.3.
tělocvična Ježci


5.3.
návštěva MŠ Mokřiny - Kytičky


duben


4.4.
tělocvična Kytičky


16.4.
bazén Kytičky


18.4.
tkaní Kytičky


19.4.
tělocvična Ježci


20.4.
fotografování dětí


20.4.
návštěva Ašských služeb - Kytičky


23.4.
bazén Kytičky


25.4.
tělocvična Kytičky


26.4.
tělocvična Ježci


27.4.
návštěva z MŠ Gattendorf, společná akce na vrchu Háj


30.4.
bazén Kytičky


květen


2.5.
bazén Kytičky


3.5.
bazén Kytičky


4.5.
Kytičky – Diskotéka porozumění v Sadech míru


4.5.
tělocvična Ježci


15.5.
Den pro rodinu


16.5.
tělocvična Kytičky


17.5.
tělocvična Ježci


22.5.
školní výlet – Krajinka Che


22.5.
školní výlet – Krajinka Cheb


24.5.
Festiválek


25.5.
park pod Hlávkovou ZŠ - Kytičky


29.5.
ekostatek Cheb - Kytičky


30.5.
tělocvična – Kytičky


31.5.
tělocvična Ježci


31.5.
pramen Halštrova - Kytičky


červen


3.6.
návštěva knihovny Kytičky


13.6.
dopravní hřiště MěDDM Sluníčko - Kytičky


22.6.
rozloučení se školáky pod vrchem Háj, spaní v MŠ


červenec


3.7.
tělocvična Kytičky


3.7.
tělocvična Kytičky


6.7.
výlet do Podhradí Kytičky


srpen


1.8.
- bazén Kytičky


3.8.
tělocvična Ježci


3.8.
tělocvična Ježci


6.8.
návštěva MŠ Gattendorf – jezero u Hofu


září


3.9.
knihovna Ježci


3.9.
Masopustní míchanice – průvod masek


4.9.
bazén Kytičky


5.9.
tělocvična Kytičky


říjen


1.10.
- tělocvična Kytičky


4.10.
knihovna Kytičky


5.10.
tělocvična Ježci


listopad


1.11.
- tělocvična Ježci


4.11.
tělocvična Kytičky


5.11.
větrné elektrárny - Kytičky


6.11.
dopravní hřiště MěDDM Sluníčko - Kytičky


prosinec


3.12.
bazén Kytičky


4.12.
tělocvična Ježci


6.12.
Den otevřených dveří spojený se skákacím hradem


Události z let minulých

1.5.2017
tělocvična – Ježci, Kytičky

1.9.2017
bazén – Kytičky

1.12.2017
tělocvična – Ježci, Kytičky

16.1.2017
bazén – Kytičky

19.1.2017
tělocvična – Ježci, Kytičky

23.1.2017
bazén – Kytičky

26.1.2017
tělocvična – Ježci, Kytičky

30.1.2017
bazén – Kytičky

2.2.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

13.2.2017
bazén Kytičky

15.2.2017 - 20.2.2017
Lyžařská školička

16.2.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

21.2.2017
Masopustní průvod

23.2.2017
Maškarní karneval

27.2.2017
bazén Kytičky

3.3.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

3.6.2017
bazén Kytičky

13.3.2017
bazén Kytičky

16.3.2017
tělocvična Ježci a Kytičky/preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí

20.3.2017
bazén Kytičky

22.3.2017
návštěva knihovny Kytičky

23.3.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

27.3.2017
bazén Kytičky

30.3.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

4.6.2017 - 4.6.2017
tvoření s rodiči

4.6.2017 - 4.6.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

13.4.2017 - 13.4.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

17.4.2017 - 17.4.2017
knihovna Kytičky

20.4.2017 - 20.4.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

21.4.2017 - 21.4.2017
oslava Dne země

27.4.2017 - 27.4.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

28.4.2017 - 28.4.2017
Čarodějnický rej

5.4.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

5.11.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

16.5.2017
oslava Dne matek

17.5.2017
knihovna - Kytičky

18.5.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

22.5.2017
výlet do Pohradí - Kytičky

23.5.2017
školní výlet – ZOO Hof

24.5.2017
Festiválek

25.5.2017
tělocvična Ježci

25.5.2017
ekostatek Cheb - Kytičky

29.5.2017
Kopaniny – Kytičky – psí škola

6.1.2017
oslava Dne dětí

6.2.2017
návštěva dopravního hřiště - Kytičky

6.5.2017
návštěva lanového centra v Krásné – Kytičky

6.6.2017
koncert a pohádka ZUŠ (La Ritma)

6.12.2017
návštěva MŠ Mokřiny - Kytičky

13.6.2017
Den otevřených dveří a skákací hrad

15.6.2017
Ašlerky La Ritma - Kytičky

16.6.2017
návštěva dopravního hřiště – Ježečci

19.6.2017
výlet na Kamennou osadu – Kytičky

23.6.2017
loučení se školáky

9.4.2017
fotografování – „Můj první den ve školce“

9.8.2017
schůzky rodičů

25.9.2017
divadelní představení – „Čtvero ročních období“

27.9.2017
olympiáda MŠ – předškolní děti

10.2.2017
bazén Kytičky

10.5.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

10.9.2017
bazén Kytičky

10.10.2017
sociální divadlo Beruška Miluška

10.12.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

16.10.2017
bazén Kytičky

18.10.2017
knihovna – Kytičky

19.10.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

23.10.2017
bazén Kytičky

24.10.2017
divadelní představení – „Popletená pohádka“

26.10.2017
Dušičkový karneval

30.10.2017
bazén Kytičky

11.2.2017
Dušičkový karneval

11.6.2017
bazén Kytičky

11.9.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

13.11.2017
bazén Kytičky

15.11.2017
knihovna – Kytičky

16.11.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

20.11.2017
bazén Kytičky

23.11.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

27.11.2017
bazén Kytičky

30.11.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

12.3.2017
adventní vystoupení – Poštovní náměstí - Kytičky

12.4.2017
Mikulášská nadílka s divadlem

12.7.2017
návštěva tělocvičny – Ježci

12.12.2017
vánoční zpívání – Měú Aš - Kytičky

12.12.2017
vánoční zpívání u stromu – akce pro rodiče s dětmi

14.12.2017
vánoční zpívání – Carvac - Kytičky

18.12.2017
bazén – Kytičky