Kalendář událostí

Události tohoto roku

leden


únor


březen


duben


květen


červen


červenec


srpen


září


říjen


listopad


prosinec


Události z let minulých

1.5.2017
tělocvična – Ježci, Kytičky

1.9.2017
bazén – Kytičky

1.12.2017
tělocvična – Ježci, Kytičky

16.1.2017
bazén – Kytičky

19.1.2017
tělocvična – Ježci, Kytičky

23.1.2017
bazén – Kytičky

26.1.2017
tělocvična – Ježci, Kytičky

30.1.2017
bazén – Kytičky

2.2.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

13.2.2017
bazén Kytičky

15.2.2017 - 20.2.2017
Lyžařská školička

16.2.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

21.2.2017
Masopustní průvod

23.2.2017
Maškarní karneval

27.2.2017
bazén Kytičky

3.3.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

3.6.2017
bazén Kytičky

13.3.2017
bazén Kytičky

16.3.2017
tělocvična Ježci a Kytičky/preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí

20.3.2017
bazén Kytičky

22.3.2017
návštěva knihovny Kytičky

23.3.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

27.3.2017
bazén Kytičky

30.3.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

4.6.2017 - 4.6.2017
tvoření s rodiči

4.6.2017 - 4.6.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

13.4.2017 - 13.4.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

17.4.2017 - 17.4.2017
knihovna Kytičky

20.4.2017 - 20.4.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

21.4.2017 - 21.4.2017
oslava Dne země

27.4.2017 - 27.4.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

28.4.2017 - 28.4.2017
Čarodějnický rej

5.4.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

5.11.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

16.5.2017
oslava Dne matek

17.5.2017
knihovna - Kytičky

18.5.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

22.5.2017
výlet do Pohradí - Kytičky

23.5.2017
školní výlet – ZOO Hof

24.5.2017
Festiválek

25.5.2017
tělocvična Ježci

25.5.2017
ekostatek Cheb - Kytičky

29.5.2017
Kopaniny – Kytičky – psí škola

6.1.2017
oslava Dne dětí

6.2.2017
návštěva dopravního hřiště - Kytičky

6.5.2017
návštěva lanového centra v Krásné – Kytičky

6.6.2017
koncert a pohádka ZUŠ (La Ritma)

6.12.2017
návštěva MŠ Mokřiny - Kytičky

13.6.2017
Den otevřených dveří a skákací hrad

15.6.2017
Ašlerky La Ritma - Kytičky

16.6.2017
návštěva dopravního hřiště – Ježečci

19.6.2017
výlet na Kamennou osadu – Kytičky

23.6.2017
loučení se školáky

9.4.2017
fotografování – „Můj první den ve školce“

9.8.2017
schůzky rodičů

25.9.2017
divadelní představení – „Čtvero ročních období“

27.9.2017
olympiáda MŠ – předškolní děti

10.2.2017
bazén Kytičky

10.5.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

10.9.2017
bazén Kytičky

10.10.2017
sociální divadlo Beruška Miluška

10.12.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

16.10.2017
bazén Kytičky

18.10.2017
knihovna – Kytičky

19.10.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

23.10.2017
bazén Kytičky

24.10.2017
divadelní představení – „Popletená pohádka“

26.10.2017
Dušičkový karneval

30.10.2017
bazén Kytičky

11.2.2017
Dušičkový karneval

11.6.2017
bazén Kytičky

11.9.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

13.11.2017
bazén Kytičky

15.11.2017
knihovna – Kytičky

16.11.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

20.11.2017
bazén Kytičky

23.11.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

27.11.2017
bazén Kytičky

30.11.2017
tělocvična Ježci a Kytičky

12.3.2017
adventní vystoupení – Poštovní náměstí - Kytičky

12.4.2017
Mikulášská nadílka s divadlem

12.7.2017
návštěva tělocvičny – Ježci

12.12.2017
vánoční zpívání – Měú Aš - Kytičky

12.12.2017
vánoční zpívání u stromu – akce pro rodiče s dětmi

14.12.2017
vánoční zpívání – Carvac - Kytičky

18.12.2017
bazén – Kytičky

1.8.2018
- bazén Kytičky

1.10.2018
- tělocvična Kytičky

1.11.2018
- tělocvična Ježci

15.1.2018
- bazén Kytičky

17.1.2018
- tělocvična Kytičky

18.1.2018
- tělocvična Ježci

22.1.2018
- bazén Kytičky

24.1.2018
- tělocvična Kytičky

25.1.2018
- tělocvična Ježci

25.1.2018
- návštěva knihovny Kytičky

29.1.2018
- bazén Kytičky

31.1.2018
- tělocvična Kytičky

2.1.2018
tělocvična Ježci

2.5.2018
bazén Kytičky

14.2.2018
tělocvična Kytičky

15.2.2018
tělocvična Ježci

19.2.2018 - 23.2.2018
Lyžařská školička

3.1.2018
Karneval v maskách – tělocvična G.Geipela

3.2.2018
návštěva MŠ Gattendorf v Německu

3.5.2018
bazén Kytičky

3.6.2018
návštěva knihovny Kytičky

3.7.2018
tělocvična Kytičky

3.7.2018
tělocvična Kytičky

3.8.2018
tělocvična Ježci

3.8.2018
tělocvična Ježci

3.9.2018
knihovna Ježci

3.9.2018
Masopustní míchanice – průvod masek

3.12.2018
bazén Kytičky

14.3.2018
tělocvična Kytičky

21.3.2018
tělocvična Kytičky

22.3.2018
tělocvična Ježci

22.3.2018
velikonoční tvoření – akce pro rodiče a děti

26.3.2018
divadlo kouzel

28.3.2018
tělocvična Kytičky

4.4.2018
tělocvična Kytičky

4.5.2018
Kytičky – Diskotéka porozumění v Sadech míru

4.5.2018
tělocvična Ježci

4.9.2018
bazén Kytičky

4.10.2018
knihovna Kytičky

4.11.2018
tělocvična Kytičky

4.12.2018
tělocvična Ježci

16.4.2018
bazén Kytičky

18.4.2018
tkaní Kytičky

19.4.2018
tělocvična Ježci

20.4.2018
fotografování dětí

20.4.2018
návštěva Ašských služeb - Kytičky

23.4.2018
bazén Kytičky

25.4.2018
tělocvična Kytičky

26.4.2018
tělocvična Ježci

27.4.2018
návštěva z MŠ Gattendorf, společná akce na vrchu Háj

30.4.2018
bazén Kytičky

5.2.2018
tělocvična Kytičky

5.3.2018
tělocvična Ježci

5.3.2018
návštěva MŠ Mokřiny - Kytičky

5.9.2018
tělocvična Kytičky

5.10.2018
tělocvična Ježci

5.11.2018
větrné elektrárny - Kytičky

15.5.2018
Den pro rodinu

16.5.2018
tělocvična Kytičky

17.5.2018
tělocvična Ježci

22.5.2018
školní výlet – Krajinka Che

22.5.2018
školní výlet – Krajinka Cheb

24.5.2018
Festiválek

25.5.2018
park pod Hlávkovou ZŠ - Kytičky

29.5.2018
ekostatek Cheb - Kytičky

30.5.2018
tělocvična – Kytičky

31.5.2018
tělocvična Ježci

31.5.2018
pramen Halštrova - Kytičky

6.1.2018
oslava MDD - diskotéka

6.7.2018
výlet do Podhradí Kytičky

6.8.2018
návštěva MŠ Gattendorf – jezero u Hofu

6.11.2018
dopravní hřiště MěDDM Sluníčko - Kytičky

6.12.2018
Den otevřených dveří spojený se skákacím hradem

13.6.2018
dopravní hřiště MěDDM Sluníčko - Kytičky

22.6.2018
rozloučení se školáky pod vrchem Háj, spaní v MŠ

15.9.2018
Setkání s mateřskou školou v Gattendorfu předškoláci

10.2.2018
Návštěva bazénu - předškoláci

10.4.2018
Ježci, Kytičky návštěva sportovní haly

10.9.2018
Předškoláci předplavecký výcvik

10.11.2018
Ježci, Kytičky cvičení ve sportovní hale

16.10.2018
Předškoláci předplavecký výcvik

18.10.2018
Ježci, Kytičky cvičení ve sportovní hale

25.10.2018
Divadelní představení Žerty s čerty, vybíráme 40,-kč, Kytičky cvičení ve sportovní hale

30.10.2018
Předškoláci předplavecký výcvik

11.1.2018
Dušičkový rej ve sportovní hale

11.2.2018
Divadlo Budulínek v La Ritmě. Vybíráme 10,-kč.

11.5.2018
Divadelní představení O Koblížkovi, vybíráme 40,-kč

11.6.2018
Předškoláci předplavecký výcvik

11.8.2018
Ježci, Kytičky cvičení ve sportovní hale

11.9.2018
Výukový program pro předškoláky Jak vzniká papír. Vybíráme 50,-kč

13.11.2018
Předškoláci předplavecký výcvik

15.11.2018
Ježci, Kytičky cvičení ve sportovní hale

20.11.2018
Předškoláci předplavecký výcvik

22.11.2018
Ježci, Kytičky cvičení ve sportovní hale

22.11.2018
Předškoláci předplavecký výcvik

22.11.2018
Ježci, Kytičky cvičení ve sportovní hale

27.11.2018
Vánoční tvoření s rodiči

29.11.2018
Ježci, Kytičky cvičení ve sportovní hale

12.4.2018
Divadelní představení s Mikulášskou nadílkou

12.6.2018
Ježci, Kytičky cvičení ve sportovní hale

12.11.2018
Předškoláci předplavecký výcvik

13.12.2018
Ježci, Kytičky cvičení ve sportovní hale

18.12.2018
Zpívání u vánočního stromu

2.6.2019
divadlo Zlatá rybka

2.7.2019
cvičení ve sportovní hale

2.11.2019 - 15.2.2019
lyžařská školička

14.2.2019
cvičení ve sportovní hale

18.2.2019 - 22.2.2019
jarní prázdniny

26.2.2019
divadlo Sněhurka

27.2.2019
maškarní průvod městem

28.2.2019
karneval ve sportovní hale

3.1.2019
Maškarní průvod městem – spolupráce se ZUŠ

3.7.2019
Maškarní karneval ve sportovní hale

3.8.2019
Fotografování dětí

13.3.2019
Divadelní představení – Vodnická pohádka

21.3.2019
Cvičení ve sportovní hale

28.3.2019
Cvičení ve sportovní hale

4.1.2019
divadlo Perníková chaloupka

4.2.2019
pečení perníčků, Modrý pochod- kytičky

4.3.2019
návštěva depa Cheb – kytičky

4.9.2019
tvoření s rodiči

4.10.2019
ZOO Hof - kytičky

4.11.2019
ukázková hodina –cvičení ve sportovní hale

16.4.2019
výběr školné a stravné

18.4.2019
prázdniny

25.4.2019
Vyšetření očí

5.2.2019
zápisy do mateřských škol

5.2.2019
cvičení ve sportovní hale

5.9.2019
cvičení ve sportovní hale

5.10.2019
vyrábění přání – třída Sluníčka

14.5.2019
Den na hradě Libá – třída Sluníčka

15.5.2019
Den v muzeu Aš - třída Ježci

15.5.2019
Rodinné odpoledne – akce pro rodiče s dětmi

16.5.2019
cvičení ve sportovní hale

17.5.2019
návštěva Psí školy v Kopaninách – třída Kytičky

23.5.2019
Festiválek mateřských škol

29.5.2019
sportovní den s MŠ Gattendorf

31.5.2019
oslava MDD

6.5.2019
Sluníčka – projektový den - zahradnictví Hrdlička

6.5.2019
Kytičky - projektový den – MěDDM Cheb

14.6.2019
rozloučení s předškoláky, spaní ve školce

24.6.2019
Ježci- projektový den – školní statek Cheb

25.6.2019
spolupráce s MŠ Gattendorf – návštěva statku

10.1.2019
Putování za zvířátky - akce pro rodiče a děti – ve spolupráci s Ašskými lesy

10.1.2019
Předplavecká výchova - Kytičky

10.3.2019
cvičení ve sportovní hale – Kytičky a Ježci

10.7.2019
kurz Budu v bezpečí – Kytičky

10.8.2019
Den s pejsky – akce pro rodiče a děti – ve spolupráci se Psí školkou Kopaniny

10.8.2019
předplavecká výchova - Kytičky

10.10.2019
cvičení ve sportovní hale – Kytičky a Ježci

15.10.2019
pohádka - Divadlo z bedny

16.10.2019
Akční den v MŠ Gattendorf – Kytičky

17.10.2019
cvičení ve sportovní hale – Kytičky a Ježci

21.10.2019
kurz Budu v bezpečí – Kytičky

22.10.2019
předplavecká výchova - Kytičky

24.10.2019
cvičení ve sportovní hale – Kytičky a Ježci

11.4.2019
Pohádka s překvapením

11.4.2019
Budu v bezpečí

11.5.2019
předplavecký výcvik – kytičky

11.5.2019
tvoření z přírodnin – akce pro rodiče a děti

11.7.2019
cvičení ve sportovní hale- ježci , kytičky

11.11.2019
oslava svatého Martina v Gattendorfu – kytičky

11.12.2019
předplavecký výcvik – kytičky

11.12.2019
zavírání zahrady – akce pro rodiče a děti

13.11.2019
Bacílek – ježci (šablony)

14.11.2019
cvičení ve sportovní hale- ježci , kytičky

18.11.2019
Budu v bezpečí

19.11.2019
předplavecký výcvik – kytičky

21.11.2019
cvičení ve sportovní hale- ježci , kytičky

26.11.2019
předplavecký výcvik – kytičky

28.11.2019
cvičení ve sportovní hale- ježci , kytičky

12.2.2019
Budu v bezpečí – Kytičky

12.3.2019
Bazén – Kytičky

12.3.2019
zdobení vánočního stromu – akce pro rodiče a děti / zahrada/

12.4.2019
Mikulášská nadílka + divadlo – hradí SRPMŠ +spolupráce s MŠ Gattendorf

12.5.2019
cvičení ve sportovní hale – Ježci

12.5.2019
Svět záchranářů Karlovy Vary - Kytičky / šablony/

12.10.2019
Bazén – Kytičky

12.12.2019
cvičení ve sportovní hale – Ježci, Kytičky

12.12.2019
zpívání u stromečku – akce pro rodiče a děti / zahrada/

16.12.2019
Budu v bezpečí – Kytičky

17.12.2019
Bazén – Kytičky

18.12.2019
Divadlo Krejčík – La Ritma – Kytičky

19.12.2019
cvičení ve sportovní hale – Ježci

1.7.2020
předplavecký výcvik – kytičky

1.9.2020
cvičení ve sportovní hale – ježci, kytičky

13.1.2020
kurz Budu v bezpečí- kytičky

14.1.2020
předplavecký výcvik – kytičky

16.1.2020
cvičení ve sportovní hale – ježci, kytičky

21.1.2020
předplavecký výcvik – kytičky

23.1.2020
divadlo Pipi Dlouhá Punčocha – 50 Kč

27.1.2020
kurz Budu v bezpečí- kytičky

28.1.2020
předplavecký výcvik – kytičky

30.1.2020
cvičení ve sportovní hale – ježci, kytičky

2.6.2020
cvičení ve sportovní hale - ježci, kytičky

2.10.2020
kurz Budu v Bezpečí - kytičky

2.10.2020
divadelní představení O neposlušných kůzlátkách

2.11.2020
akce pro rodiče a děti na zahradě MŠ, Papírové koulování- dle počasí

13.2.2020
cvičení ve sportovní hale - ježci, kytičky

20.2.2020
Karneval ve sportovní hale

21.2.2020
masopust v Gattendorfu - kytičky 15 dětí

24.2.2020 - 28.2.2020
prázdniny - není povinné vzdělávání

3.2.2020
divadelní představení Pejsek a kočička

3.5.2020
cvičení ve sportovní hale Ježci, Kytičky

3.9.2020
kurz Budu v bezpečí

3.12.2020
cvičení ve sportovní hale Ježci, Kytičky

19.3.2020
cvičení ve sportovní hale Ježci, Kytičky

23.3.2020
kurz Budu v bezpečí

26.3.2020
cvičení ve sportovní hale Ježci, Kytičky

31.3.2020
Velikonoční zdobení - akce pro rodiče a děti na zahradě MŠ

9.1.2020 - 30.11.2020
DÍLNY – „Skřítek Podzimníček“

11.1.2020 - 30.11.2020
Jóga hrátky, Ulice není herna (Výtvarná celostátní soutěž)

12.1.2020 - 28.2.2021
DÍLNY – „Tančící sněhová víla a ledový král“

12.1.2020 - 31.12.2020
Jóga hrátky

12.4.2020
Mikulášská nadílka

18.12.2020
Vánoční nadílka