Škola

Charakteristika Mš

Mateřská škola vznikla 1. 5. 1946 nejprve jako dvojtřídní mateřská škola, později při velkém zájmu ze strany rodičů o mateřskou školu byla přebudována na čtyřtřídní. Od roku 1977 je škola trojtřídní. Od ledna 2003 byla k této MŠ připojena i MŠ v Mokřinách s jednou třídou jako odloučené pracoviště. Od 2. 1. 2007 byla mateřská škola sloučena se Základní školou, Okružní 57, čímž vzniklo společné zařízení Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb, příspěvková organizace. MŠ G. Geipela je umístěna v dvoupatrové vile ve velké zahradě v blízkosti Parku zážitků. Budova prošla celkovou rekonstrukcí. Zahrada je oplocena a vybavena zahradním náčiním, které je třeba (podle finančních prostředků) dovybavit. Kapacita mateřské školy je 80 dětí, které jsou rozděleny do tří tříd.

Třídy: Sluníčka - 26 dětí ve věku od 2 do 4 let

           Ježečci   - 26 dětí ve věku od 3 do 5 let                                    

           Kytičky - 28 dětí ve věku od 5 do 7 let

V mateřské škole pracuje šest učitelek, jedna vedoucí školní jídelny, dvě kuchařky, uklízečka a údržbář.

Součástí MŠ G. Geipela je i školní jídelna, která vaří pro MŠ Mokřiny, MŠ Okružní

a pedagogy základní školy. Rozvoz jídla zajišťuje ZŠ.

 


Třídy - zaměření

„Sluníčka“ – třída je zaměřena na estetické a pracovní činnosti.

„Ježečci“ – třída je zaměřena na estetické činnosti – hudební a literární, na tělovýchovné činnosti – každý týden děti navštěvují tělocvičnu pod MŠ.

„ Kytičky“ - třída je zaměřena na estetické a tělovýchovné činnosti, děti se seznamují se základy angličtiny, práce na PC a získávají základy pískání na flétničky. V rámci estetických činností děti pracují s různými materiály (keramická hlína, přírodniny atd.). Zhotovené výrobky jsou použity na výzdobu mateřské školy a jako dárečky pro různé příležitosti. Další aktivita této třídy je tělovýchovná. Děti navštěvují tělocvičnu v  ulici G. Geipela, městský bazén, účastní se sportovně turistických vycházek do okolí města. Seznamování s anglickým jazykem probíhá příležitostně v průběhu dne.
Spolupráce

  Naše mateřská škola spolupracuje s Ašskými lesy. Každé pondělí navštěvují děti z třídy Kytiček plavecký bazén. A každý čtvrtek navštěvují děti ze třídy Ježečků sportovní halu v Geipelově ulici. Děti též využívají dopravní hřiště v MěDDM Sluníčko. 

Nabídka kroužků


Aktuální informace