Informace a dokumenty

Zaměstnanci

Zaměstnanci školy

Mgr. Jiřina Červenková, ředitelka školy

Květoslava Střesková – zástupkyně ředitele pro MŠ

Iva Kotalová, učitelka MŠ G. Geipela

Simona Blanková, učitelka MŠ G. Geipela

Zdeňka Šnajdrová, učitelka MŠ G. Geipela

Martina Trnková, učitelka MŠ G. Geipela

Anna Jandová, vedoucí školní jídelny

Dagmar Melicharová, kuchařka

Hana Wolfová, kuchařka

Jaromíra Kühnlová, školnice MŠ G. Geipela


Výběr školného a stravného

Milí rodiče,

od letošního školního roku je nutné děti omlouvat při náhlém onemocnění ráno do 7 hodin. Pokud dítě nestihnete omluvit, máte možnost si stravu první den nemoci vyzvednout v mateřské škole v době od 11 do 11,30 hodin do vlastních nádob. Bude potřeba, abyste nahlásili den předem, kdy dítě po nemoci přijde do MŠ. Děkujeme za pochopení.

 

Výběr školného a stravného

 

TERMÍNY K VÝBĚRU – ŠKOLNÉ A STRAVNÉ školní rok 2020/2021

Školné 9/2020   + stravné 8/2020 - 22.  9. 2020

Školné 10/2020 + stravné 9/2020 - 27. 10. 2020

Školné 11/2020 + stravné 10/2020 - 24. 11. 2020

Školné 12/2020 + stravné 11 a 12/2020 - 15. 12. 2020

Školné 1/2021 - 19. 1. 2021

Školné 2/2021 + stravné 1/2021 - 23. 2. 2021

Školné 3/2021 + stravné 2/2021 - 23. 3. 2021

Školné 4/2021 + stravné 3/2021 - 20. 4. 2021

Školné 5/2021 + stravné 4/2021 - 18. 5. 2021

Školné 6/2021 + stravné 5 a 6/2021 - 22. 6. 2021

 

Změny v cenách stravného: z 35,- Kč na 40,- Kč – ve všech školkách

Z 36,-- Kč na 48,-- Kč – ve všech školkách

Zálohy z 800,- Kč na 900,- Kč a z 300,- Kč na 340,- Kč – ve všech školkách        

 

Výběrní doba: 6 – 8 hodin, 11.30 -12.30 hodin, 14 -15.30 hodin

 

Rodiče mají možnost platit poplatky za MŠ převodem. Pokud tak chtějí učinit, vyžádají si

u pokladní číslo účtu a variabilní symbol.


Jídelníček


Zapojení MŠ GG do projektů

Název projektu: Zahrada pohybu

Realizátor: Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb

Předmět podpory: Mateřská škola Geipelova, Gustava Geipela 1106/15, 352 01 Aš

Finanční zdroj: Státní fond životního prostředí ČR

Celkové náklady projektu: 450 000 Kč  

Výše dotace: 382 500 Kč

Rozpočet ZŠ a MŠ Okružní Aš: 67 500 Kč

Termín realizace projektu: březen 2019 – březen 2020        

Základní charakteristika a cíle projektu:

Předmětem projektu je úprava školní zahrady MŠ G. Geipela, instalace 18 kusů

herních prvků a uspořádání 9 participačních aktivit.

Projekt „Zahrada pohybu“ je financován Státním fondem životního prostředí České

republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz www.mzp.cz

 

 

Akce:

Nové školní zahrady

Zahradní slavnost

Putování za zvířátky

Odpoledne s pejsky

Podzimní tvoření z přírodnin

Podzimní zavírání zahrady

Zdobení vánočního stromu

Společné zpívání u vánočního stromu

Papírové koulování

Zahrada pohybu

 

Naše mateřská škola se zapojila do aktivity „Malá technická univerzita“ v rámci projektu Karlovarského kraje Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 (IKAP 2).

Cílem tohoto projektu je zlepšení polytechnického vzdělávání dětí v mateřských školách.


Školní vzdělávací program školky


Zaměstnanci

Zaměstnanci školy

Mgr. Jiřina Červenková, ředitelka školy

Květa Střesková, zástupkyně ředitele pro MŠ

Iva Kotalová, učitelka MŠ G. Geipela 

Simona Blanková, učitelka MŠ G. Geipela

Zdeňka Šnajdrová, učitelka MŠ G. Geipela

Martina Trnková, učitelka MŠ G. Geipela

Dana Walchetsederová, učitelka MŠ G. Geipela

Kristýna Birošová, asistentka učitelky MŠ G. Geipela

 

Anna Jandová, vedoucí školní jídelny

Dagmar Melicharová, kuchařka

Šárka Šimnová, kuchařka

Jaromíra Kühnlová, školnice MŠ G. Geipela

Josef Janatka, údržbář

 


Školní řád


Provozní řád MŠ Geipelova