Informace a dokumenty

Zaměstnanci

Zaměstnanci školy

Mgr. Jiřina Červenková, ředitelka školy

Iva Kotalová, zástupkyně ředitele pro MŠ

Simona Blanková, učitelka MŠ G. Geipela

Zdeňka Šnajdrová, učitelka MŠ G. Geipela

Martina Trnková, učitelka MŠ G. Geipela

Dana Walchetsederová, učitelka MŠ G. Geipela

Kristýna Birošová, asistentka učitelky MŠ G. Geipela

Anna Jandová, vedoucí školní jídelny

Dagmar Melicharová, kuchařka

Šárka Šimnová, kuchařka

Jaromíra Kühnlová, školnice MŠ G. Geipela

Josef Janatka, údržbář


Výběr školného a stravného

Milí rodiče,

od letošního školního roku je nutné děti omlouvat při náhlém onemocnění ráno do 7 hodin. Pokud dítě nestihnete omluvit, máte možnost si stravu první den nemoci vyzvednout v mateřské škole v době od 11 do 11,30 hodin do vlastních nádob. Bude potřeba, abyste nahlásili den předem, kdy dítě po nemoci přijde do MŠ. Děkujeme za pochopení.

 

Výběr školného a stravného

září – prosinec 2019

 

při nástupu zálohy na stravné 800,- kč a školné 300,- kč

 

18. 9. 2019 školné na září, stravné a školné za prázdniny

17. 10. 2019 školné na říjen, stravné za září

19. 11. 2019 školné na listopad, stravné za říjen

18. 12. 2019 školné na prosinec, stravné za listopad a stravné za prosinec

 

Stravné:

mladší děti - 35,- kč/den

starší děti - 36,- kč/den

 

Od 1. 9. 2019  školné 300,-kč

 

Výběrní doba: 6 – 8 hodin, 11.30 -12.30 hodin, 14 -15.30 hodin

 

Rodiče mají možnost platit poplatky za MŠ převodem. Pokud tak chtějí učinit, vyžádají si

u pokladní číslo účtu a variabilní symbol.


Jídelníček


Zapojení MŠ GG do projektů

Název projektu: Zahrada pohybu

Realizátor: Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb

Předmět podpory: Mateřská škola Geipelova, Gustava Geipela 1106/15, 352 01 Aš

Finanční zdroj: Státní fond životního prostředí ČR

Celkové náklady projektu: 450 000 Kč  

Výše dotace: 382 500 Kč

Rozpočet ZŠ a MŠ Okružní Aš: 67 500 Kč

Termín realizace projektu: březen 2019 – březen 2020        

Základní charakteristika a cíle projektu:

Předmětem projektu je úprava školní zahrady MŠ G. Geipela, instalace 18 kusů

herních prvků a uspořádání 9 participačních aktivit.

Projekt „Zahrada pohybu“ je financován Státním fondem životního prostředí České

republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz www.mzp.cz

Akce:

Nové školní zahrady

Zahradní slavnost

Putování za zvířátky

Odpoledne s pejsky

Podzimní tvoření z přírodnin

Podzimní zavírání zahrady

Zdobení vánočního stromu

Společné zpívání u vánočního stromu

Papírové koulování

Zahrada pohybu

 


Školní vzdělávací program školky


Zaměstnanci

Zaměstnanci školy

Mgr. Jiřina Červenková, ředitelka školy

Iva Kotalová, zástupkyně ředitele pro MŠ

Simona Blanková, učitelka MŠ G. Geipela

Zdeňka Šnajdrová, učitelka MŠ G. Geipela

Martina Trnková, učitelka MŠ G. Geipela

Dana Walchetsederová, učitelka MŠ G. Geipela

Kristýna Birošová, asistentka učitelky MŠ G. Geipela

 

Anna Jandová, vedoucí školní jídelny

Dagmar Melicharová, kuchařka

Šárka Šimnová, kuchařka

Jaromíra Kühnlová, školnice MŠ G. Geipela

Josef Janatka, údržbář

 


Školní řád


Provozní řád MŠ Geipelova