Všechny články

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO DĚTI PŘIHLÁŠENÉ NA PRÁZDNINY DO NAŠICH MATEŘSKÝCH ŠKOL-Návrat dětí do mateřské školy po zahraniční dovolené

Vážení rodiče, zákonní zástupci, MŠMT vydalo dne 8.7.2021 ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 9.7.2021. Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také dětí, žáků a studentů ze zahraničí. Ochranné opatření obsahuje i další obecné povinnosti všech osob, které se navrací ze zahraničí, a pro mateřské školy platí zvláštní pravidla. Pro návrat dětí do mateřské školy platí povinnost informovat mateřskou školu o cestách dětí do zahraničí. Prosíme proto všechny rodiče, aby o těchto skutečnostech informovali učitelky v jednotlivých třídách při příchodu do mateřské školy. Děti do 6 let věku nepodléhají po návratu ze zahraničí povinnosti testování, ale pokud se vracejí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, musí po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy, jít do samoizolace (mateřská škola jim nesmí umožnit osobní přítomnost, i kdyby se podrobily testu a výsledek byl negativní). Na děti, které dovršily 6 let věku, se vztahují stejná pravidla jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí (musí vždy dokládat test). Více na https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-13-cervence-2021.pdf?highlightWords=re%C5%BEim+n%C3%A1vratu+zahrani%C4%8D%C3%AD Více na https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-p%C5%99ekro%C4%8Den%C3%AD-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-%C4%8CR-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-9.-7.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf Seznam zemí podle míry rizika nákazy: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/ Děkujeme všem za pochopení. Květoslava Střesková zástupkyně ředitelky Základní školy a mateřské školy Aš, Okružní 57, okres Cheb, příspěvková organizace

zveřejněno: 27. 7. 2021

Informace pro rodiče přijatých dětí

Souhrnné informace naleznete v článku.

zveřejněno: 1. 7. 2021

Pomoc útulku pro opuštěné psy v Horní Hraničné u Chebu

Během měsíce května zorganizovala třída Lvíčat v naší mateřské škole sbírku krmiva a jiných pamlsků pro opuštěné pejsky v útulku v Horní Hraničné u Chebu. Dětskými obrázky vyzdobená krabice byla plná během několika dnů, s velkou radostí jsme rychle přistavili novou. Moc děkujeme všem rodinám, které do této úspěšné sbírky přispěly. Paní učitelka Blanková tento krásný dárek osobně předala těm, kteří se o opuštěné psy v útulku starají. Jejich poděkování najdete na Facebooku.

zveřejněno: 7. 6. 2021

Seznam přijatých dětí do MŠ

Seznam přijatých dětí do MŠ naleznete uvnitř článku

zveřejněno: 27. 5. 2021

Výtvarná soutěž - "Ulice není herna"

Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií ČR vyhlásil výtvarnou a literární soutěž projektu „Markétina dopravní výchova“ s názvem „ULICE NENÍ HERNA“. Soutěž probíhala v období od 5. 10. 2020 do 18. 12. 2020. Této soutěže se zúčastnila naše třída „Lvíčata“, která se se svou tvorbou dostala až do celorepublikového kola. Dne 2. března 2021 jsme obdrželi zprávu, že Lvíčata vyhrála 1. místo!!!! Radost byla obrovská!!! Ale protože nebylo možné se zúčastnit slavnostního předávání cen, preventisté Policie ČR přijeli za dětmi a předali ceny přímo dětem ve školce. Více ve fotografiích.

zveřejněno: 14. 5. 2021

Videoupoutávka z mateřinek

Na přání rodičů jsme vytvořily krátkou upoutávku na naše MŠ v Aši: MŠ Okružní, MŠ Geipelova, MŠ Mokřiny. Budeme se na Vás od nového školního roku těšit. S pozdravem učitelky MŠ. Video v článku

zveřejněno: 7. 5. 2021

SRDCE PRO SESTRY

Děti z LVÍČAT A VEVEREK se zapojily do výzvy "SRDCE PRO SESTRY" a dne 28. 4. 2021 jsme poslali balíček se srdíčky do Fakultní nemocnice Plzeň. Více informací a fotografií v článku.

zveřejněno: 28. 4. 2021

Návrat dětí do MŠ od 26. 4. 2021

Vážení rodiče, milé děti, od 26.4.2021 bude opět zahájen provoz v našich mateřských školách pro všechny děti všech věkových skupin v normálním běžném denním režimu bez omezení počtu dětí ve třídách. Čtěte dále pro více informací.

zveřejněno: 23. 4. 2021

Malá technická univerzita

„Malá technická univerzita“ a děti v předškolním vzdělávání.

zveřejněno: 15. 4. 2021

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci, z důvodu mimořádných opatření proběhne zápis do mateřské školy bez osobní přítomnosti dětí i zákonného zástupce ve škole. Více informací a potřebné dokumenty naleznete v článku.

zveřejněno: 13. 4. 2021