Všechny články

Společné zpívání u vánočního stromu

Dne 12. prosince 2019 jsme se v podvečerních hodinách sešli s dětmi a jejich rodinnými příslušníky u rozsvíceného vánočního stromku, abychom si společně zazpívali vánoční písně a koledy. Přítomní dostali zpěvníčky, které děti s učitelkami připravily. A vánoční koncert mohl začít!

zveřejněno: 14. 1. 2020

Svět záchranářů

Ve čtvrtek 5. prosince jela třída Kytiček na projektový den do Světa záchranářů v Karlových Varech. Zde se děti seznámily se složkami integrovaného záchranného systému – policií, hasiči a zdravotní záchrankou.

zveřejněno: 19. 12. 2019

Prosincová návštěva dětí z Gattendorfu

Ve středu 4. prosince přijeli na návštěvu přátelé z mateřské školy Gattendorf, abychom společně přivítali Mikuláše, čerta a anděla. Během divadelního představení děti pomáhaly Mikulášovi plnit úkoly, aby mu peklo vrátilo ztracené věci a Mikuláš mohl nadělovat dětem dárky. Němečtí kamarádi se seznámili s českým pojetím pekla a čertů, které nenahání dětem hrůzu. Čertice vyčenichala všechny „zlobílky“, ale děti slíbily, že se polepší. Všechny děti odměnilo peklo bramborou a kouskem uhlí. Děti dostaly od Mikuláše vystřihovánku Betlému, něco pro zdraví (ovoce) a něco sladkého. Nadílka se všem líbila a už se těšíme na vánoce.

zveřejněno: 19. 12. 2019

Zdobení vánočního stromu 2019

V úterý 3. prosince se sešli rodiče s dětmi na zahradě mateřské školy, aby společně ozdobili vánoční stromeček. Děti doma s rodiči vyrobily ozdoby, které rozvěsily na túji. Šikovní tatínci nám přidělali světýlka. Zahrada, která je vybudována z dotace Státního fondu životního prostředí, získala sváteční vánoční atmosféru.

zveřejněno: 19. 12. 2019

Podzimní zavírání zahrady

V úterý 12.11.2019 to na zahradě naší mateřské školy v ulici Gustava Geipela v Aši vypadalo jako v mraveništi. Hemžilo se to zde dětmi s hráběmi, které spolu s rodiči a p. učitelkami přiložily ruku k dílu. Společně shrabali celou zahradu, která není zrovna malá, a hlavně je zasazená do přilehlého parku, takže si dovedete představit, kolik listí se shrabalo. Naplnil se celý velký kontejner, který byl přivezen Ašskými službami.

zveřejněno: 26. 11. 2019

Oslava svátku Sv. Martina v Gattendorfu

V pondělí 11.11.2019 jsme v podvečerních hodinách vyrazili se skupinou předškolních dětí a jejich rodinnými příslušníky na oslavu svátku Sv. Martina do německého Gattendorfu.

zveřejněno: 26. 11. 2019

PODZIMNÍ TVOŘENÍ Z PŘÍRODNIN

Ještě v úterních dopoledních hodinách to vypadalo, že se naplánované společné „Podzimní tvoření z přírodnin“ na zahradě naší mateřské školy v ulici Gustava Geipela v Aši neuskuteční z důvodu proměnlivého počasí. Ale během poledního odpočinku dětí se počasí umoudřilo, dokonce začalo prosvítat slunce, a tudíž jsme mohli připravit materiál na tvoření.

zveřejněno: 11. 11. 2019

Odpoledne s pejsky

Za krásného podzimního, sluncem prozářeného úterního odpoledne,15.října 2019, jsme se sešli na zahradě mateřské školy v ulici Gustava Geipela v Aši. Zde se uskutečnilo další, již třetí setkání rodičů a dětí nazvané „Odpoledne s pejsky.“

zveřejněno: 31. 10. 2019

Návštěva v MŠ Gattendorf

Dne 16. října jsme se skupinou předškoláků navštívili naše německé kamarády v mateřské škole v Gattendorfu. Po milém přivítání jsme si společně pochutnali na připravené svačince a pak se děti pustily do práce.

zveřejněno: 31. 10. 2019

Putování za zvířátky

V úterý 1.října 2019 se na zahradě mateřské školy v ulici Gustava Geipela v Aši, která byla vybudovaná díky spolufinancování Státního fondu životního prostředí České republiky, uskutečnilo již druhé setkání dětí a rodičů „Putování za zvířátky.“

zveřejněno: 8. 10. 2019