Svět záchranářů

Ve čtvrtek 5. prosince jela třída Kytiček na projektový den do Světa záchranářů v Karlových Varech. Zde se děti seznámily se složkami integrovaného záchranného systému – policií, hasiči a zdravotní záchrankou.
19. 12. 2019