Naše akce od dubna

Od dubna děti ve školce prožily spoustu skvělých akcí. Podrobnosti v článku. Fotografie naleznete na geipelovka.rajce.net
26. 6. 2019

Zoo Hof

Dne 10. 4. jsme se v rámci spolupráce s MŠ v Gattendorfu vydali s 15-ti dětmi ze třídy Kytiček do ZOO v německém Hofu. V zoologické zahradě jsme společný den začali bohatou svačinkou, kterou nám připravily německé paní učitelky. Následovala prohlídka ZOO i s odborným výkladem a krmením zvířat. Po jejím skončení se děti proběhly na hřišti a užily si jízdu na obří skluzavce. Nakonec jsme se společně naobědvali v místní restauraci a po obědě nás německý autobus odvezl zpátky do školky.

Workshop Barvy kolem nás

Dne 10. 5 .2019 nás přišla do třídy Sluníček navštívit paní Martina Vomočilová. Děti si s ní povídaly o barvičkách kolem nás, poslechly si pohádku spojenou s interaktivními obrázky a zahrály si společně hru. Následovala výtvarná část, ve které si děti vyrobily přáníčka pro maminky z aquapapíru. Celým projektem nás provázel kocourek Monty, kterého děti znají z televize a mobilní hry. 

Hrad Liebenstein

Dne 14. 5. 2019 děti za třídy Sluníček navštívily hrad a zámek v Libé u Chebu. Děti přivítala tamní čarodějnice, která nám připravila několik záludných úkolů. Po jejich splnění děti objevily poklad se zlatými dukáty a diamanty. Pak jsme navštívili místní mateřskou školu, kde si děti snědly oběd, pohrály si a vyrobily si krásné korunky z papíru na památku.

 

Tkaní v muzeu

15. května šla třída Ježků na návštěvu do Muzea Aš. Přivítala nás paní a provedla nás celou expozicí. Děti se běhen prohlídky dozvěděly, jak se zpracovává len, osahaly si vlnu z lamy, ovce, velblouda, různé druhy látek a pletenin, seznámily se s funkcí stavů a prohlédly si kolekci rukavic. Po pohádce jsme se pustili do práce – na dětských stavech jsme tkali a vyráběli záložku metodou tkaní. Nejlepší tkadlec dostal sladkou odměnu.

 

Psí škola v Kopaninách

Dne 17.5. podnikla třída Kytiček výlet do Kopanin do areálu Psí školy Kopaniny. Do cíle jsme s dětmi došli pěšky lesní cestou pod rozhlednou. Přivítala nás paní Múdra, která děti poučila o tom, jak se mají k pejskům chovat a na co si dát pozor. Potom se dětem předvedlo několik psích plemen při zdolávání překážkové dráhy – agility. Následovaly aktivity na jednotlivých stanovištích: cvičení psí poslušnosti, povídání si o životě s pejskem, výroba koženého přívěšku a pleteného náramku, opékání vuřtů. Na závěr si děti zaběhaly společně s pejsky a odjeli jsme autobusem do školky.

 

Sportovní dopoledne

Dne 30.5. jsme v naší školce přivítali německé kamarády ze školky v Gattendorfu. Připravili jsme pro ně sportovní dopoledne ve sportovní hale. Na úvod proběhlo „rozehřátí“ formou různých druhů běhu, chůze a skoků. Pak jsme sestavili 4 česko-německá družstva, která se střídala na stanovištích: překážková dráha, cvičení na lavičkách, střílení míče do branky a skok do dálky. Po ukončení následovaly štafetové závody s různými obměnami. Všechny děti si společně zahrály hru na cvičení postřehu, rychlosti a reakce na signál. Volná hra s míči společné sportování zakončila. Po dobrém obědě jsme se s německými kamarády rozloučili.

 

Zahradnictví Hrdlička

Dne 5. 6. 2019 děti ze třídy Sluníček navštívily Zahradnictví Hrdlička v Třebeni. Po příjezdu se nás ujal zahradník Milan, který nás provedl celým zahradnictvím a ukázal nám zajímavé rostliny. Děti si například mohly sáhnout na kopřivu, co nepálí, přivonět k bylinkám a objevit květinu s vůní „Coca coly“. Na závěr si děti zahrály na zahradníka a zasadily si meduňku, kterou si odvezly na památku domů.

 

Zvířátkování se Sovou

Dne 5. 6.  třída Kytiček odjela ranním vlakem do Chebu do DDM Sova, kde proběhl projektový den „Zvířátkování se Sovou“. Zde se děti seznámily s některými domácími i exotickými zvířaty, nakrmily je, svezly se na koních a viděly při práci pana kováře. Pak plnily ve skupinách úkoly: napodobování zvířecí řeči a pohybu, užitek, kde zvířata žijí, třídění odpadu a společná výtvarná práce – ovečka. Po vydatném obědě v přírodě jsme se rozloučili se zaměstnanci a studenty, kteří s námi strávili příjemné dopoledne. Na hřišti v areálu chebské Krajinky si děti pohrály a zacvičily. Osvěženi zmrzlinou jsme se vydali na zpáteční cestu.

 

Rozloučení s předškoláky

Dne 14. 6. 2019 proběhlo v MŠ rozloučení s budoucími školáky a spaní ve školce. Sešli jsme se v 17 hodin na zahradě školky, odkud se děti vydaly na dobrodružnou cestu za pokladem. Po cestě hledaly schované dopisy a plnily úkoly. Vše šlo jako na drátku, ale krabici s pokladem se dětem najít nepodařilo. Zmožené únavou si pochutnaly na opečených vuřtech a šly si hrát. V pískovišti se jim podařilo zakopaný poklad objevit. To bylo radosti! Čekání na tmu jsme si zkrátili společným hraním her a diskotékou. Po setmění jsme vyrazili s baterkami splnit „ bobříka odvahy“. Po návratu do školky šly děti spát. Budíček v 7 hodin všichni zvládli. Podle ohlasů se akce zdařila. Děkujeme všem zúčastněným za pomoc, podporu i účast.