Návštěva v MŠ Gattendorf

Dne 16. října jsme se skupinou předškoláků navštívili naše německé kamarády v mateřské škole v Gattendorfu. Po milém přivítání jsme si společně pochutnali na připravené svačince a pak se děti pustily do práce.
31. 10. 2019

Natrhaly si na kousky barevné papíry a polepily jimi vnitřek plastové nádoby s držadlem. Každé dítě si tímto způsobem vyrobilo svůj lampión, se kterým společně oslavíme svátek svatého Martina v Gattendorfu 11. listopadu. Po práci si děti společně hrály. V poledne jsme společně poobědvali, pak jsme se rozloučili a odjeli do naší MŠ. Všem dětem se i přes počáteční obavy v německé školce líbilo a už se těšíme na příští setkání.

Třída Kytičky, MŠ G. Geipela Aš