Co by mělo dítě umět, aby byl nástup do mateřské školy co nejjednodušší?

V textu dále naleznete deset věcí, které by mělo vaše díte umět před nástupem do mateřské školy, aby byl co nejjednodušší.
10. 3. 2019

1. Vydržet bez rodiče v cizím prostředí. Postupně trénujte.
2. Obléknout se a svléknout, obout se a zout – alespoň částečně, učitelky pomohou.
3. Jíst samostatně lžičkou. Nechejte dítě jíst samostatně a zařaďte k svačině kousek chleba.
4. Pít z běžného hrnečku a skleničky.
5. Umýt si ruce, utřít se do ručníku.
6. Používat záchod. Naučte děti stáhnout si oblečení a zase si ho obléct.
7. Vysmrkat se. Mějte na určeném místě kapesníky, aby se dítě naučilo samostatně smrkat a nečekalo, až mu někdo utře nos.
8. Bezpečně chodit po schodech, naučte je pod dozorem chůzi především dolů.
9. Uklidit si po sobě hračky.
10. Chodit na procházky. Odložte kočárek a nejezděte všude autem.