Základní informace

Ředitelské volno

Oznamuji, že ve dnech 31. 10. 2019 a 1. 11. 2019  jsem na Základní škole a mateřské škole Aš, Okružní 57, okres Cheb, příspěvková organizace, využila možnosti vyplývající  z § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb., 
a z organizačních a technických důvodů vyhlásila ředitelské volno pro všechny žáky naší školy.

Školní družina bude otevřena dle zájmu, školní jídelna - výdejna bude uzavřena, obědy budou odhlášeny školou.

V Aši 16. 9. 2019, Mgr. Jiřina Červenková, ředitelka školy


Důležité kontakty

ZŠ Okružní 354 525 610, 731 454 400
MŠ Okružní 354 525 910, 731 454 402
MŠ G. Geipela 354 525 818, 731 454 404
MŠ Mokřiny 354 525 898, 731 454 405

Charakteristika organizace

Škola byla vybudována v roce 1912 jako reálné gymnázium. Jako takové existovala pouze do roku 1949, kdy došlo k zániku gymnázia a do budovy přesídlila 3. národní a 2. střední škola. Vývoj pokračoval změnou na jedenáctiletou střední školu od r. 1954, v roce 1959 se z jedenáctiletky stala dvanáctiletka. Od roku 1961 sloužila škola jako 3. Základní devítiletá a Střední všeobecně vzdělávací škola. V roce 1965 byla SVVŠ zrušena a převedena do Chebu.

Dnes je budova školy po rozsáhlé rekonstrukci, kterou prošla v období června – srpna roku 2006. Po této rekonstrukci došlo ke sloučení základní školy, mateřské školy s původním sídlem v Republikánské ulici, mateřské školy v ulici Gustava Geipela a mateřské školy v Mokřinách. Škola byla přejmenována na Základní školu a mateřskou školu, od 1. ledna 2016 nese název Základní škola a mateřská škola Aš, okres Cheb, příspěvková organizace. Je situována v západním okraji města se spádovou oblastí obcí Krásná, Podhradí a Doubrava a slouží škola jako úplná základní škola pro 1. a 2. stupeň s kapacitou 350 žáků. Mateřské školy mají celkovou kapacitu 200 dětí.

Budova školy je krásná, historicky hodnotná, stará budova, ve které jsou vyčleněny prostory pro mateřskou školu, školní jídelnu výdejnu, školní družinu, kmenové i odborné učebny. Nachází se zde také tělocvična, aula, keramická dílna, školní dílny, cvičná kuchyňka a školní knihovna.

Vybavení školy je účelné a moderní, všechny třídy jsou vybaveny dataprojektory a internetem, učebna ICT je vybavena 25 moderními stolními počítači, učebna fyziky a jazyková učebna interaktivní tabulí. Dvě interaktivní tabule máme také v učebně prvního stupně pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Také nově vybudovaná školní knihovna je zařízena pěkným novým nábytkem a 3 000 svazky knih odborné i zábavné literatury. Každoročně ji doplňujeme novými tituly, zejména dle zájmu našich malých čtenářů.