Základní informace

Úvod

 Vítáme Vás na stránkách Základní školy

a

mateřské školy Aš v Okružní ulici

 

Podívejte se na naše webové stránky, které Vám přináší zajímavé informace o základní škole  a o našich mateřských školách.Mgr. Jiřina Červenková

ředitelka školy


Charakteristika organizace

 


   Škola byla vybudována v roce 1912 jako reálné gymnázium. Jako takové existovala pouze do roku 1949, kdy došlo k zániku gymnázia a do budovy přesídlila 3. národní a 2. střední škola. Vývoj pokračoval změnou na jedenáctiletou střední školu od r. 1954, v roce 1959 se z jedenáctiletky stala dvanáctiletka. Od roku 1961 sloužila škola jako 3. Základní devítiletá a Střední všeobecně vzdělávací škola. V roce 1965 byla SVVŠ zrušena a převedena do Chebu.


  Dnes je budova školy po rozsáhlé rekonstrukci, kterou prošla v období června – srpna roku 2006. Po této rekonstrukci došlo ke sloučení základní školy, mateřské školy s původním sídlem v Republikánské ulici, mateřské školy v ulici Gustava Geipela a mateřské školy v Mokřinách. Škola byla přejmenována na Základní školu a mateřskou školu, od 1. ledna 2016 nese název Základní škola a mateřská škola Aš, okres Cheb, příspěvková organizace. Je situována v západním okraji města se spádovou oblastí obcí Krásná, Podhradí a Doubrava a slouží škola jako úplná základní škola pro 1. a 2. stupeň s kapacitou 350 žáků. Mateřské školy mají celkovou kapacitu 200 dětí.


  Budova školy je krásná, historicky hodnotná, stará budova, ve které jsou vyčleněny prostory pro mateřskou školu, školní jídelnu výdejnu, školní družinu, kmenové i odborné učebny. Nachází se zde také tělocvična, aula, keramická dílna, školní dílny, cvičná kuchyňka a školní knihovna.

 Vybavení školy je účelné a moderní, všechny třídy jsou vybaveny dataprojektory a internetem, učebna ICT je vybavena 25 moderními stolními počítači, učebna fyziky a jazyková učebna interaktivní tabulí. Dvě interaktivní tabule máme také v učebně prvního stupně pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Také nově vybudovaná školní knihovna je zařízena pěkným novým nábytkem a 3 000 svazky knih odborné i zábavné literatury. Každoročně ji doplňujeme novými tituly, zejména dle zájmu našich malých čtenářů.


 


DŮLEŽITÉ KONTAKTY

ZŠ Okružní:               354 525 610, 731 454 400
 
MŠ Okružní:              354 525 910, 731 454 402
 
MŠ G. Geipela:          354 525 818, 731 454 404
 
MŠ Mokřiny:             354 525 898, 731 454 405

 


Příspěvky na MŠ + stravné - VŠECHNY MŠ

Výběr školného a stravného

leden – červen 2016

 

13.1.2016   školné na leden                    

                      

17.2.2016   školné na únor a stravné za leden                   

 

16.3.2016   školné na březen a stravné za únor

 

13.4.2016   školné  na duben a stravné za březen

                    

18.5.2016   školné na květen a stravné za duben                  

 

15.6.2016   školné na červen a stravné za květen

 

28.6.2016   stravné za červen

                   předškolní děti – vyúčtování zálohy

 

 

Výběrní doba: 7 – 8 hodin

                        14 – 16 hodin